Zprávy, reportáže a glosy

Povodně v Klementinu aneb o vodě, čerpadlech a pytlích s pískem

English title: 
Flood in the National Library of the Czech Republic
Abstract: 

Eleven years after the Great Flood in 2002, rain clouds clutched Europe and did not want to go away. As the Moldau surface was rising, people at the National Library were taking action to prevent damage of the precious collections. They knew already what water can do, and they are well aware of the fact that the cellars of the library are located 8 meters under the normal surface. This article, written by a Klementinum’s spokes lady, is about a night in the library, piles of sand, and all steps taken in order to face nature and its power. But most of all about the great enthusiasm and pride invested by the employees into protecting the national cultural heritage.

Měl to být poklidný víkend, kdy může člověk zůstat na gauči s knížkou a nemít výčitky svědomí, že nic nedělá. Déšť za okny, pohodlí domova, spokojeně spící pes, dobrá kniha o architektu Janu Blažeji Santini-Aichelovi, co víc si člověk může přát. Příroda však měla jiné plány, a jak je známo, příroda je mocná…

Maňáková, Irena. Povodně v Klementinu aneb o vodě, čerpadlech a pytlích s pískem. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 6 [cit. 22.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7963>. urn:nbn:cz:ik‐007963. ISSN 1212-5075.

Zápisky ze Světa knihy 2013 aneb o slovensko-českých zrcadlových obrazech

Podnázev: 
Slovenští autoři směstnaní na jednom místě
English title: 
Notes from the World of the Book Fair 2013
Abstract: 

The traditional Prague book fair took place in the midst of various anniversaries: 1150th anniversary of the missionary arrival of saints Cyril and Methodius to the Great Moravia; 20th anniversary of the independent Czech and Slovak republics, as well as 100 anniversary of birth of Slovak author Dominik Tatarka. These coincidences inevitably marked the topic of this year’s book fair, and Slovakia became the Guest of Honor of the festival. Czech and Slovak cultural and relationships were also in focus of the Book Fair.

„Tožť jest ona veleslavná Praha, ty zdi, hrady, věže obrovské, ono město Čechů královské, krásné jako Slávy dcera drahá“. Těmito slovy oslavil Jan Kollár krásu Prahy, a uvedl tím zároveň plejádu slovenských spisovatelů, kteří po něm do Prahy putovali a putují a píší o ní (ukázky z těchto textů byly shromážděny na jednom místě v knize Pražské inšpirácie slovenských spisovateľov: Praha v zrcadle slovenské literatury z roku 2001).

Ve dnech 16. – 19. května se v Praze sešlo hned 42 soudobých slovenských spisovatelů (společně se slovenskými herci či hudebníky) na knižním veletrhu Svět knihy, na kterém bylo letos Slovensko čestným hostem (byl mezi nimi i Juraj Šebo, který se v knize O socialismu s láskousvěřil, že jeho obdiv k Praze byl tak velký a jeho vychvalování pro Šebovy bratislavské přátele tak nesnesitelné, že mu začali hanlivě přezdívat Pražský chuj). Tento rok nebyl zvolen náhodně: připomíná se 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje, 20. výročí vzniku samostatného Slovenska a Česka (současně ale i zániku společného státu), i sto let od narození významného slovenského spisovatele, disidenta a „přítele českého národa“ Dominika Tatarky.

Lukavec, Jan. Zápisky ze Světa knihy 2013 aneb o slovensko-českých zrcadlových obrazech . Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 6 [cit. 22.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7960>. urn:nbn:cz:ik‐007960. ISSN 1212-5075.

Ohlédnutí za Inforem 2013

English title: 
That was Inforum 2013
Abstract: 

The 19th annual conference on professional information resources brought questions for libraries and information datasets that are difficult to answer; yet they determine how successful an institution is in relation to its user. What are the challenges for the 21st century? The recent worldwide topic of responsibility linked to Big Data was inevitable, as was – traditionally – amusing cultural break and a social evening.

V letošním roce v květnu se konal 19. ročník konference Inforum, tradičně na půdě VŠE Praha a s hlavním pořadatelem AiP Praha. Hlavní novinkou, kterou jistě zaznamenali jak návštěvníci, tak vystavovatelé, bylo, že konference byla zkrácena na dva dny (plus den workshopů). I přes toto zkrácení konference poskytla mnoho informací, podkladů k přemýšlení i šanci si porovnat úspěchy či si povzdechnout nad komplikacemi.

Khásová, Věra. Ohlédnutí za Inforem 2013. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 6 [cit. 22.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7959>. urn:nbn:cz:ik‐007959. ISSN 1212-5075.

Exkurze studentů UISK 2013

English title: 
Student excursion to the Libraries
Abstract: 

Students of the Department of Information Studies and Librarianship of the Charles University in Prague went to visit several libraries of the Czech Republic. In three days, they learned a bit about history of the cities and the role of libraries in them. They also had a chance to see the libraries in real life and realize what challenges the institutions face today.

Zatímco většina studentů vysokých škol si poslední týden semestru spojuje spíše se zápočty, my, studenti UISKu, jsme pod vedením PhDr. Anny Stöcklové vyrazili na třídenní exkurzi do severovýchodních Čech. Během tří dnů jsme navštívili krásný empírový zámek Kačina a jeho zámeckou knihovnu, moderní prosklenou Univerzitní knihovnu Pardubice, Krajskou knihovnu v Pardubicích umístěnou v historických domech na Pernštýnském náměstí, Městskou knihovnu v Ústí nad Orlicí, která má statut pověřené knihovny, nově otevřenou budovu Knihovny města Hradce Králové a ve své kategorii unikátní knihovnu ZŠ Milady Horákové v Hradci Králové.

Pappová, Michaela. Exkurze studentů UISK 2013. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 6 [cit. 22.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7957>. urn:nbn:cz:ik‐007957. ISSN 1212-5075.

Exkurze do Knihovny a videotéky FAMU

English title: 
The Library and Vidéothèque of the Film and TV School of Academy of Performing Arts in Prague
Abstract: 

A visit of the Association of Library and Information Professionals of the Czech Republic (SKIP) to the academic environment of FAMU revealed the library life in one department of the largest art school in the country. Visitors learned about handling of audiovisual documents namely for students and professors of the film school.

17. dubna 2013 se pražská organizace SKIP vydala do jedné ze tří fakultních knihoven, které spolu s Knihovnou HAMU a DAMU tvoří odborné knihovnicko-informační pracoviště Knihovny Akademie múzických umění v Praze, největší umělecké školy v České republice.

Ambrožová, Markéta. Exkurze do Knihovny a videotéky FAMU. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 6 [cit. 22.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7956>. urn:nbn:cz:ik‐007956. ISSN 1212-5075.

ENTER 6: BIOPOLIS

Ve dnech od 4. do 12. dubna 2013 se v Národní technické knihovně v Praze konal již šestý ročník mezinárodního bienále umění, vědy a technologií ENTER. Festival s podtitulem "BIOPOLIS" se tentokrát tematicky zaměřil na biologii, genetiku a biotechnologie, a představil tvorbu nejvýznamnějších tvůrců z oblasti nových médií a digitálního umění. Hlavním organizátorem festivalu bylo občanské sdružení CIANT ve spolupráci právě s Národní technickou knihovnou.

Rylich, Jan. ENTER 6: BIOPOLIS. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 5 [cit. 22.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7936>. urn:nbn:cz:ik‐007936. ISSN 1212-5075.

Knihovnický Barcamp

Ve středu 10. dubna 2013 se v prostorách Národní technické knihovny v Praze konal první Knihovnický Barcamp v ČR. Na akci dorazilo přes 280 návštěvníků, kteří naplnili nejen Ballingův sál, ale i dvě další paralelní sekce v noční studovně a ve Vzdělávacím centru NTK. Hlavním tématem Barcampu byly nové trendy a příklady dobré praxe v knihovnách (a nejen v nich). Přednášek bylo celkem 36 (rozdělených po dvanácti v každém sále) a každý si tedy mohl vybrat své oblíbené téma.

Rylich, Jan. Knihovnický Barcamp. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 5 [cit. 22.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7935>. urn:nbn:cz:ik‐007935. ISSN 1212-5075.

Exkurze do Knihovny Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze

English title: 
Visit to the Music & Dance Department Library of the Academy of Performing Arts in Prague
Abstract: 

The history of the music faculty of the Academy of Performing Arts began in 1945. But it was not until 1990’s when students of this faculty could enjoy reconstructed palaces at Lesser Town in Prague. The department library is open to both, students and public, so anybody interested in classical music and performing art is welcome. The library offers scores, books, encyclopedias, diploma works of students as well as audio and video material.

Knihovna Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění sídlí v Lichtenštejnském paláci na Malostranském náměstí na Malé Straně na Praze 1. Členové Svazu knihovníků a informačních pracovníků, kteří přišli 20. března na návštěvu, se seznámili s historií nejen samotné knihovny, ale i celé hudební fakulty. Ta začala v roce 1945, kdy se fakulta v rámci Akademie múzických umění osamostatnila. Česká hudba tak získala vysokou školu a hudební umění tak bylo zrovnoprávněno s ostatními vědeckými nebo technickými obory.

Horká, Jana. Exkurze do Knihovny Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 5 [cit. 22.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7928>. urn:nbn:cz:ik‐007928. ISSN 1212-5075.

Slovenský spolok Detvan v Prahe

English title: 
The Slovak Society DETVAN in Prague
Abstract: 

Detvan is a Slovak cultural society originally established in 1882 in Prague. The cultural and educational activities had political dimension from the very beginning as well. Upon an interruption of its mission after 66 years, a new Detvan reminding us of the original heritage was founded in 1994. This article is a short report on its rich history which was brought to the public attention by opening the April exhibition in the city of Martin.

Súčasťou programu tohoročnej Slovesnej jari v Martine bola aj vernisáž medzinárodného výstavného projektu Slovenskej národnej knižnice, venovaného vlaňajšiemu 130. výročiu vzniku slovenského spolku Detvan v Prahe.

Poláková, Ivana. Slovenský spolok Detvan v Prahe. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 5 [cit. 22.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7925>. urn:nbn:cz:ik‐007925. ISSN 1212-5075.

Učitelský summit 2013

V sobotu 20. dubna se na tradičním místě v pražských Nebušicích, v prostorách soukromé školy International School of Prague, konal třetí ročník Učitelského summitu s podtitulem "Progresivní metody ve výuce". Stejně jako v minulých letech summit nabídl celodenní sérii přednášek a workshopů věnovaných využití produktů Apple ve vzdělávání a řadu příkladů, osobních zkušeností a případových studií. Hlavním organizátorem summitu byla společnost 24U.

Rylich, Jan. Učitelský summit 2013. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 4 [cit. 22.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7919>. urn:nbn:cz:ik‐007919. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah