Informační zdroje, služby, aplikace

Wikipedie a její data

Jak jsme již na stránkách Ikara informovali, v Národní technické knihovně proběhl v říjnu minulého roku seminář Searching Session NTK 2010. Na tomto setkání vystoupil mimo jiné i Petr Kadlec s přednáškou „(Meta)data ve Wikipedii a jak je dostat dovnitř a ven“. A protože přednáška byla zajímavá a význam Wikipedie stále roste, vraťme se k tomuto tématu ještě o něco podrobněji.

Husáková, Eva. Wikipedie a její data . Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 2 [cit. 17.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6640>. urn:nbn:cz:ik‐006640. ISSN 1212-5075.

Rosetta – cesta k dlouhodobému uložení digitálních objektů

Abstract: 

The article is focused on digital preservation and ExLibris system Rosetta. Rosetta is a solution for large spectrum of institutions (from national level to small institutions) developed in cooperation with National Library of New Zealand. It is based on OAIS reference model and PREMIS data model.

Dlouhodobá ochrana digitálních objektů

V souvislosti s digitalizací i s nárůstem počtu dokumentů vznikajících pouze v digitální podobě se stále častěji mluví o nutnosti zabezpečit použitelnost a přístupnost digitálních objektů v dlouhodobé perspektivě. Nejedná se pouze o potřebu bezpečného uložení objektů, ale i o uchování tzv. reprezentační informace, která by měla zajistit, že dokument bude možné jednoduchým způsobem zobrazit třeba i v případě, že formát, ve kterém byl dokument původně uložen, zastará a nebude již běžně využíván. Ani to samo o sobě nestačí – objekt je třeba neustále sledovat a kontrolovat, zda není poškozen. Stejně tak musí být kontrolována i cílová skupina uživatelů objektu – mají stále patřičné vybavení, které jim umožní objekt zobrazit? V neposlední řadě je třeba myslet i na nejrůznější katastrofické scénáře. Co když bude médium, na kterém jsou data uložena, poškozeno nebo dokonce zničeno? A co v případě nutnosti přechodu na jiný software? Větší část těchto otázek je – po prostudování odborné literatury a možná po návštěvě několika málo konferencí – možné zodpovědět. Ale jak tyto odpovědi převést do praxe?

Pavlásková, Eliška. Rosetta – cesta k dlouhodobému uložení digitálních objektů. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 2 [cit. 17.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6638>. urn:nbn:cz:ik‐006638. ISSN 1212-5075.

Nový orientační systém v knihovnách Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Podnázev: 
aneb Jak hravě vyhledat publikaci
English title: 
New guidance system in the libraries of Faculty of Science, Charles university in Prague
English subtitle: 
How to easily find a publication
Abstract: 

Library free choice is a current trend in modern libraries which brings higher demands on library users in the sence of self orientation in free shelves collections of libraries. Touch screens with online guidance system represent an user-friendly interface which simplifies the user‘s posibility to find an exemplar of a publication in the library and offer more comfortable solution to the user. Self-service system saves time and work of librarians (explanation, searching, bringing an exemplar from free shelves collection etc. ) so they can put the saved time and energy to their profesional work. The creation of an active online application was suported by the project of the fund „Fond rozvoje vysokých škol“ number FRVS 111/2010.

Úvod

Současný trend rozšiřování otevřených volných knihovních fondů přináší vyšší nároky na uživatele ve smyslu samostatné orientace v knihovně. Běžně  v knihovnách existují  pouze   orientační systémy ve formě tištěných navigačních panelů. Stanovili jsme si za úkol vytvořit samoobslužný online orientační systém, který uživatelům zjednoduší možnost fyzicky nalézt exemplář hledané publikace v knihovně a poskytuje tak určitý uživatelský komfort. Mimo jiné vytvořený systém ušetří čas a práci knihovníkům (vysvětlování, vyhledávání, eventuálně donášení publikací z otevřeného volně dostupného fondu apod.). Ušetřený čas a energii mohou knihovníci věnovat odborným pracím.

Lukášová, Radka; Šatal, Michal; Volková Balvínová, Alena. Nový orientační systém v knihovnách Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 1 [cit. 17.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6594>. urn:nbn:cz:ik‐006594. ISSN 1212-5075.

Portál Xerxes - nové řešení pro federativní vyhledávání v Knihovně UTB

Abstract: 

The goal of libraries nowadays is not only to enable user access high quality information resources, but also to offer convenient search tools. Federation search engines may be a very helpful utility. In 2010, TBU Library incorporated among offered services the MetaLib search engine leveraged via the X-Server module by the attractive Xerxes portal platform. The article summarizes implementation work, highlights of the solution and perspective.

Úvod

Knihovna UTB ve Zlíně v roce 2008 úspěšně nasadila do svých služeb technologii SFX, která velmi výrazně usnadnila práci uživatelům, a která je nadále velmi úspěšnou a přínosnou pomůckou spojenou s elektronickými informačními zdroji. V další fázi jsme však chtěli nabídnout nástroj, který rovněž značně zvyšuje uživatelský komfort. Možnost vyhledávat ve více relevantních zdrojích najednou je nesporně pro uživatele přínosná a atraktivní.

Fabián, Ondřej. Portál Xerxes - nové řešení pro federativní vyhledávání v Knihovně UTB. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 12 [cit. 17.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6531>. urn:nbn:cz:ik‐006531. ISSN 1212-5075.

UNdata - nová globální vyhledávací služba OSN

English title: 
UNdata – a new global UN search engine
Abstract: 

This article introduces a newly launched web-based search engine service over the UN databases. It describes its basic functions and features.

Úvod

Již od dob svého založení Organizace spojených národů (OSN) shromažďuje tematická statistická data svých členských zemí. Tato data jsou ukládána v oddělených databázích s různými systémy a metodami přístupu, což často znemožňovalo uživatelům komplexní přehled o jednotlivých datových sadách a jejich vzájemném vztahu. Tento problém se OSN pokouší vyřešit spuštěním své nové služby UNdata, která zastřešuje 32 databází OSN, které dohromady obsahují více než 60 miliónů statistických záznamů. Vývojový tým neustále pracuje na doplnění dalších databází a záznamů statistických dat členských zemí z tematických oblastí, jako např. zemědělství, kriminalita, vzdělávání, zaměstnanost, energetika, životní prostředí, zdravotnictví, průmysl, informační a komunikační technologie, národní účty, demografie, turistika, obchod apod.

Pekárek, Aleš. UNdata - nová globální vyhledávací služba OSN. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 12 [cit. 17.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6528>. urn:nbn:cz:ik‐006528. ISSN 1212-5075.

Seminář Automatizace v knihovnách - strategie pro budoucí léta

Abstract: 

One of the main problem in libraries now is their future strategy concerning automation. That is why they are looking for a partner offering them clear strategy for next (five and more) years. That is why the open source is such a temptation for them. „We give you the solution” was the topic of a joint Ex Libris and MULTIDATA seminar „Automation in Libraries – Strategy for Future Years“ held on May 10, 2010 at National Technical Library premises in Prague.

Společnost MULTIDATA Praha poskytuje své služby českým a slovenským knihovnám již 13 let. Po tři roky podporujeme a distribuujeme produkty společnosti Ex Libris a náš vztah k zákazníkům, stávajícím i potenciálním, je vyjádřen heslem  „mluvte s námi o svých problémech, my vám poskytneme řešení“.

Krbec, Pavel. Seminář Automatizace v knihovnách - strategie pro budoucí léta. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 11 [cit. 17.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6481>. urn:nbn:cz:ik‐006481. ISSN 1212-5075.

Chcete mít spokojené uživatele?

Abstract: 

The article describes state-of-the-art first class solution to discovery and delivery systems: Primo and Primo Central from Ex Libris. It fully integrates patron activities, library collections, electronic content and recommendation services like bX or BibTip. It has rich open interfaces that are described at EL Commons. If you are interested in further reading, go to Primo blog, a new blogging initiative by Multidata. If you are interested in further listening, enjoy the first Czech Primo webinar. We will share a recording with you if you send us an email.

Úvod

Kdo by nechtěl. Aby ale byli vaši uživatelé spokojení, nestačí pouze zajistit kvalitní obsah knihovních sbírek a usměvavou obsluhu. Stejně příjemné a efektivní prostředí je také třeba nabídnout na internetu, přes který s vámi drtivá většina uživatelů komunikuje a pracuje. A s ohledem na aspekty internetové komunikace musí být toto prostředí dokonce ještě lepší, protože tu nemáte příležitost k nápravě nedostatků. Všechno musí klapnout hned napoprvé.

Vojnar, Martin. Chcete mít spokojené uživatele?. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 10 [cit. 17.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6430>. urn:nbn:cz:ik‐006430. ISSN 1212-5075.

Co přináší třetí vydání mezinárodní normy ISO 690:2010

English title: 
What brings the 3rd edition of the International Standard ISO 690:2010
Abstract: 

The review evaluates the structure and content of new, 3rd edition of the International Standard ISO 690:2010 which gives guidelines for the preparation of bibliographic references and citations to information resources. The text of new edition of the International Standard is compared with texts of the 2nd edition of the International Standard ISO 690:1987 and the 1st edition of the International Standard ISO 690-2:1997. Text of review contains some critical notes to content of published International Standard.

Úvodem

Po více než šesti letech příprav bylo 15. června 2010 organizací ISO oficiálně publikováno v pořadí již 3. vydání mezinárodní normy ISO 690, a to paralelně, jak bývá zvykem, v anglické [ISO 690:2010(E)] i francouzské verzi [ISO 690:2010(F)]. Nové vydání zároveň ruší a nahrazuje předešlé 2. vydání normy ISO 690 z roku 1987 [ISO 690:1987] a také 1. vydání doplňkové normy ISO 690-2 z roku 1997 [ISO 690-2:1997]. Text 3.

Bratková, Eva. Co přináší třetí vydání mezinárodní normy ISO 690:2010. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 9 [cit. 17.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6358>. urn:nbn:cz:ik‐006358. ISSN 1212-5075.

Informační podpora oboru hutnictví a její perspektivy

English title: 
Information support of metallurgical industry and its perspective
Abstract: 

Article is a digest of the most important parts of the thesis with the same title that was successfully defended at the Institute of Information Studies & Librarianship of the Faculty of Philosophy & Arts at the Charles University in Prague. It analyses current state of information services for iron and steel industry in Czech Republic. Furthermore, the current standing of the Czech metallurgical industry with its specific aspects is analysed. Contemporary trends of information support and knowledge management in business companies are discussed in the next part. Finally, some preselected information e-sources related to metallurgical industry are outlined.

Úvod

Současná znalostní společnost, globální ekonomika a prostředí rychlých tržních změn nutí podniky neustále zlepšovat efektivitu výroby, produktivitu a usilovat o dosažení dlouhodobé konkurenceschopnosti. Podniky proto musí neustále srovnávat své výrobky, ceny, odbytové cesty a propagaci s konkurencí, a tímto způsobem pak identifikovat své výhody a nevýhody na trhu. V tomto procesu hrají významnou roli nástroje znalostního managementu a přístup ke kvalitním informačním zdrojům v co nejširším pojetí.

Kocurová, Jana. Informační podpora oboru hutnictví a její perspektivy. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 7 [cit. 17.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6292>. urn:nbn:cz:ik‐006292. ISSN 1212-5075.

bX – služba pro doporučování vědeckých materiálů

English title: 
bX – a service for endorsement of scientific materials
Abstract: 

Modern technologies changed the requirements users have for searching in scientific databases. User not only expects to find the needed document, he also expects to find a suitable offer of related documents. Automated endorsement systems based on different principles work e.g. for online bookstores and library catalogues. A new tool bX was developed for scientific materials. This article deals with how it works, its benefits and deployment.

Úvod

Uživatelé informačních služeb, ale i internetu mají v současnosti daleko větší nároky na systémy, než tomu bylo v minulosti. Neočekávají už pouze možnost komfortního vyhledávání v systému, ale také to, že dostanou relevantní nabídku dalších dokumentů, které by je mohly zajímat. V praxi již takové služby úspěšně působí, přičemž principy jejich fungování mohou být velmi odlišné.

Fabián, Ondřej. bX – služba pro doporučování vědeckých materiálů. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 6 [cit. 17.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6256>. urn:nbn:cz:ik‐006256. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah