Zprávy, reportáže a glosy

AKS Koha: poznámky z prvního setkání

English title: 
Koha Workshop: The premier debate
Abstract: 

In December, the very first workshop took place in Brno debating the details and experiences with the KOHA software. The open-source concept was explained and the possibilities of the software were pointed. Real situations in installation, administration and migration that many libraries may face were simulated and tested in front of twenty participants.

Seminář Koha v českých knihovnách byl první odbornou akcí věnovanou prvnímu knihovnímu softwaru vydanému pod open-source licencí a jeho možnému využití v českých knihovnách. Konal se 11. prosince 2013 v malém sále Moravské zemské knihovny Brno.

Šmilauer, Bohdan. AKS Koha: poznámky z prvního setkání. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 2 [cit. 22.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8154>. urn:nbn:cz:ik‐008154. ISSN 1212-5075.

15. mezinárodní konference knihovnických konsorcií ICOLC

English title: 
15th international conference of library consortia ICOLC
Abstract: 

The fifth annual conference of library consortiums ICOLC took place in October in Vilnius. It was hosted by the state-of-the-art new building of the University library and welcomed 67 participants from Europe, USA, Canada, Japan and South Africa. The three main topics for this year were updates from the national consortiums, open access and electronic books.

Již patnáctý ročník Konference evropských knihovnických konsorcií ICOLC probíhal ve dnech 13. až 16. října 2013 v litevském hlavním městě Vilniusu. Pořadatelem konference bylo litevské konsorcium vědeckých knihoven LMBA  a Univerzitní knihovna ve Vilniusu.

Katolická, Barbora; Nová, Hana. 15. mezinárodní konference knihovnických konsorcií ICOLC. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 2 [cit. 22.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8153>. urn:nbn:cz:ik‐008153. ISSN 1212-5075.

The British Library – jiný úhel pohledu

English title: 
The British Library: From a Different Perspective
Abstract: 

The author offers a very close look to the environment of the British Library. We find his interest mainly in the audio department, which he is involved professionally with, but he also reminds the reader of the history, background and organization of the notable London institution.

V minulém roce jsem měl opět možnost podívat se do Britské knihovny v Londýně a měl tu čest týden pracovat, poznávat, navštěvovat, konverzovat a objevovat vše co se nachází v budově na Euston Road. Více než praxe to byla stáž, kterou jsem měl dohodnutou z oddělení Sound and Vision. Je tomu přibližně rok, co jsem měl možnost stejné oddělení poprvé navštívit.

Šír, Filip. The British Library – jiný úhel pohledu. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 2 [cit. 22.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8152>. urn:nbn:cz:ik‐008152. ISSN 1212-5075.

Bardejovský katechizmus z roku 1581 – najstaršia slovenská kniha

English title: 
The Catechism of Bardejov 1581: The Oldest Book of Slovakia
Abstract: 

The research of the cultural history of Slovakia is summarized in the new book Catechism of Bardejov. This term signifies the Slovak translation and adaptation of the Small Catechism of Martin Luther. The text points out the importance of this new book as well as names of experts who contributed to its publication.

Slovenská národná knižnica (SNK) v Martine v závere roka 2013 vydala v edícii Pramene k duchovným dejinám Slovenska jedinečnú publikáciu Bardejovský katechizmus z roku 1581 – najstaršia slovenská kniha (255 s.). Dielo, ktoré prostredníctvom faksimilnej rekonštrukcie a vedeckých štúdií sprístupňuje slovenskej i medzinárodnej verejnosti historicky najstaršiu knihu na území Slovenska, vydanú v domácej spisovnej reči slovakizovanej češtine, predstavuje priekopnícku sondu do výskumu kultúrnych dejín Slovenska.

Kovačka, Miloš. Bardejovský katechizmus z roku 1581 – najstaršia slovenská kniha. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 2 [cit. 22.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8151>. urn:nbn:cz:ik‐008151. ISSN 1212-5075.

Systém sledování kvality služeb knihovny

Podnázev: 
Závěrečná konference projektu EFI

V pátek 13. prosince 2013 se v prostorách Národní technické knihovny v Praze konala třetí a zároveň poslední konference věnována projektu EFI (Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu), s podtitulem "Systém sledování kvality služeb knihovny". Uzavřel se tak cyklus konferencí, které jsme na stránkách Ikara sledovali již od roku 2012 – viz články Efektivní informační služby v NTK, Strategické plánování a informační struktury v knihovnách ČR a Strategické plánování v knihovnách v ČR a zahraničí.

Rylich, Jan. Systém sledování kvality služeb knihovny. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 1 [cit. 22.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8139>. urn:nbn:cz:ik‐008139. ISSN 1212-5075.

Zpráva z mezinárodního semináře Classification & visualization: Interfaces to knowledge

Opravdu je lepší jeden obrázek než deset tisíc slov?[1] Tato otázka by se mohla stát mottem semináře s názvem Klasifikace a vizualizace: rozhraní k vědění, který se ve dnech 24. – 25. října 2013 konal v prostorách Královské knihovny – Nizozemské národní knihovny v Haagu. Jednalo se o v pořadí již čtvrtou konferenci ve formátu semináře (přednášky následované odbornou diskusí), pořádanou v dvouletých intervalech Konsorciem pro Mezinárodní desetinné třídění (MDT).

Kučerová, Helena. Zpráva z mezinárodního semináře Classification & visualization: Interfaces to knowledge. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 1 [cit. 22.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8138>. urn:nbn:cz:ik‐008138. ISSN 1212-5075.

Soutěž Společně otevíráme data přinesla řadu užitečných aplikací

English title: 
The competition "Opening Data Together" resulted in useful apps
Abstract: 

Exactly 25 applications tackled the competition focused on open data. The monetary reward for winners is secondary; their applications have the potential to help people. It is possible to find notable programs in both categories, for the general public and the students: among others, there is one that summarizes the projects receiving funding from the European Union, another that presents a map of places that is wheel-chair accessible, or an app that searches for pharmacies and monitors drug interactions.

Dvacet pět aplikací usnadňujících orientaci například v evropských dotacích nebo obchodních vztazích českých firem, nabízejících praktické služby v oblasti zdravotnictví nebo hromadné dopravy či poskytujících lokalizovaná data o kvalitě ovzduší a kriminalitě. To je výsledek soutěže Společně otevíráme data, kterou uspořádal Fond Otakara Motejla ve spolupráci s Fakultou informatiky a statistiky VŠE a Matematicko-fyzikální fakultou UK. Otevřená data znamenají zveřejňování informací ve strojově čitelném formátu pod licencí, která umožňuje jejich volné využití.

Rybičková, Michaela. Soutěž Společně otevíráme data přinesla řadu užitečných aplikací. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 1 [cit. 22.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8136>. urn:nbn:cz:ik‐008136. ISSN 1212-5075.

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2013

Podnázev: 
Postřehy MKP z vybraných přednášek
English title: 
Archives, Libraries and Museums in the digital world 2013
Abstract: 

This text briefly introduces select papers presented at the annual workshop which took place by the end of November 2013 in Prague. The digitizing of 3D objects offers many possibilities for studying details of artworks or old maps. Digitizing and archiving was debated from different perspectives, as well as sharing the data with public through portals such as Kramerius. Its new version is now being developed for the purpose of the Czech Digital Library. And if we should pick yet another topic, another portal attracting students, genealogists and general public was introduced by the Library in Ceska Trebova. The aim is to bring data on the well-known characters of the region.

Na konci listopadu minulého roku se v konferenčním sále Národního archivu během uskutečnil dvoudenní seminář probírající aktuální problémy paměťových organizací. Přinášíme vám drobnou kompilaci vybraných vystoupení.

Rogl, Jiří; Šír, Filip; Trnková, Růžena; Vojířová, Kateřina. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2013. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 1 [cit. 22.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8128>. urn:nbn:cz:ik‐008128. ISSN 1212-5075.

Konference IKI 2013 – Informace, konkurenceschopnost, inovace

Ve čtvrtek 21. listopadu 2013 se v prostorách Ústavu vědeckých informací 1. Lékařské fakulty UK konala konference IKI (Informace, konkurenceschopnost, inovace) 2013 s podtitulem "Rozmanitost informačního světa". Hlavním pořadatelem konference byla Česká informační společnost ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví FF UK a Ústavem vědeckých informací 1. LF UK. Moderátorem konference byl Richard Papík.

Rylich, Jan. Konference IKI 2013 – Informace, konkurenceschopnost, inovace. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 12 [cit. 22.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8112>. urn:nbn:cz:ik‐008112. ISSN 1212-5075.

Další vzdělávání v knihovnách? – projekt Komunitní knihovny ve Vsetíně

Podnázev: 
Zpráva ze závěrečné konference k projektu Komunitní knihovna ve Vsetíně jako centrum dalšího vzdělávání
English title: 
Andragogy in libraries? Certainly!
Abstract: 

In this article, we discuss the ways that libraries can enrich the public life with educational activities for adults. The outcomes of a 14-month project of the Masaryk Public Library in Vsetin are presented and new direction outlined as an inspiration for fellow librarians.

Komu by se mohlo zdát, že další vzdělávání nepatří do knihoven, tomu se pokusím následujícím článkem dokázat, že opak je pravdou. Masarykova veřejná knihovna Vsetín realizovala od srpna 2012 do října 2013 projekt s názvem Komunitní knihovna ve Vsetíně jako centrum dalšího vzdělávání. Projekt financovaný Evropským sociálním fondem se zaměřil na další vzdělávání dospělých a podchytil dvě základní roviny.

Janošková, Kateřina. Další vzdělávání v knihovnách? – projekt Komunitní knihovny ve Vsetíně. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 12 [cit. 22.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8111>. urn:nbn:cz:ik‐008111. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah