USA

S Richardem Sapon-Whitem nejenom o katalogizační praxi amerických univerzitních knihoven

Richard Sapon-White působí v univerzitní knihovně, konkrétně na Oregonské státní univerzitě (Oregon State University, OSU), kde je vedoucím oddělení katalogizace monografií. V současné době díky Fulbrightovu stipendiu přednáší studentům Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK o problematice obsahové (předmětové) analýzy a rovněž o metadatech (viz též výukové stránky).

Sapon-White, Richard; Skolková, Linda. S Richardem Sapon-Whitem nejenom o katalogizační praxi amerických univerzitních knihoven. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 5 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1901>. urn:nbn:cz:ik‐001901. ISSN 1212-5075.

Zpráva z konference Knihovny současnosti 2004

Regionální funkce veřejných knihoven

Škyřík, Petr; Wolna, Martina. Zpráva z konference Knihovny současnosti 2004. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 11 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1801>. urn:nbn:cz:ik‐001801. ISSN 1212-5075.

Budování digitální budoucnosti na Cornellu

Úvod

Knihovna Cornellovy university (CUL) patří k samotné špičce akademicko-výzkumných knihoven ve Spojených státech. To, co však knihovnu Cornellovy university zařazuje mezi přední a modelové instituce svého druhu ve světovém měřítku [1], jsou její výsledky na poli výzkumu a vývoje digitálních knihoven, resp.

Skenderija, Saša. Budování digitální budoucnosti na Cornellu. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 7 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/969>. urn:nbn:cz:ik‐000969. ISSN 1212-5075.

Americké knihovny a školy zamezí mládeži přístup ke škodlivým internetovým stránkám

Úvod

Organizace sdružující knihovny po celých Spojených státech brojí proti novému federálnímu zákonu. Zákon na ochranu dětí před Internetem1 vešel v platnost 21. prosince 2000. Účinnosti by měl nabýt 20. dubna letošního roku.

Smejkal, Ladislav. Americké knihovny a školy zamezí mládeži přístup ke škodlivým internetovým stránkám. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 4 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/731>. urn:nbn:cz:ik‐000731. ISSN 1212-5075.

Knihovní střípky z americké současnosti

Zavedení filtračního softwaru v amerických knihovnách se odkládá

Spor o povinné, zákonem nařízené filtrování dostupného internetového obsahu v amerických veřejných knihovnách, o kterém jsem informoval v článku v dubnovém Ikarovi1, se v posledních dnech opět pohnul z místa. V souladu se zákonem musí každá knihovna podniknout první viditelné kroky k zavedení filtračního softwaru nejpozději do 28. října tohoto roku.

Smejkal, Ladislav. Knihovní střípky z americké současnosti. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 7 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/780>. urn:nbn:cz:ik‐000780. ISSN 1212-5075.

Americký model virtuálních knihoven aneb Budou naše děti vůbec navštěvovat knihovny?

Motto: "Vzhledem k neustálému vývoji nových technologií je velice pravděpodobné, že veřejné knihovny ztratí něco ze své původní podoby a vedle knihoven kamenných budou vznikat knihovny virtuální."

Smejkal, Ladislav. Americký model virtuálních knihoven aneb Budou naše děti vůbec navštěvovat knihovny?. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 8 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/800>. urn:nbn:cz:ik‐000800. ISSN 1212-5075.

Ohlédnutí za letošní konferencí IFLA

Koncem srpna se v Bostonu (USA) konala 67. konference IFLA. V minulém - zářijovém čísle jsme této konferenci věnovali pozornost v článku B. Stoklasové Přežije formát UNIMARC rok 2003?. Pro toto číslo jsme oslovili všech osm českých účastníků letošní konference se čtyřmi anketními otázkami věnovanými právě konferenci IFLA 2001 i vlastní organizaci IFLA. Získané odpovědi, nutno říci velice zajímavé odpovědi, od PhDr. Jarmily Burgetové (čestné předsedkyně SKIP), PhDr. Bohdany Stoklasové (Národní knihovna ČR) a PhDr.

Burgetová, Jarmila; Sosna, Karel; Stoklasová, Bohdana. Ohlédnutí za letošní konferencí IFLA. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 10 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/828>. urn:nbn:cz:ik‐000828. ISSN 1212-5075.

Lékařské knihovny ve Spojených státech amerických

Americké lékařské knihovny jsou obdobně jako u nás dvojího typu:

  • knihovny, které jsou k dispozici nemocnicím a dalším subjektům zdravotní péče
  • knihovny, které slouží školám s medicínským zaměřením, univerzitním nemocnicím a jejich výzkumným centrům

Zvláštní postavení v systému amerických lékařských knihoven má Národní lékařská knihovna v Bethesdě.

Papík, Richard; Papíková, Vendula. Lékařské knihovny ve Spojených státech amerických. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 1 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/900>. urn:nbn:cz:ik‐000900. ISSN 1212-5075.

Porovnání webovských sídel: Kalifornská univerzita a Karlova univerzita

Úvod

Cílem této práce je analyzovat a porovnat domovské stránky webovských sídel (websites) Karlovy univerzity se stránkami několika renomovaných zahraničních univerzit ve Spojených Státech a Velké Británii, a to jak po stránce obsahové, tak po stránce formálního rozvržení prezentovaných informací. Pro účely detailní analýzy byla zvolena Kalifornská univerzita.

Kindl, Daniel. Porovnání webovských sídel: Kalifornská univerzita a Karlova univerzita. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 2 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/908>. urn:nbn:cz:ik‐000908. ISSN 1212-5075.

Od amerického studenta se čeká více než pouhá přítomnost na přednáškách

Studentský život probíhá v Americe daleko intenzivněji. Nejen v areálu kampusu se student stále cítí spojen se svou univerzitou a vše tu nasvědčuje tomu, že on je tou nejdůležitější osobou. Vztah mezi školou a studenty se vyznačuje vzájemnou úctou, respektem a hlavně upřímným zájmem jednoho o druhého. Tak by se daly shrnout v jedné větě nejsilnější pocity, s nimiž se do Prahy vrátila Pavla Skarlantová, posluchačka magisterského cyklu Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK, z University of North Carolina v Chapel Hill.
Skarlantová, Pavla; Vojtášek, Filip. Od amerického studenta se čeká více než pouhá přítomnost na přednáškách. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 8 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/646>. urn:nbn:cz:ik‐000646. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah