Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Je o čem mluvit

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Je o čem mluvit

0 comments
Nedostatek prostoru pro výměnu znalostí z četby i přednášek, postřehů a vtipných příhod ze života i prostá touha scházet se častěji než doposud vedla studentky Institutu základů vzdělanosti (IZV) při Univerzitě Karlově k založení feministické diskusní skupiny. Každé úterý od 15:00 v učebně č. 1 ve IV. Patře na IZV v Legerově ulici č. 62 se budou konat schůzky skupinky, jejíž náplň práce se bude postupně formovat. Činnosti skupinky, která je otevřená všem zájemcům (tedy i mimo IZV), budou směřovat také k publikačním aktivitám. Prvotním cílem je vydávaní vlastního feministického časopisu, publikační činnost v rámci tohoto kyberfeministického okénka a rovněž aktuální zveřejňování informací na serveru feminismus.cz. Informace o dalších termínech setkání budou pravidelně vyvěšovány na nástěnkách některých fakult UK (jmenovitě IZV - Legerova i knihovna, FF - Palachovo nám. i Celetná ul., FSV - přízemí).

Zakladatelky skupiny jsou srdečně všechny zájemkyně a zájemce k účasti na neformálních, zajímavých a inspirujících debatách nad literaturou, tiskem, aktuálními událostmi i problémy, které se dotýkají problematiky feminismu a postavení žen ve společnosti. Podrobnější informace lze získat u Diany Bensové na e-mailové adrese.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JEDLIČKOVÁ, Petra. Je o čem mluvit. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 2 [cit. 2024-07-21]. urn:nbn:cz:ik-10292. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10292

automaticky generované reklamy