Zprávy, reportáže a glosy [1]

Ohlédnutí za čtenářskými kvízy ve Vědecké knihovně UJEP

English title: 
The reader’s quizzes in UJEP
Abstract: 

March, the month of readers, deserves a special attention from libraries. Librarians at the scientific library of Ústí nad Labem prepared an annual quizz for their readers and this article brings you up to date about the results of this knowledge test. As expected, this year’s increased overall in difficulty resulted in somewhat lower number of participants, but there were cases of readers answering all the questions correctly.

V březnu letošního roku připravila naše knihovna pro své čtenáře v rámci Března, měsíce čtenářů, stejně jako minulý rok vědomostní kvíz. Kvízy samotné, jejich obsah i forma, odměny pro vítěze i účast čtenářů se však jednotlivé roky výrazně lišily, a my bychom se s Vámi rádi podělili o to, jak kvízy vypadaly, jak probíhaly a jak byly vyhodnoceny.

Finsterlová, Eliška. Ohlédnutí za čtenářskými kvízy ve Vědecké knihovně UJEP. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 7 [cit. 23.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8243>. urn:nbn:cz:ik‐008243. ISSN 1212-5075.

Zápisky ze Světa knihy 2014 aneb o „Hrabalsku“ a bulváru

English title: 
Notes from the Book World 2014 – About Hrabal and tabloids

Popatřme např. na Maďary. Že jsou našimi pokrevními nepřáteli, nesmí nás mýlit; právě od nepřítele je nejlépe se učit.“ Takto vyjadřoval roku 1881 český postoj ke svému jihovýchodnímu sousedovi Josef Holeček. Během první světové války pak T. G. Masaryk a E. Beneš brojili proti slovenskému útlaku prováděnému „mongolskými“ Maďary“, a v meziválečném období se u nás někdy o Maďarech psalo jako o „asiatské sběři“, která prý „po staletí řádila k vyhubení slovanského živlu“, a Karel Kálal dokonce nesmlouvavě, přímočaře a bez servítků vyhlašoval: „Na takový hnusný národ nesmí slunce svítit, Maďaři zmizí z povrchu země dřív, než jak předpověděl Palacký.“ (A v téže době v Maďarsku funguje organizace nazvaná Liga národů utlačovaných Čechy).

Kálalova slova se nevyplnila, vzájemné antipatie od té doby do jisté míry vyvanuly, ale stejně je namístě se ptát: Mohou být pro nás dnes Maďaři i něčím více než národem, v němž podle převažujícího současného mediálního obrazu především silně vzrůstá antisemitismus a antiromské nálady, národem vedeným nacionalistickým premiérem?

Lukavec, Jan. Zápisky ze Světa knihy 2014 aneb o „Hrabalsku“ a bulváru. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 6 [cit. 23.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8224>. urn:nbn:cz:ik‐008224. ISSN 1212-5075.

Festival Slovesná jar v znamení storočnice Bohumila Hrabala

English title: 
Slovesná jar, the oldest literary festival in Slovakia and the anniversary of Bohumil Hrabal
Abstract: 

The 48th annual festival of literature took place in Martin, Slovakia, at the beginning of June. This article briefs about the importance of the event and focuses on one part of the program: the 100th birth anniversary of the Czech author Bohumil Hrabal, which was remembered with a debate on his work and life.

V dňoch 3.- 6. júna 2014 sa uskutočnil v Martine 48. ročník Slovesnej jari, ktorý bol venovaný 20. výročiu prijatia zákona o Martine ako Centre národnej kultúry Slovákov. Najstarší literárny festival na Slovensku otvorila vernisáž výstavy obrazov Vincenta Hložníka, významného maliara, grafika, ilustrátora a činiteľ kultúry, pri príležitosti jeho nedožitých 100. narodenín.

Slovenský literárny ústav v spolupráci s Vydavateľstvom Matice Slovenskej uviedol edičný projekt Modrá katedrála, v ktorom sa predstavila s prvotinou mladá poetka Oľga Gluštíková a jej hostia. Organizátori nezabudli ani na významné výročia ďalších spisovateľov. Pripomenuli si storočnicu narodenia turčianskej rodáčky Hany Zelinovej a slávneho českého spisovateľa Bohumila Hrabala.

Poláková, Ivana. Festival Slovesná jar v znamení storočnice Bohumila Hrabala. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 6 [cit. 23.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8221>. urn:nbn:cz:ik‐008221. ISSN 1212-5075.

Zvukové knihy v roce 2014

English title: 
Audio Libraries in 2014
Abstract: 

Annual workshop discussing the present situation in audio libraries took place in Třebíč, Czech Republic. Particular libraries were introduced and changes influencing the function of libraries were introduced. Since 2014, for example, there is a flat fee for audio downloads from the Digital Library. The expected influence of the new copyright law of the Czech Republic was also a topic for discussion.

Opět po roce se sešli pracovníci zvukových oddělení a oddělení práce se zdravotně postiženým čtenářem v Městské knihovně v Třebíči na semináři „Zvukové knihy v roce 2014“, který se konal 8. dubna 2014. Pro kolegyně a kolegy ze zvukových oddělení knihoven ČR byl připravený následující program:

Němcová, Jitka. Zvukové knihy v roce 2014. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 5 [cit. 23.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8208>. urn:nbn:cz:ik‐008208. ISSN 1212-5075.

Návštěva Katedry elektronického obrazu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Podnázev: 
Pražská Nová média na výletě
English title: 
Prague New Media on the road: visiting the department of Electronic Image in Ústí nad Labem
Abstract: 

A report from the excursion of students of the New Media Studies from the Institute of Information Studies and Librarianship at the Charles University of Prague to the Faculty of Art and Design, Department of Electronic Image of the University of Jan Evangelista Purkyně in Ústí nad Labem.

V půli dubna jsme se studenty nových médií (Studia nových médií na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK) vypravili na exkurzi na ústeckou Fakultu umění a designu, konkrétně katedru elektronického obrazu. Byl krásný slunečný den a my procházeli město, kam mnozí pražští studenti přijeli vůbec poprvé, z výšky na nás shlížel majestátní Střekov a romantická Větruše a my procházeli kolem proslulé “vany” budovy Krajského úřadu, hotelu Vladimír, soch se šeříky v kamenných dlaních a také množství většinou poměrně bizarních kašen, které jsou tady zřejmě velmi oblíbené.

Malečková, Dita. Návštěva Katedry elektronického obrazu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 5 [cit. 23.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8207>. urn:nbn:cz:ik‐008207. ISSN 1212-5075.

Zápisky z Londýnského knižního veletrhu 2014 (o nacházení pravé Afriky a orangutanech)

English title: 
Notes from London Book Fair 2014: About finding the real Africa and orangutans.
Abstract: 

In London, you can find just about anything. And some say that is the real reality, even more real than in the original country itself. This year, we could see lots of Korean presence, as that was the country in focus during the April Book Fair. Inevitably, the context was influenced by modern technologies, but we also heard voices reminding us of a newly coined term: Digital Dementia. And also of Alzheimer, which prevented Sir Terry Pratchett to show up. Aside from the thorough exploration of the Fair, we will take a look at the Czech presence here, as well as publishing houses in the city on Thames.

Víte, kde se dá najít ta pravá Afrika? Překvapivou odpověď navrhuje sociolog Ulrich Beck. Podle něj to ani tak není geografická veličina, jako spíše „nadnárodní idea a její inscenace, která se koná na mnoha místech světa, třeba na největším evropském pouličním masopustu v Londýně“. Výběr masek, hudby, oděvů a tanců je totiž „navržen podle scénáře témat, pro který platí, že tato témata jsou všude na světě přijímána z rezervoáru kulturních idejí ,Afriky‘, a zároveň jsou přizpůsobena zvláštnostem černých subkultur na předměstích Londýna“.

Lukavec, Jan. Zápisky z Londýnského knižního veletrhu 2014 (o nacházení pravé Afriky a orangutanech). Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 5 [cit. 23.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8204>. urn:nbn:cz:ik‐008204. ISSN 1212-5075.

Autorské právo v praxi

Podnázev: 
Jak chránit, spravovat a neporušovat autorská práva
English title: 
The Copyright Workshop Pointed Out the New Civic Law
Abstract: 

A workshop considering i.e. the new civic code of the Czech republic from the perspective of the copyright took place in mid-May in Prague. Practical examples from work of publishers etc. were mentioned and questions answered. One of the debates was concerned with the changing strategies acommodating electronic publishing.

Ve středu 14. května 2014 uspořádala redakce časopisu Elektro pod záštitou odborného nakladatelství FCC Public a ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národní knihovou ČR seminář Autorské právo v praxi s podtitulem Jak chránit, spravovat a neporušovat autorská práva. Šlo o další pokračování seriálu seminářů věnovaných různým oblastem duševního vlastnictví (Průmyslové právo v praxi I a II) a navazujících na rubriku Duševní vlastnictví, která v letech 2011 až 2013 měla své pevné místo na stránkách časopisu Elektro.

Vraný, Ondřej. Autorské právo v praxi. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 5 [cit. 23.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8200>. urn:nbn:cz:ik‐008200. ISSN 1212-5075.

Antikódy – v zákulisí Havlových typogramů

English title: 
English Title: Anticodes – Beyond the Havel’s Typograms
Abstract: 

In 1958, a brand new theater was established for EXPO Brussels. The innovative way of theater combining new media as were known then turned out to be so popular that some shows have been performed for four decades. New productions are also introduced, like the one last year, based on Václav Havel’s typographic art. His idea of protest against the regime is portrayed using the new media as we know them today. In this article, the idea and design process behind “Anticodes” are revealed, as experienced during a workshop at the National Theater in Prague.

Kdoví, jestli si režisér Alfréd Radok a scénograf Josef Svoboda v roce 1958, když zakládali naši experimentální scénu, uvědomovali, že jedno z představení (Kouzelný cirkus, premiéra v roce 1977) se dočká více než 6200 repríz. Před světovou výstavou EXPO 58 v Bruselu spíše hlavně dolaďovali myšlenku svého multimediálního divadla a tehdejšího novomediálního pojetí, které u diváků sklidilo velký ohlas. Je moc dobře, že i dnes máme možnost zajít do Laterny Magiky na původní představení (ač byla projekce v roce 2012 digitalizována), ale zároveň je potěšující, že je to scéna, která je i v dnešním věku otevřená experimentům s novými médii. K portfoliu 35 premiér se před rokem připojila i technologicky převratná hra nazvaná Antikódy, založená na typografickém umění Václava Havla. A já měl před nedávnem tu milou příležitost podívat se do zákulisí hry společně s audiovizuálním performerem Stanislavem Abrahámem.

Farkas, Pavel. Antikódy – v zákulisí Havlových typogramů. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 4 [cit. 23.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8193>. urn:nbn:cz:ik‐008193. ISSN 1212-5075.

Noc v knihovně – Ostrov Zbrojnice

English title: 
Night in the library – Zbrojnice Island
Abstract: 

The first night in the Palacký University Library in Olomouc for adult users took place on the 1st of April 2014. Librarians prepared interesting program and several competitions in the style of pirate adventurous books. Twenty four university students participated on this event and stayed overnight in the library.

Ještě dnes ho vidím, jak se rozhlíží po zátoce, pohvizduje a prozpěvuje si onen starý námořnický popěvek, který jsme od něho později tak často slýchali: Na černé rakvi patnáct chlapů popíjí, Jo-ho-ho, ať teče rum! [1]

1. dubna 2014 se konala historicky první noc v Knihovně Univerzity Palackého v Olomouci. Dvacet čtyři studentů se společně s pěti knihovníky vydalo na dobrodružnou výpravu na Ostrov Zbrojnice. Na jejím konci byl pirátský poklad a přespání ve spacáku přímo mezi regály knih.

Juráš, Jindřich. Noc v knihovně – Ostrov Zbrojnice. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 4 [cit. 23.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8192>. urn:nbn:cz:ik‐008192. ISSN 1212-5075.

Exkurze do Archivu a Knihovny Národního divadla

English title: 
The Archive and Library of the National Theater: Ten Thousand names
Abstract: 

The Archive of the National Theater offers precious collections of various printed material documenting everyday life of the theater, including posters, newspaper clippings or accounting records. The set designs by well-known authors or photographs are also to be found here. Information on over 10 thousand of people associated with the field of theater may be studied even by the general public. The library is open twice a week and its major task of digitizing the items of the Archive is now nearly completed.

Dne 21. ledna měli členové pražské organizace SKIP možnost podívat se do velmi zajímavého Archivu a Knihovny Národního divadla. Vedoucí archivu je Mgr. Zdena Benešová a pracuje zde od roku 1974. Budova se nachází v budově na Anenském náměstí v centru Prahy, do které se přestěhoval z budovy ND v roce 1977.

Pillerová, Vladana. Exkurze do Archivu a Knihovny Národního divadla. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 4 [cit. 23.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8190>. urn:nbn:cz:ik‐008190. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah