Zprávy, reportáže a glosy

Zpráva ze semináře Otevřené repozitáře 2013

Podnázev: 
Otevřený přístup v kontextu vědecké komunikace a jejího hodnocení

Úvod

Po pěti úspěšných ročnících Setkání českých uživatelů systému DSpace nastal čas na zvážení, kam seminář pořádaný pod záštitou Asociace knihoven vysokých škol ČR (Asociace, AKVŠ) směrovat.

Poslední tři ročníky Setkání DSpace se vztahovaly více k účelu, k němuž je software DSpace používán, tj. k problematice budování otevřených repozitářů a prosazování modelu otevřeného přístupu než k prostředku tj. k vlastnostem a technickým vymoženostem, jež samotný systém DSpace poskytuje. Toto směřování semináře šlo v souladu s postojem Asociace, která si podporu otevřeného přístupu zakotvila mezi své klíčové aktivity, jimiž se Asociace jako celek chce zabývat.

Přestože nejsilnější postavení v komunitě podporovatelů otevřeného přístupu v ČR má stále skupina sdružená kolem systému DSpace, bylo rozhodnuto dát zřetelněji najevo přejmenováním na Otevřené repozitáře, že seminář je otevřen širšímu okruhu témat, než napovídal původní název semináře. Letošní seminář proběhl pod novým názvem Otevřené repozitáře 2013 ve dnech 29.-30. května 2013 v krásných prostorách Auly Vysokého učení technického v Brně.

Rygelová, Pavla. Zpráva ze semináře Otevřené repozitáře 2013. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 8 [cit. 27.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8007>. urn:nbn:cz:ik‐008007. ISSN 1212-5075.

Zaostřeno na nové informační profesionály (IFLAcamp a Library Creative Laboratory)

Podnázev: 
Zpráva z mezinárodních setkání IFLAcamp

Úvod

Studenti a absolventi knihovnicko-informačních oborů z různých zemí světa se na počátku své kariéry často vypořádávají se závažnými problémy, jako je např. uplatnění na trhu práce, nedostatečnost praxe, obtížné zapojení do činnosti národních a mezinárodních organizací apod. [Wilke, 2010; Garcia-Febo, 2010; 2012; Vyčítalová, 2013a]. S ohledem na specifičnost své situace následně vytvářejí účelová uskupení a virtuální platformy ke sdílení zkušeností, nových poznatků, a především informací o nových programech a konferencích zaměřených na profesní rozvoj [např. Wilke, 2012a].

Vyčítalová, Anna. Zaostřeno na nové informační profesionály (IFLAcamp a Library Creative Laboratory). Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 8 [cit. 27.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8006>. urn:nbn:cz:ik‐008006. ISSN 1212-5075.

Pirátská loď a graffiti v petřvaldské knihovně

English title: 
Pirate Ship and Graffiti in Petřvald Library

Často se říká, že dobrá kniha vezme čtenáře tam, kde ještě nikdy nebyl. Pravidelné čtení přináší větší klid a moudrost. Co však udělat, abychom do knihovny přiměli chodit lidi, kteří tam ještě nikdy nebyli?

Molinková, Monika; Šidlová, Lucie. Pirátská loď a graffiti v petřvaldské knihovně. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 8 [cit. 27.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8005>. urn:nbn:cz:ik‐008005. ISSN 1212-5075.

Exkurze do knihovny ve španělské Guadalajaře

English title: 
Guadalajara library in Spain
Abstract: 

A vibrant public library in Guadalajara, Spain has a rich history stretching into the 1830’s. In this article we introduce services that the library provides to the public, incl. children activities, reading clubs, book recycling or the storytelling marathon.

Guadalajara je španělské město s více jak 83 000 obyvateli vzdálené 50 kilometrů od hlavního města Madridu. Veřejnou státní knihovnu Guadalajary vede již 32 let charismatická Blanca Calvo, známá svým bojem proti poplatkům v knihovnách. Také díky její dlouholeté entuziastické práci nabízí místní knihovna nejen standardní služby na vysoké úrovni, ale i další aktivity, které mohou být zdrojem inspirace pro španělské i zahraniční kolegy. Čtenářský průkaz má více jak 40 % obyvatel města. Mimo to je knihovna významným partnerem festivalu Maraton povídek, který se v tomto roce konal již po dvaadvacáté.

Nekolová, Kateřina. Exkurze do knihovny ve španělské Guadalajaře. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 8 [cit. 27.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8004>. urn:nbn:cz:ik‐008004. ISSN 1212-5075.

Konference DisCo 2013 - nové technologie a mediální gramotnost

Abstract: 

Participants from twenty four countries arrived to the second annual conference on distant education. Different concept were introduced and discussed during the event, like gamification, media literacy or the popularity of the MOOC open courses.

Konferenci DisCo 2013 stejně jako minulý rok organizovalo Centrum pro studium vysokého školství v.v.i. ve spolupráci Studii nových médií Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty UK. Konference se konala na půdě Karlovy Univerzity v Jinonicích ve dnech 24.-25.6. 2013. Díky grantu od Středoevropské iniciativy se jí účastnilo 83 účastníků ze 24 zemí světa. Osmý ročník konference DisCo nesl podtitul "New technologies and media literacy education".

Beseda, Jan; Machát, Zbyněk. Konference DisCo 2013 - nové technologie a mediální gramotnost. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 8 [cit. 27.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8003>. urn:nbn:cz:ik‐008003. ISSN 1212-5075.

Quo vadis, knihovno? aneb O propagaci koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2015

English title: 
Quo vadis, library?
English subtitle: 
Promoting the Concept of Czech Libraries Development for years 2011 – 2015
Abstract: 

This article focuses on marketing activities of the Priority 19 Work Group to promote the Concept of Czech Libraries Development 2011 – 2015. Under project title Quo vadis, library? the group arranges roadshow around the Czech regional libraries, information booklet, promotional clip and leaflet.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2015 je dokument, o kterém už asi slyšela většina domácí knihovnické veřejnosti. Strategický dokument, který knihovnám, jejich zřizovatelům, provozovatelům i samotným knihovníkům říká, kam by se měla ubírat další cesta vývoje. Ale víme, jak s takovou Koncepcí vlastně naložit? Co znamená její uplatnění pro konkrétní knihovny? Opravdu se v Koncepci najdou jen velké knihovny, nebo se týká i těch menších, městských a obecních? Srozumitelnost tohoto vládního dokumentu může být místy obtížná, těžko se v ní vyznat. Co s tím? Můžeme si to trochu zjednodušit a podívat se na Koncepci z pohledu trendů i srovnání.

Lonská, Pavlína. Quo vadis, knihovno? aneb O propagaci koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2015. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 7 [cit. 27.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7982>. urn:nbn:cz:ik‐007982. ISSN 1212-5075.

Knihovna knihovnické literatury jde s dobou

English title: 
The Library of librarianship literature and information science keeps up
Abstract: 

Sixty years ago, a new small branch os a highly specialized librayr was established in the building of the National library in Prague. Today, it still serves the purpose at the same location. It only grew bigger and it importance became so significant, that it now plays the role of a central library for the librarianship. Librarians, as well as students and teachers offers a wide array of sources from the field, both printed and electronically. This article describes the history of this specialized library as well as everyday activities and work with social networks.

Knihovna knihovnické literatury (KKL) je součástí Knihovnického institutu Národní knihovny ČR. KKL byla založena roku 1953 jako odborná příručka tehdejšího Ústředního vědecko-metodického kabinetu knihovnictví Národní a universitní knihovny v Praze. Na začátku své činnosti měla jen příruční knihovnu, do níž byla uložena základní knihovnická literatura vypůjčená z fondu Národní a universitní knihovny.

V rámci České republiky je naší největší takto oborově zaměřenou odbornou knihovnou. Její fond je doplňován tuzemskou i zahraniční literaturou, a to nejen novinkami, ale i retrospektivně – všemi vhodnými dokumenty, které dokládají vývoj knihovnictví a příbuzných oborů (např. knihovědy, andragogiky, archivnictví aj.) u nás i v zahraničí. Její další důležitou funkcí je tedy funkce archivní.

Salátová, Renáta. Knihovna knihovnické literatury jde s dobou. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 7 [cit. 27.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7981>. urn:nbn:cz:ik‐007981. ISSN 1212-5075.

Seminář o digitalizaci fotografických a zvukových archiválií

English title: 
Seminar on digitizing photographic and audio materials
Abstract: 

The series of seminars hosted by the National archive of the Czech Republic is favorite among many and well attended. The month of May saw the topics involving digitizing glass negatives, a collection of unique exhibition of the Africa explorer Dr. Holub, or the vinyl record digitizing project at the Municipal library of Prague. In addition, technical aspects of digitizing, color spaces and special use of hi-definition scans were discussed in large.

Cyklus seminářů Obrazové dokumenty a archiválie pořádaný Národním archivem ČR byl původně sérií pracovních seminářů, zájem o téma jiných než písemných dokumentů se však rozrostl spíše do podoby konference. Konferenční sál Národního archivu ČR byl 21. května zaplněn téměř do posledního místa, a to i přes konání další významné akce se stejnou cílovou skupinou – konference Inforum, o které Ikaros informoval v červnovém čísle.  

Farkas, Pavel. Seminář o digitalizaci fotografických a zvukových archiválií. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 7 [cit. 27.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7979>. urn:nbn:cz:ik‐007979. ISSN 1212-5075.

Myšlenka, jejíž čas právě nastal: Budoucnost elektronických knih

Podnázev: 
Workshop konference INFORUM

V pondělí 20. května 2013 se v prostorách CERGE-EI konaly dva workshopy, které jako tradičně předcházely konferenci INFORUM na VŠE. Dopoledne proběhl workshop na téma "Zkušenosti s implementací discovery a novinky v této oblasti" a odpoledne pak workshop Setha Cayleyho s názvem "Myšlenka, jejíž čas právě nastal: Budoucnost elektronických knih".

Rylich, Jan. Myšlenka, jejíž čas právě nastal: Budoucnost elektronických knih. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 6 [cit. 27.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7964>. urn:nbn:cz:ik‐007964. ISSN 1212-5075.

Povodně v Klementinu aneb o vodě, čerpadlech a pytlích s pískem

English title: 
Flood in the National Library of the Czech Republic
Abstract: 

Eleven years after the Great Flood in 2002, rain clouds clutched Europe and did not want to go away. As the Moldau surface was rising, people at the National Library were taking action to prevent damage of the precious collections. They knew already what water can do, and they are well aware of the fact that the cellars of the library are located 8 meters under the normal surface. This article, written by a Klementinum’s spokes lady, is about a night in the library, piles of sand, and all steps taken in order to face nature and its power. But most of all about the great enthusiasm and pride invested by the employees into protecting the national cultural heritage.

Měl to být poklidný víkend, kdy může člověk zůstat na gauči s knížkou a nemít výčitky svědomí, že nic nedělá. Déšť za okny, pohodlí domova, spokojeně spící pes, dobrá kniha o architektu Janu Blažeji Santini-Aichelovi, co víc si člověk může přát. Příroda však měla jiné plány, a jak je známo, příroda je mocná…

Maňáková, Irena. Povodně v Klementinu aneb o vodě, čerpadlech a pytlích s pískem. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 6 [cit. 27.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7963>. urn:nbn:cz:ik‐007963. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah