elektronické zdroje

Všeobecné pravidlá využívania elektronických informačných zdrojov

S narastajúcim počtom platených externých elektronických informačných zdrojov (e-zdrojov) v knižniciach a informačných strediskách sa čoraz častejšie objavujú otázky, aké využívanie či používanie týchto služieb je dovolené a aké už nie, a obavy, či ich využívame v súlade s danými pravidlami. Tieto otázky sa nevynárajú len v súvislosti s online zdrojmi, ale majú platnosť aj pre databázy offline (na diskete, CD-ROM, DVD-ROM a pod.). Nasledujúci text nie je právna analýza, necituje doslova zákony a nedá vám odpovede na konkrétne otázky.

Svršek, Ladislav. Všeobecné pravidlá využívania elektronických informačných zdrojov. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 4 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1607>. urn:nbn:cz:ik‐001607. ISSN 1212-5075.

Online archivní databáze americké NARA

V tomto příspěvku je jednak krátce shrnuta úloha NARA (National Archives and Records Administration) v americkém prostředí, jednak jsou ukázány vyhledávací možnosti v archivních databázích dostupných online.

Skolková, Linda. Online archivní databáze americké NARA. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 4 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1608>. urn:nbn:cz:ik‐001608. ISSN 1212-5075.

Elektronická Pedagogická knihovna do dubna zdarma

Na přelomu listopadu a prosince 2003 uvedly pedagogické knihovny do zkušebního provozu nový systém elektronického dodávání plných textů článků z českých a zahraničních titulů časopisů. Na službě s názvem Elektronická Pedagogická knihovna (e-PK) se podílejí tyto instituce se zaměřením na výchovu, vzdělávání, pedagogiku a školství:

Pojerová, Kateřina. Elektronická Pedagogická knihovna do dubna zdarma. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 4 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1611>. urn:nbn:cz:ik‐001611. ISSN 1212-5075.

Registrace účastníků na INFORUM 2004 zahájena

Příprava konference INFORUM 2004, která se koná 25.-27. května 2004 v Praze, vstoupila do další fáze. Počínaje dneškem se mohou zájemci o účast registrovat na jejích webových stránkách. Není na místě otálet - po loňských zkušenostech lze předpokládat, že se kapacita konference (zhruba 650 osob) i tentokrát naplní během března. Připomeňme, že standardní vložné činí 3370 korun (v případě úhrady do 26. března pouze 2556,-).

Ikaros, redakce. Registrace účastníků na INFORUM 2004 zahájena. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 3 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1591>. urn:nbn:cz:ik‐001591. ISSN 1212-5075.

Druhé kolo 1N s otazníky kolem DPH vyhlášeno

Dva měsíce a týden po zveřejnění překvapivých výsledků prvního kola grantového programu ministerstva školství 1N bylo 18. února vyhlášeno očekávané druhé kolo. Díky tomu dostaly znovu šanci projekty, které byly zamítnuty z formálních důvodů (samozřejmě nejen ty) - takových byly plné dvě třetiny (66) ze všech podaných.

Ikaros, redakce. Druhé kolo 1N s otazníky kolem DPH vyhlášeno. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 3 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1582>. urn:nbn:cz:ik‐001582. ISSN 1212-5075.

Konference Thinking Beyond Digital Libraries

Ve dnech 3.-5. února 2004 se konal v pořadí již sedmý ročník mezinárodní bielefeldské konference, tentokrát na téma "Thinking beyond Digital Libraries – Designing the Information Strategy for the Next Decade". Tato konference pořádaná bielefeldskou univerzitní knihovnou se za dobu své existence stala významným mezinárodním fórem, které přesáhlo hranice Evropy a stalo se místem setkání knihovních a informačních profesionálů, akademických i korporátních pracovníků v globálním měřítku.

Uhlíř, Zdeněk. Konference Thinking Beyond Digital Libraries. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 3 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1586>. urn:nbn:cz:ik‐001586. ISSN 1212-5075.

České informační zdroje a BMI 2004

V knihovnách jsme si již zvykli, že při příležitosti Týdne knihoven nebo právě začínajícího Března - měsíce internetu jsou volně k dispozici české informační zdroje. Jedná se především o databáze, které si mohou knihovny sdružené v neformálním konsorciu pořídit za příznivou cenu a navíc je přístup do těchto databází podporován z podprogramu VISK8 - Informační zdroje.

Nová, Hana. České informační zdroje a BMI 2004. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 3 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1576>. urn:nbn:cz:ik‐001576. ISSN 1212-5075.

Na INFORU podesáté o elektronických informačních zdrojích

Již desátý ročník konference INFORUM, která si získala pozici nejvýznamnější akce na poli elektronických informačních zdrojů ve střední Evropě, se uskuteční ve dnech 25. až 27. května 2004 v areálu Vysoké školy ekonomické v Praze. Konferenci organizačně zajišťují Albertina icome Praha a VŠE.

Vojtášek, Filip. Na INFORU podesáté o elektronických informačních zdrojích. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 2 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1566>. urn:nbn:cz:ik‐001566. ISSN 1212-5075.

Vědomostní databáze Anopressu přístupná zdarma během Týdne knihoven

Informační agentura Anopress IT zdarma zpřístupní v rámci Týdne knihoven svojí vědomostní databázi ve všech knihovnách v ČR.

Strachotová, Eva. Vědomostní databáze Anopressu přístupná zdarma během Týdne knihoven. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 10 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1493>. urn:nbn:cz:ik‐001493. ISSN 1212-5075.

Automatizace knihoven 2003

První den letošního již 14. pracovního semináře Automatizace knihoven byl obsahově rozdělen na dvě pomyslné části. Začátek obstaraly příspěvky zaměřené na oblast veřejné správy a roli knihoven ve městech a obcích, další část pak byla vyhrazena různým projektům a službám, které knihovnám zpřístupňují informace v elektronické podobě. V aule Univerzity Karlovy v Jinonicích se sešlo několik desítek účastníků.

Pojerová, Kateřina; Šťastná, Petra. Automatizace knihoven 2003. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 10 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1488>. urn:nbn:cz:ik‐001488. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah