Zprávy, reportáže a glosy

Quo vadis, knihovno? aneb O propagaci koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2015

English title: 
Quo vadis, library?
English subtitle: 
Promoting the Concept of Czech Libraries Development for years 2011 – 2015
Abstract: 

This article focuses on marketing activities of the Priority 19 Work Group to promote the Concept of Czech Libraries Development 2011 – 2015. Under project title Quo vadis, library? the group arranges roadshow around the Czech regional libraries, information booklet, promotional clip and leaflet.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2015 je dokument, o kterém už asi slyšela většina domácí knihovnické veřejnosti. Strategický dokument, který knihovnám, jejich zřizovatelům, provozovatelům i samotným knihovníkům říká, kam by se měla ubírat další cesta vývoje. Ale víme, jak s takovou Koncepcí vlastně naložit? Co znamená její uplatnění pro konkrétní knihovny? Opravdu se v Koncepci najdou jen velké knihovny, nebo se týká i těch menších, městských a obecních? Srozumitelnost tohoto vládního dokumentu může být místy obtížná, těžko se v ní vyznat. Co s tím? Můžeme si to trochu zjednodušit a podívat se na Koncepci z pohledu trendů i srovnání.

Lonská, Pavlína. Quo vadis, knihovno? aneb O propagaci koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2015. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 7 [cit. 31.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7982>. urn:nbn:cz:ik‐007982. ISSN 1212-5075.

Knihovna knihovnické literatury jde s dobou

English title: 
The Library of librarianship literature and information science keeps up
Abstract: 

Sixty years ago, a new small branch os a highly specialized librayr was established in the building of the National library in Prague. Today, it still serves the purpose at the same location. It only grew bigger and it importance became so significant, that it now plays the role of a central library for the librarianship. Librarians, as well as students and teachers offers a wide array of sources from the field, both printed and electronically. This article describes the history of this specialized library as well as everyday activities and work with social networks.

Knihovna knihovnické literatury (KKL) je součástí Knihovnického institutu Národní knihovny ČR. KKL byla založena roku 1953 jako odborná příručka tehdejšího Ústředního vědecko-metodického kabinetu knihovnictví Národní a universitní knihovny v Praze. Na začátku své činnosti měla jen příruční knihovnu, do níž byla uložena základní knihovnická literatura vypůjčená z fondu Národní a universitní knihovny.

V rámci České republiky je naší největší takto oborově zaměřenou odbornou knihovnou. Její fond je doplňován tuzemskou i zahraniční literaturou, a to nejen novinkami, ale i retrospektivně – všemi vhodnými dokumenty, které dokládají vývoj knihovnictví a příbuzných oborů (např. knihovědy, andragogiky, archivnictví aj.) u nás i v zahraničí. Její další důležitou funkcí je tedy funkce archivní.

Salátová, Renáta. Knihovna knihovnické literatury jde s dobou. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 7 [cit. 31.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7981>. urn:nbn:cz:ik‐007981. ISSN 1212-5075.

Seminář o digitalizaci fotografických a zvukových archiválií

English title: 
Seminar on digitizing photographic and audio materials
Abstract: 

The series of seminars hosted by the National archive of the Czech Republic is favorite among many and well attended. The month of May saw the topics involving digitizing glass negatives, a collection of unique exhibition of the Africa explorer Dr. Holub, or the vinyl record digitizing project at the Municipal library of Prague. In addition, technical aspects of digitizing, color spaces and special use of hi-definition scans were discussed in large.

Cyklus seminářů Obrazové dokumenty a archiválie pořádaný Národním archivem ČR byl původně sérií pracovních seminářů, zájem o téma jiných než písemných dokumentů se však rozrostl spíše do podoby konference. Konferenční sál Národního archivu ČR byl 21. května zaplněn téměř do posledního místa, a to i přes konání další významné akce se stejnou cílovou skupinou – konference Inforum, o které Ikaros informoval v červnovém čísle.  

Farkas, Pavel. Seminář o digitalizaci fotografických a zvukových archiválií. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 7 [cit. 31.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7979>. urn:nbn:cz:ik‐007979. ISSN 1212-5075.

Myšlenka, jejíž čas právě nastal: Budoucnost elektronických knih

Podnázev: 
Workshop konference INFORUM

V pondělí 20. května 2013 se v prostorách CERGE-EI konaly dva workshopy, které jako tradičně předcházely konferenci INFORUM na VŠE. Dopoledne proběhl workshop na téma "Zkušenosti s implementací discovery a novinky v této oblasti" a odpoledne pak workshop Setha Cayleyho s názvem "Myšlenka, jejíž čas právě nastal: Budoucnost elektronických knih".

Rylich, Jan. Myšlenka, jejíž čas právě nastal: Budoucnost elektronických knih. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 6 [cit. 31.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7964>. urn:nbn:cz:ik‐007964. ISSN 1212-5075.

Povodně v Klementinu aneb o vodě, čerpadlech a pytlích s pískem

English title: 
Flood in the National Library of the Czech Republic
Abstract: 

Eleven years after the Great Flood in 2002, rain clouds clutched Europe and did not want to go away. As the Moldau surface was rising, people at the National Library were taking action to prevent damage of the precious collections. They knew already what water can do, and they are well aware of the fact that the cellars of the library are located 8 meters under the normal surface. This article, written by a Klementinum’s spokes lady, is about a night in the library, piles of sand, and all steps taken in order to face nature and its power. But most of all about the great enthusiasm and pride invested by the employees into protecting the national cultural heritage.

Měl to být poklidný víkend, kdy může člověk zůstat na gauči s knížkou a nemít výčitky svědomí, že nic nedělá. Déšť za okny, pohodlí domova, spokojeně spící pes, dobrá kniha o architektu Janu Blažeji Santini-Aichelovi, co víc si člověk může přát. Příroda však měla jiné plány, a jak je známo, příroda je mocná…

Maňáková, Irena. Povodně v Klementinu aneb o vodě, čerpadlech a pytlích s pískem. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 6 [cit. 31.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7963>. urn:nbn:cz:ik‐007963. ISSN 1212-5075.

Zápisky ze Světa knihy 2013 aneb o slovensko-českých zrcadlových obrazech

Podnázev: 
Slovenští autoři směstnaní na jednom místě
English title: 
Notes from the World of the Book Fair 2013
Abstract: 

The traditional Prague book fair took place in the midst of various anniversaries: 1150th anniversary of the missionary arrival of saints Cyril and Methodius to the Great Moravia; 20th anniversary of the independent Czech and Slovak republics, as well as 100 anniversary of birth of Slovak author Dominik Tatarka. These coincidences inevitably marked the topic of this year’s book fair, and Slovakia became the Guest of Honor of the festival. Czech and Slovak cultural and relationships were also in focus of the Book Fair.

„Tožť jest ona veleslavná Praha, ty zdi, hrady, věže obrovské, ono město Čechů královské, krásné jako Slávy dcera drahá“. Těmito slovy oslavil Jan Kollár krásu Prahy, a uvedl tím zároveň plejádu slovenských spisovatelů, kteří po něm do Prahy putovali a putují a píší o ní (ukázky z těchto textů byly shromážděny na jednom místě v knize Pražské inšpirácie slovenských spisovateľov: Praha v zrcadle slovenské literatury z roku 2001).

Ve dnech 16. – 19. května se v Praze sešlo hned 42 soudobých slovenských spisovatelů (společně se slovenskými herci či hudebníky) na knižním veletrhu Svět knihy, na kterém bylo letos Slovensko čestným hostem (byl mezi nimi i Juraj Šebo, který se v knize O socialismu s láskousvěřil, že jeho obdiv k Praze byl tak velký a jeho vychvalování pro Šebovy bratislavské přátele tak nesnesitelné, že mu začali hanlivě přezdívat Pražský chuj). Tento rok nebyl zvolen náhodně: připomíná se 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje, 20. výročí vzniku samostatného Slovenska a Česka (současně ale i zániku společného státu), i sto let od narození významného slovenského spisovatele, disidenta a „přítele českého národa“ Dominika Tatarky.

Lukavec, Jan. Zápisky ze Světa knihy 2013 aneb o slovensko-českých zrcadlových obrazech . Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 6 [cit. 31.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7960>. urn:nbn:cz:ik‐007960. ISSN 1212-5075.

Ohlédnutí za Inforem 2013

English title: 
That was Inforum 2013
Abstract: 

The 19th annual conference on professional information resources brought questions for libraries and information datasets that are difficult to answer; yet they determine how successful an institution is in relation to its user. What are the challenges for the 21st century? The recent worldwide topic of responsibility linked to Big Data was inevitable, as was – traditionally – amusing cultural break and a social evening.

V letošním roce v květnu se konal 19. ročník konference Inforum, tradičně na půdě VŠE Praha a s hlavním pořadatelem AiP Praha. Hlavní novinkou, kterou jistě zaznamenali jak návštěvníci, tak vystavovatelé, bylo, že konference byla zkrácena na dva dny (plus den workshopů). I přes toto zkrácení konference poskytla mnoho informací, podkladů k přemýšlení i šanci si porovnat úspěchy či si povzdechnout nad komplikacemi.

Khásová, Věra. Ohlédnutí za Inforem 2013. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 6 [cit. 31.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7959>. urn:nbn:cz:ik‐007959. ISSN 1212-5075.

Exkurze studentů UISK 2013

English title: 
Student excursion to the Libraries
Abstract: 

Students of the Department of Information Studies and Librarianship of the Charles University in Prague went to visit several libraries of the Czech Republic. In three days, they learned a bit about history of the cities and the role of libraries in them. They also had a chance to see the libraries in real life and realize what challenges the institutions face today.

Zatímco většina studentů vysokých škol si poslední týden semestru spojuje spíše se zápočty, my, studenti UISKu, jsme pod vedením PhDr. Anny Stöcklové vyrazili na třídenní exkurzi do severovýchodních Čech. Během tří dnů jsme navštívili krásný empírový zámek Kačina a jeho zámeckou knihovnu, moderní prosklenou Univerzitní knihovnu Pardubice, Krajskou knihovnu v Pardubicích umístěnou v historických domech na Pernštýnském náměstí, Městskou knihovnu v Ústí nad Orlicí, která má statut pověřené knihovny, nově otevřenou budovu Knihovny města Hradce Králové a ve své kategorii unikátní knihovnu ZŠ Milady Horákové v Hradci Králové.

Pappová, Michaela. Exkurze studentů UISK 2013. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 6 [cit. 31.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7957>. urn:nbn:cz:ik‐007957. ISSN 1212-5075.

Exkurze do Knihovny a videotéky FAMU

English title: 
The Library and Vidéothèque of the Film and TV School of Academy of Performing Arts in Prague
Abstract: 

A visit of the Association of Library and Information Professionals of the Czech Republic (SKIP) to the academic environment of FAMU revealed the library life in one department of the largest art school in the country. Visitors learned about handling of audiovisual documents namely for students and professors of the film school.

17. dubna 2013 se pražská organizace SKIP vydala do jedné ze tří fakultních knihoven, které spolu s Knihovnou HAMU a DAMU tvoří odborné knihovnicko-informační pracoviště Knihovny Akademie múzických umění v Praze, největší umělecké školy v České republice.

Ambrožová, Markéta. Exkurze do Knihovny a videotéky FAMU. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 6 [cit. 31.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7956>. urn:nbn:cz:ik‐007956. ISSN 1212-5075.

ENTER 6: BIOPOLIS

Ve dnech od 4. do 12. dubna 2013 se v Národní technické knihovně v Praze konal již šestý ročník mezinárodního bienále umění, vědy a technologií ENTER. Festival s podtitulem "BIOPOLIS" se tentokrát tematicky zaměřil na biologii, genetiku a biotechnologie, a představil tvorbu nejvýznamnějších tvůrců z oblasti nových médií a digitálního umění. Hlavním organizátorem festivalu bylo občanské sdružení CIANT ve spolupráci právě s Národní technickou knihovnou.

Rylich, Jan. ENTER 6: BIOPOLIS. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 5 [cit. 31.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7936>. urn:nbn:cz:ik‐007936. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah