Šťastná, Petra

Zpráva ze semináře EZB

Podnázev: 
Co nového v projektu Elektronische Zeitschriftenbibliotek (EZB)
Abstract: 

Main coordinator of Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB, Electronic Journals Library), dr. Evelinde Hutzler from University Library in Regensburg presented news in EZB at the workshop which was held in National Library of CR on the 7th November 2013. EZB is a tool for access to electronic full text journals subscribed by the library. There were several Czech libraries among the participants, which made the workshop beneficial by sharing their experiences from using the EZB.

Dne 7.11.2013 proběhl v učebně Oddělení vzdělávání NK ČR seminář o Elektronické knihovně časopisů (EZB). Elektronická knihovna časopisů (Elektronische Zeitschriftenbibliothek) je nástrojem pro správu přístupů k elektronickým časopisům v rámci dané knihovny, který vytvořili a spravují v Univerzitní knihovně v Regensburgu.

Šťastná, Petra. Zpráva ze semináře EZB. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 12 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8110>. urn:nbn:cz:ik‐008110. ISSN 1212-5075.

Sympozium INFOS 2005

Ve dnech 25.-28.dubna 2005 proběhl ve Staré Lesné ve slovenských Vysokých Tatrách již 33. ročník mezinárodního sympozia INFOS 2005. Zaregistrováno bylo více než 130 účastníků především ze Slovenska, ale i z České republiky či USA, a dále 18 vystavovatelských firem.

Šťastná, Petra. Sympozium INFOS 2005. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 5 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1899>. urn:nbn:cz:ik‐001899. ISSN 1212-5075.

Odborný seminář Dostupnost elektronických informačních zdrojů v knihovnách v ČR

K uspořádání semináře na téma dostupnosti elektronických informačních zdrojů (EIZ) v českých knihovnách inspiroval dr. Hanu Novou z Národní knihovny ČR příspěvek ing. Barbory Katolické (ve formátu PPT) přednesený na Celostátní poradě vysokoškolských knihoven 2004.

Šťastná, Petra. Odborný seminář Dostupnost elektronických informačních zdrojů v knihovnách v ČR. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 4 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1875>. urn:nbn:cz:ik‐001875. ISSN 1212-5075.

Šestá konference ICOLC

Pořadatelem šesté mezinárodní konference o knihovnických konsorciích bylo konsorcium katalánských univerzitních knihoven CBUC (Consorci de Bibliotheques Universitaries de Catalunya). Konference se konala ve španělské Barceloně a zúčastnilo se jí více než 130 delegátů ze 33 zemí, z toho např. 16 z USA, 8 z Kanady, 2 z Austrálie, 4 z Japonska, 4 z Afriky.

Nová, Hana; Šťastná, Petra. Šestá konference ICOLC. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 12 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1814>. urn:nbn:cz:ik‐001814. ISSN 1212-5075.

Knihovny současnosti 2003

Jedenáctý ročník konference Knihovny současnosti se konal letos ve dnech 16. až 18. září 2003 v Seči u Chrudimi. Tento text je složen ze čtyř dílčích zpráv o jednotlivých sekcích.

Brožek, Ivo; Horejsková, Miroslava; Šťastná, Petra; Štěrbová, Jaroslava. Knihovny současnosti 2003. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 10 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1487>. urn:nbn:cz:ik‐001487. ISSN 1212-5075.

Automatizace knihoven 2003

První den letošního již 14. pracovního semináře Automatizace knihoven byl obsahově rozdělen na dvě pomyslné části. Začátek obstaraly příspěvky zaměřené na oblast veřejné správy a roli knihoven ve městech a obcích, další část pak byla vyhrazena různým projektům a službám, které knihovnám zpřístupňují informace v elektronické podobě. V aule Univerzity Karlovy v Jinonicích se sešlo několik desítek účastníků.

Pojerová, Kateřina; Šťastná, Petra. Automatizace knihoven 2003. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 10 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1488>. urn:nbn:cz:ik‐001488. ISSN 1212-5075.

Školení Elektronische Zeitschriftenbibliothek

Dne 29. 4. 2003 proběhlo v Národní knihovně ČR školení k využívání Elektronické knihovny časopisů (Elektronische Zeitschriftenbibliothek, EZB), která vznikla na půdě Univerzitní knihovny v Regensburgu. Jde o službu nabízející komfortní a snadný přístup k plnotextovým odborným elektronickým časopisům, které má zúčastněná knihovna dostupné v rámci různých předplatných nebo které jsou volně na internetu. (Více informací najdete v článku Márii Trenklerové v č. 12/2002).

Šťastná, Petra. Školení Elektronische Zeitschriftenbibliothek. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 6 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1417>. urn:nbn:cz:ik‐001417. ISSN 1212-5075.

INFORUM 2003 - sekce "Profesionální metody vyhledávání na volném a placeném Internetu"

Místo úvodu: Sekce věnovaná vyhledávání na internetu byla hojně navštívena, tudíž očekávám, že se mohou objevit reakce dalších účastníků.

Program uvedené sekce už na první pohled vypadal informačně nabitý a v tomto směru určitě nezklamal. Už zmiňovaný zájem účastníků, kterých během přednášek příliš neubývalo, to potvrzuje.

Šťastná, Petra. INFORUM 2003 - sekce "Profesionální metody vyhledávání na volném a placeném Internetu". Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 6 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1422>. urn:nbn:cz:ik‐001422. ISSN 1212-5075.

A co dál?

V průběhu letošního roku jsem se snažila na tomto místě zmapovat problematiku elektronických seriálů. Přehled témat nebyl jistě vyčerpávající, ale doufám, že aspoň pro orientační seznámení s touto oblastí postačil.

Šťastná, Petra. A co dál?. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 12 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1229>. urn:nbn:cz:ik‐001229. ISSN 1212-5075.

4th e-ICOLC – konference evropských knihovnických konsorcií

Letošní, již čtvrtá konference e-ICOLC (International Coalition of Library Consortia in Europe - Mezinárodní sdružení knihovnických konsorcií v Evropě) se konala začátkem října v Řecku, nedaleko Soluně. Organizačně ji zaštítilo místní konsorcium HEAL-Link. Třídenního programu se zúčastnilo téměř 80 účastníků z 27 zemí a zástupci řady producentů a vydavatelů.

Šťastná, Petra. 4th e-ICOLC – konference evropských knihovnických konsorcií. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 11 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1215>. urn:nbn:cz:ik‐001215. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah