Zprávy, reportáže a glosy

New Media Inspiration 2013

V sobotu 19. ledna 2013 proběhl na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy druhý ročník odborné konference New Media Inspiration. Stejně jako v minulém roce konference přilákala na čtyři stovky studentů, akademických pracovníků, odborníků na marketing a fanoušků nových médií, které čekal celodenní program věnovaný datům, sociálním sítím, případovým studiím a veřejně prospěšným projektům. Hlavními organizátory konference byla Studia nových médií na FF UK a síť Tueasday Business Network, společně s celou řadou partnerů.

Úvodního slova a přivítání účastníků se stejně jako v loňském roce ujali Josef Šlerka (vedoucí oboru SNM a vedoucí vývoje společnosti Ataxo Interactive), Petr Koubský (nezávislý IT odborník, konzultant, publicista a analytik) a Ján Simkanič (výkonný ředitel společnosti Internet Info, která zastřešuje servery jako Lupa.cz, Měšec.cz, či DigiZone.cz, agenturu DobrýWeb.cz či monitoring Navrcholu.cz). Trojice řečníků tak do jisté míry ilustrovala i již zmiňované pestré složení celé konference, kde nechyběli akademičtí pracovníci, lidé z byznysu, studenti, bloggeři i nezávislí odborníci.

Zahájení konference New Media Inspiration Zahájení konference New Media Inspiration Josef Šlerka, Ján Simkanič a Petr Koubský
Zahájení konference New Media Inspiration 2013; vpravo: Josef Šlerka, Ján Simkanič a Petr Koubský

Rylich, Jan. New Media Inspiration 2013. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 3 [cit. 21.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7880>. urn:nbn:cz:ik‐007880. ISSN 1212-5075.

Veletrh a konference Apple technologií iCON Prague 2013

Ve dnech 15. – 16. února 2013 se prostorách Národní technické knihovny v Praze konal první ročník největšího českého festivalu Apple technologií iCON Prague 2013. Hlavní část programu tvořil veletrh Apple zařízení a příslušenství iCON EXPO společně s bohatým doprovodným programem přednášek, workshopů a prezentací. Paralelně pak probíhalo několik specializovaných sekcí: iCON Business (Apple řešení ve firmách), iCON Life (zpracování hudby, videa a fotografií), iCON Edu (využití Apple ve školách) a několik dalších nezařazených workshopů.

Rylich, Jan. Veletrh a konference Apple technologií iCON Prague 2013. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 3 [cit. 21.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7879>. urn:nbn:cz:ik‐007879. ISSN 1212-5075.

Knižní veletrh v Bruselu

Podnázev: 
Tour & Taxis | 7.-11. března 2013
Abstract: 

A short report from the Brussels Book Fair 2013. This year, the main theme was set to cooking. Beside the cookbooks, visitors could explore other kinds of literature also: a collective stand of Belgian universities was very interesting for example. The topic of WWII is still alive in the local book production. And it also looks that the e-books cannot compete with paper titles.

Veletrh se již několik let koná v areálu Tour & Taxis, v jedné z bývalých průmyslových hal. Uvnitř je rozdělen do čtyř částí, které jsou navzájem propojené. Ačkoliv se koná v Bruselu, tedy v Belgii, je to veletrh především belgicko-francouzské produkce. Oba knižní trhy jsou provázané a v hale vystavovala řada francouzských nakladatelů. Kromě nich tam ze zahraničních vystavovatelů (zahraničních z hlediska Belgie) byl kolektivní stánek Švýcarska (pouze frankofonní část), Instituto Cervantes, Kanada (Québec) a rumunský stánek.

Burešová, Irena. Knižní veletrh v Bruselu. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 3 [cit. 21.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7875>. urn:nbn:cz:ik‐007875. ISSN 1212-5075.

Projektový workshop Úvod do eGovernmentu jako základ nového výběrového předmětu

English title: 
eGovernment workshop as a preview of a new subject at the Charles University
Abstract: 

A workshop introducing a new subject of study in the graduate school of the Charles University in Prague brought a large scale of topics among students and experts. The subjects involves lecturing about principals such as eJustice, eParticipation or eHealth. Ten classes provide a basic insight into eGovernment to the students of the Information Studies and Librarianship Department since the winter semester of 2012.

V rámci projektu Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) s názvem "Vytvoření nového předmětu pro magisterský studijní obor Informační studia a knihovnictví – Úvod do eGovernmentu" uspořádala dvojice Aleš Pekárek a Jakub Štogr projektový workshop. Cílem této komorní předvánoční besedy bylo podělit se o zkušenosti s tvorbou pilotního vysokoškolského výběrového předmětu „Úvod do eGovernmentu“. Workshop proběhl 20. prosince 2012 v inspirativních prostorách HUB Praha.

Hronová, Kateřina. Projektový workshop Úvod do eGovernmentu jako základ nového výběrového předmětu. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 2 [cit. 21.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7852>. urn:nbn:cz:ik‐007852. ISSN 1212-5075.

Pohled do archivu 4 (výstřižek &)

English title: 
An Insight into the Archive (clipping &)
Abstract: 

The library and archive of the Archive of the Fine Arts consists of hundreds of thousands of units. One of the interests is a Clipping. Clippings are an interesting category for archivists; it contains documents as letters, small prints, photographs, envelopes, stickers, vignettes and many more items. The ways to handle such units are now available for the public to see at an exhibition at the DOX Centre for Contemporary Art. This article further describes the functionality of the database of abArt as well as activities of this non-governmental organization.

Knihovna a dokumentace občanského sdružení Archiv výtvarného umění je dnes zřejmě největší sbírkou materiálů o současném – především českém a slovenském – výtvarném umění, obsahuje řádově statisíce archivních jednotek. Archiv rozlišuje kolem sto padesáti typů dokumentů, z těch nejčastějších to jsou katalog, kniha, sborník, periodikum (časopis, noviny), plakát, pozvánka.

Další početnou skupinou je soubor dokladů uložených samostatně v zakládacích foliích (euroobalech), seřazených v kancelářských pořadačích. Řazení je stejné jako u ostatních typů – tedy podle osob, skupin, institucí, výstav či akcí, dokumentů a pojmů. Různorodý soubor nazýváme pracovně výstřižek. Vlastní výstřižky, tedy texty z periodik, sem také patří. Novinové nebo časopisecké výstřižky zpracováváme jako podřazené dokumenty; nadřazeným dokumentem jsou noviny nebo časopis, kde byl článek otištěný.

Hůla, Jiří. Pohled do archivu 4 (výstřižek &). Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 2 [cit. 21.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7851>. urn:nbn:cz:ik‐007851. ISSN 1212-5075.

Co se mohou neziskovky naučit od velkých firem o práci s daty?

English title: 
What can non-governmental organizations learn from the corporate companies about data handling?
Abstract: 

A workshop at the National Technical Library focused on big data and strategies used to evaluate them. Model situations were discussed and resolved, and also the data governance principals were presented. The main context was work with data on a non-governmental level and what can institutions of this kind learn from the corporate-level organizations.

V pátek 18. ledna proběhl v Národní technické knihovně půldenní workshop o základních zásadách práce s daty, určený pro neziskový sektor. Lektor Štefan Urbánek působí jako konzultant a datový analytik. Spolupracuje jak s velkými firmami, tak i neziskovkami, které dnes při své činnosti také často potřebují operovat s většími objemy dat – typicky jde například o organizace, které sledují a srozumitelně veřejnosti prezentují rozdělování peněz ze státních rozpočtů.

Častou situací, se kterou se zde přednášející setkal, byl poněkud živelný přístup k ukládání a zpracování základních dat, který těmto organizacím působil následné problémy, pokud se v datech objevila nečekaná chyba, změnila se jejich struktura, formát, nebo jen jejich objem přerostl určitou mez. V korporátní sféře přitom již existují velmi dobře definované postupy zpracování dat, kde se s těmito častými problémy počítá, a je jim možné do velké míry předejít, nebo alespoň minimalizovat jejich dopad.

Slouková, Jana. Co se mohou neziskovky naučit od velkých firem o práci s daty?. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 2 [cit. 21.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7849>. urn:nbn:cz:ik‐007849. ISSN 1212-5075.

Exkurze do Knihovny Skandinávského domu

English title: 
The Scandinavian House Library
Abstract: 

The library of the Scandinavian house in Prague is a public library (est. 2007) promoting the region of Northern Europe and Baltic areas. It offers both, the Czech versions of Scandinavian novels and originals. Around four thousands of books are available in the district of Dejvice.

12. prosince 2012 vyrazila organizace SKIP na další z řady exkurzí do knihoven malých i velkých, honosných i přínosných. Knihovna Skandinávského domu je veřejně přístupnou knihovnou v působnosti občanského sdružení Skandinávský dům, jehož cílem je prezentace kultury a tradic severských a pobaltských zemí v České republice.

Knihovna vznikla v roce 2007 a od té doby soustavně rozšiřuje svůj fond zaměřený právě na literatury zemí evropského Severu. Knihovna se specializuje na beletrii, a to jak na překlady do češtiny, tak i originály v severských jazycích, ale disponuje také odbornou literaturou, například z oblasti historie či literární vědy. V současné době jsou zkatalogizovány téměř 4 tisíce svazků.

Jindřišková, Jitka. Exkurze do Knihovny Skandinávského domu. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 2 [cit. 21.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7847>. urn:nbn:cz:ik‐007847. ISSN 1212-5075.

Skupina Kanárci.cz vyvíjí mobilní zařízení měřící kvalitu ovzduší a plánuje sociální platformu

English title: 
DIY measurement devices to complement the national datasets on air quality
Abstract: 

A technically-environmental workshop in Prague hackerspace BRMLAB attracted those who would like to contribute to spreading information about the air quality in their neighborhood. The network of the Czech hydrometeorological service is not very dense; and DIY device called "canary" may well monitor the very local situation – in your very street. The main objective of this project is to add to the collection of environmental data and provide with personalized datasets and visualization.

Doplněk k mobilu, elegantní přístroj na řídítkách jízdního kola nebo rukojeť kočárku ambientně měnící barvu podle momentálního stavu ovzduší. I takto nějak by mohli vypadat kanárci v představách skupiny mladých inovátorů vzešlé z loňského Social Innovation Campu. A po lednovém workshopu v Brmlabu – pražském Hackerspacu – jsou této představě zase o kousek blíže.

Peterová, Radka. Skupina Kanárci.cz vyvíjí mobilní zařízení měřící kvalitu ovzduší a plánuje sociální platformu. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 2 [cit. 21.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7845>. urn:nbn:cz:ik‐007845. ISSN 1212-5075.

Big Brother Awards 2012

Ve středu 16. ledna 2013 byly v pražském kině Atlas vyhlášeny tzv. Ceny Velkého Bratra neboli Big Brother Awards za rok 2012. Celkem bylo uděleno sedm "anticen" pro osoby, projekty či instituce, které podle sedmičlenné poroty nejvíce ohrozily naše soukromí. Uděleno bylo také jedno ocenění za ochranu soukromí.

Jak se uvádí na webových stránkách projektu, soutěž Big Brother Awards se hlásí k odkazu slavné knihy George Orwella 1984 a poprvé proběhla ve Velké Británii v roce 1998. V současnosti se koná ve více než desítce evropských zemí a má za cíl upozornit na rizika, která ohrožují soukromí občanů. V České republice byla soutěž poprvé uspořádána v roce 2005. Hlavním organizátorem soutěže bylo jako obvykle sdružení Iuridicum Remedium.

Rylich, Jan. Big Brother Awards 2012. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 1 [cit. 21.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7821>. urn:nbn:cz:ik‐007821. ISSN 1212-5075.

Návštěva univerzitní knihovny Humboldtovy univerzity (Jakob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum)

English title: 
A brief look at the building of the Humboldt University Library in Berlin
Abstract: 

This short text introduces a visitor to one of the newest architectural additions in the proximity of the Berlin Museum quarter. Swiss architect Max Dudler’s modern building was open to operations in October 2009 and offers over 2 million of books.

Humboldtova univerzita je nejstarší berlínskou univerzitou. Byla založena již v roce 1810 (pod prozaickým názvem Berlínská univerzita), přičemž o dvacet let později zde začala vznikat univerzitní knihovna. Humboldtova univerzita byla během své existence umístěna v mnoha budovách. V tomto příspěvku se zaměříme na tu poslední, kde knihovna sídlí od roku 2009.

Žvátorová, Veronika. Návštěva univerzitní knihovny Humboldtovy univerzity (Jakob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum). Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 1 [cit. 21.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7820>. urn:nbn:cz:ik‐007820. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah