Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Nakladatel Vladimír Žikeš 2006, ročník 10, číslo 11 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 10.729 x 4
Souborné katalogy ve Skandinávii 2003, ročník 7, číslo 12 Zahraniční souborné katalogy 7.954 x 4
Mediální vzdělávání a české školství 2017, ročník 21, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 4.754 x 4
Web Content Managers 2004, ročník 8, číslo 10 Vyhledávání informací na internetu 8.196 x 4
Šetrné budovy v Národní technické knihovně 2015, ročník 19, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 2.601 x 4
Průmyslové vlastnictví a Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze 2010, ročník 14, číslo 3 Odborné vzdělávání 7.701 x 4
HCI International 2016 2016, ročník 20, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 2.175 x 4
Nahlédnutí do myslí (nejen) marketingových kreativců 2013, ročník 17, číslo 13 Public relations 7.225 x 4
Google Books Ngram Viewer 2011, ročník 15, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 10.194 x 4
Ztracená virtuální knihovna 2012, ročník 16, číslo 4 Digitalizace a digitální knihovny 11.425 x 4
Zákon nereflektuje postavení vysokoškolské knihovny v systému veřejných informačních služeb 2002, ročník 6, číslo 12 Právo v informační společnosti 8.295 x 4
Rešeršujeme pohodlne a bez problémov 2009, ročník 13, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 19.197 x 4
(Nejen) mládeži nepřístupno 2009, ročník 13, číslo 10 Editorial 6.886 x 4
Promoce 2001, ročník 5, číslo 1 Z knihovnických salónů 10.487 x 4
Ten blbec Word! 2010, ročník 14, číslo 13 Ze života knihoven 11.459 x 4
Zpráva z květnové exkurze studentů 2. ročníku bakalářského studia z Ústavu knihovnictví a informačních studií FF UK 2010, ročník 14, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 6.813 x 4
FashionTech 2015 2015, ročník 19, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 3.895 x 4
Knižní veletrh v Bukurešti 2019, ročník 23, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 1.468 x 4
Konference ECDL 2002 2002, ročník 6, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 7.118 x 4
Zpráva ze semináře IVIG 2012 2012, ročník 16, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 5.357 x 4

Stránky

registration login password