Archiv čísel

2003, ročník 7, číslo 5/2

Veřejné informační služby a e-government

Informační zdroje a služby ve světle vstupu ČR do Evropské unie

Možnosti a využití Internetu a placených informačních zdrojů pro zdravotnictví (

Knowledge management externích inf. zdrojů a systémy pro správu el. dokumentů

Přechod od klasických k el. médiím: možnosti koexistence a hranice využívání

Profesionální metody vyhledávání na volném a placeném Internetu

Role informačních pracovníků v procesu vzdělávání

Trendy a novinky v nabídce elektronických informačních zdrojů

Digitální knihovny: brány do naší minulosti

Informační chování a informační zdroje

registration login password