Königová, Marie

Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje

PAPÍK, Richard. Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje. 1. vyd. Praha : Velryba, 2011. 192 s. ISBN 978-80-85860-22-1.

Königová, Marie. Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 7 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7013>. urn:nbn:cz:ik‐007013. ISSN 1212-5075.

17. listopad 1989

Poznámka redakce: V souvislosti s následujícím příspěvkem upozorňujeme také na rozhovor Petry Jedličkové s Marií Königovou, který byl v našem časopise publikován v srpnovém čísle v roce 2004 pod názvem Tvořivé propojení technické inteligence a zájmu o humanitní disciplíny.

Je 17. listopadu 2006, poslouchám Český rozhlas stanici Praha.

Königová, Marie. 17. listopad 1989. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 12 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3717>. urn:nbn:cz:ik‐003717. ISSN 1212-5075.

Vzpomínka na Ing. Augustina Mertu, CSc.

„Život je kámen vržený vzhůru k nebi. Letí prudce nahoru a jeho dráha je určena silou paže, která ho vymrštila. Dosáhne vrcholu a klesá, neboť k zemi ho táhne jiná síla – osud.“ (Boris Rösner)

Dílo Augustina Merty se uzavřelo. Bylo poměrně podrobně zhodnoceno k výročí jeho devadesátých narozenin v časopisu Národní knihovna (2004, č. 3, s. 169-193). Dovolte mi nyní jenom pár stručných vzpomínek na jeho osobnost.

Königová, Marie. Vzpomínka na Ing. Augustina Mertu, CSc.. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 8 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3545>. urn:nbn:cz:ik‐003545. ISSN 1212-5075.

Vzpomínáme na prof. PhDr. Jiřího Cejpka, CSc.

Poznámka redakce: V souvislosti s úmrtím prof. PhDr. Jiřího Cejpka, CSc., na konci minulého roku jsme oslovili vybrané kolegy s žádostí, aby se podělili o své osobní vzpomínky na tohoto výjimečného člověka. Někteří z nich naši prosbu vyslyšeli a výsledkem je následující soubor textů.


Professor Emeritus Jiří Cejpek – učitel, kolega, přítel (Vladimir T. Borovansky)

Borovansky, Vladimir T.; Burgetová, Jarmila; Königová, Marie; Papík, Richard; Skenderija, Saša; Sosna, Karel. Vzpomínáme na prof. PhDr. Jiřího Cejpka, CSc.. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 2 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/2115>. urn:nbn:cz:ik‐002115. ISSN 1212-5075.

Odešel dobrý a statečný člověk - ohlédnutí za prof. PhDr. Jiřím Cejpkem, CSc.

Königová, Marie. Odešel dobrý a statečný člověk - ohlédnutí za prof. PhDr. Jiřím Cejpkem, CSc.. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 1 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/2107>. urn:nbn:cz:ik‐002107. ISSN 1212-5075.

Základní výzkumné metody pro knihovníky

POWELL, Ronald R., CONNAWAY, Lynn Silipigni. Basic Research Methods for Librarians. 4th ed. Westport (Conn.) : Libraries Unlimited, 2004. 347 s.Recenzovaná kniha je vlastně učebnicí a vychází v edici textů o knihovní a informační vědě. Autor i jeho spolupracovnice jsou dlouholetými praktiky v oboru a zároveň učiteli informační vědy na vysokoškolské úrovni.

Königová, Marie. Základní výzkumné metody pro knihovníky. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 3 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1867>. urn:nbn:cz:ik‐001867. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah