Informační zdroje, služby, aplikace

Když se řekne YouTube...

English title: 
When you say YouTube,...
Abstract: 

This article describes basic characteristics of YouTube portal, explains its importance and provided services. The first part of this article is applied to basic characteristics of YouTube portal, the second part deals with processes related to videos on YouTube. YouTube users, YouTube partners and projects are mainspring of the third part of this article. Special subchapter outlines possibilites of YouTube in relation to information studies and librarianship. At the end of the fourth chapter user offences are mentioned. The last part of this article is short summary including challenges, which will YouTube probably have to face.

1. Základní charakteristiky portálu YouTube

Co do počtu videí a počtu denních shlédnutí je YouTube bezesporu jedničkou na světě. Každý den je na portálu YouTube přehráno přes dvě miliardy videí, celkový počet videí se pohybuje v době publikování tohoto článku okolo 150 milionů. Ale co to vlastně je portál YouTube? Přestože se tato otázka může zdát naprosto zbytečná, je třeba ji položit a odpovědět na ni v několika rozdílných rovinách. YouTube je mimo jiné solidní příklad webového sídla, které naplňuje myšlenky webu 2.0. YouTube lze rovněž definovat jako portál pro sdílení videa a z hlediska technologie přenosu videí jej lze zařadit mezi stránky používající poupravené progresivní stahování. Z hlediska výstavby stránek se portál YouTube sestává hlavně z AJAXu., Pythonu a vestavěného přehrávače Flash Player od firmy Adobe. Rovněž stručný pohled do historie YouTube, popis základních dokumentů a doplňkového informačního aparátu pomáhají objasnit otázku, co je YouTube.

Voců, Ondřej. Když se řekne YouTube.... Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 4 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6758>. urn:nbn:cz:ik‐006758. ISSN 1212-5075.

Historie a vývoj databázového centra Dialog

English title: 
History and Development of Dialog, the Database Vendor
Abstract: 

The Dialog was established by Roger Summit inside Lockheed Missiles and Space Company in 1964. The commercial service started in 1972. Dialog provided access to well-known databases of different branches and during the eighties the number of databases raised rapidly. Knight-Ridder, Inc. bought Dialog in 1988 so Dialog could start developing and extending its services and products, such as Dialog Alert, Dialindex, or Dialog Select. In 1993, Data-Star joined Dialog and helped reinforce its position in Europe. In 1997, Dialog was bought by MAID which focused on intranet solutions and established Dialog Classic and other services. From 2000 to 2008 Dialog was under the leadership of Thomson Corporation and launched products based mainly on competitive intelligence. Different platforms were made during last twenty years in order to meet the potential needs of end-users and information specialists. Since 2008, Dialog has been under ProQuest leadership and is working on integration of all its databases on a new platform.

Tento článek se zabývá profilem amerického databázového centra Dialog. Je zaměřen na důležité historické mezníky v rámci jeho vývoje, služeb a produktů a nastiňuje jeho současnost. Článek si neklade za cíl popsat veškeré služby a produkty Dialogu, spíše se snaží o shrnutí a výběr nejdůležitějších událostí ve vývoji tohoto databázového centra.

Horváth, David. Historie a vývoj databázového centra Dialog. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 4 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6750>. urn:nbn:cz:ik‐006750. ISSN 1212-5075.

Google Books Ngram Viewer

Abstract: 

Google Book Ngram is a visualization tool that you can use to search at most five-word phrases in books printed in the last five centuries in several languages. You can use it to explore how various words were used in the history, how their meaning changed, when they started to be used and when they started to disappear from a language. It also possible to find out how books described various historical events, in which countries they were mentioned a lot and where only a little. This all can be deciphered form a simple graph. Thanks to a link to Google Books you can also view respective parts of the books.

Od 16. prosince 2010 může díky vizalizačnímu nástroji Google Books Ngram Viewer (dále jen Ngram) každý uživatel internetu prohledávat a porovnávat až pětislovné fráze, jež se používaly mezi lety 1500 až 2008 v tištěné knižní produkci. Nahlédnout lze do 5,2 milionu zdigitalizovaných knih (Google digitalizuje knihy od roku 2004), které obsahují 500 miliard slov. Celkový počet zpřístupněných knih odpovídá zhruba 4 % veškeré celosvětové tištěné produkce. Na vývoji Ngramu[1] spolupracoval Google s Harvardskou univerzitou, Massachusettským technologickým institutem a Encyklopedií Britannica.

Opálková, Markéta. Google Books Ngram Viewer. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 3 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6690>. urn:nbn:cz:ik‐006690. ISSN 1212-5075.

Měření a hodnocení kvality obsahů moderních kolektivně tvořených encyklopedických děl

English title: 
Measuring and evaluating the quality of the contents of modern collectively created encyclopedic works
Abstract: 

The study deals with measuring and evaluating the quality of the contents of modern collectively created encyclopedic works. Introductory parts provide a definition of freely available encyclopedic works and basic typology and possibilities of classification of encyclopedic works in general with focus on freely available internet encyclopedias. The next part, which is introduced with the basic outline of the typology of research approaches to the quality of the content of Wikipedia, provides a summary of approaches and results of selected international studies measuring and evaluating the quality of the content of Wikipedia. Own research part and its results are contained in Chapter 7. It deals with measuring and evaluating the quality of the content of articles about information science in the Czech, Slovak, English and German language versions of Wikipedia and related content, too. The main used method is quantitative (bibliometric) analysis, which is also followed by additional qualitative assessment derived from the results of quantitative measuring. The final section provides a summary and evaluation of the results of all previous sections and resulting conclusions and recommendations, including future challenges.

1 Úvod – vymezení moderních volně dostupných encyklopedických děl

Za moderní encyklopedická díla dostupná na internetu lze považovat zejména ty encyklopedie, které se nějakým výrazným způsobem liší od encyklopedií tradičních tištěných. „Pouhá“ elektronická podoba nebo internetová dostupnost ještě sama o sobě modernost těchto děl nezaručuje, stejně jako modernost nezaručuje ani jejich „webovost“, „hypertextovost“, multimedialita, integrující periodicita a podobné charakteristiky typické pro většinu děl současného internetu. Co je opravdu moderní, je tak zejména výrazně nové, skoro až revoluční, pojetí autorství, otevřené dostupnosti a modelů řízení a hodnocení kvality obsahu těch encyklopedií, které jsou tvořeny kolektivně.

Sakastrová, Lucie. Měření a hodnocení kvality obsahů moderních kolektivně tvořených encyklopedických děl. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 3 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6683>. urn:nbn:cz:ik‐006683. ISSN 1212-5075.

Systém Verde, jeho implementace a provoz na Univerzitě Karlově v Praze

English title: 
The Implementation and Operation of Verde at Charles University in Prague
Abstract: 

This article provides information about the implementation and operation of Verde - an Electronic Resource Management System at Charles University in Prague. The conclusion describes the five phases of the electronic resources life cycle as follows: selecting, trial, acquisition and licensing, use and subscribtion renewal or rejection. The system operates according to these phases and increases the efficiency of the library workflow.

Krátce o Verde

Verde je produkt společnosti Ex Libris, který má instituci sloužit jako jediný vstupní bod pro administraci všech přístupných elektronických informačních zdrojů (dále jen EIZ) a umožňuje jednoduše spravovat složité procesy, které jsou pro EIZ charakteristické. EIZ procházejí životním cyklem, jehož fáze systém Verde sleduje a nabízí knihovníkům ušetření času a nákladů na EIZ, snadnou orientaci v obrovském množství informací o EIZ a automatizaci stále se opakujících činností. Na design systému měla velký vliv DLF ERMI (Digital Library Federation Electronic Resource Management Initiative), jejíž doporučení a standardy jsou v systému respektovány, především v licenčním záznamu. Verde je nástroj pro knihovníky, avšak pro integraci s dalšími systémy má jednoznačně definované webové služby (SOAP).

Beitlová, Michaela. Systém Verde, jeho implementace a provoz na Univerzitě Karlově v Praze. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 3 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6680>. urn:nbn:cz:ik‐006680. ISSN 1212-5075.

Wikipedie a její data

Jak jsme již na stránkách Ikara informovali, v Národní technické knihovně proběhl v říjnu minulého roku seminář Searching Session NTK 2010. Na tomto setkání vystoupil mimo jiné i Petr Kadlec s přednáškou „(Meta)data ve Wikipedii a jak je dostat dovnitř a ven“. A protože přednáška byla zajímavá a význam Wikipedie stále roste, vraťme se k tomuto tématu ještě o něco podrobněji.

Husáková, Eva. Wikipedie a její data . Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 2 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6640>. urn:nbn:cz:ik‐006640. ISSN 1212-5075.

Rosetta – cesta k dlouhodobému uložení digitálních objektů

Abstract: 

The article is focused on digital preservation and ExLibris system Rosetta. Rosetta is a solution for large spectrum of institutions (from national level to small institutions) developed in cooperation with National Library of New Zealand. It is based on OAIS reference model and PREMIS data model.

Dlouhodobá ochrana digitálních objektů

V souvislosti s digitalizací i s nárůstem počtu dokumentů vznikajících pouze v digitální podobě se stále častěji mluví o nutnosti zabezpečit použitelnost a přístupnost digitálních objektů v dlouhodobé perspektivě. Nejedná se pouze o potřebu bezpečného uložení objektů, ale i o uchování tzv. reprezentační informace, která by měla zajistit, že dokument bude možné jednoduchým způsobem zobrazit třeba i v případě, že formát, ve kterém byl dokument původně uložen, zastará a nebude již běžně využíván. Ani to samo o sobě nestačí – objekt je třeba neustále sledovat a kontrolovat, zda není poškozen. Stejně tak musí být kontrolována i cílová skupina uživatelů objektu – mají stále patřičné vybavení, které jim umožní objekt zobrazit? V neposlední řadě je třeba myslet i na nejrůznější katastrofické scénáře. Co když bude médium, na kterém jsou data uložena, poškozeno nebo dokonce zničeno? A co v případě nutnosti přechodu na jiný software? Větší část těchto otázek je – po prostudování odborné literatury a možná po návštěvě několika málo konferencí – možné zodpovědět. Ale jak tyto odpovědi převést do praxe?

Pavlásková, Eliška. Rosetta – cesta k dlouhodobému uložení digitálních objektů. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 2 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6638>. urn:nbn:cz:ik‐006638. ISSN 1212-5075.

Nový orientační systém v knihovnách Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Podnázev: 
aneb Jak hravě vyhledat publikaci
English title: 
New guidance system in the libraries of Faculty of Science, Charles university in Prague
English subtitle: 
How to easily find a publication
Abstract: 

Library free choice is a current trend in modern libraries which brings higher demands on library users in the sence of self orientation in free shelves collections of libraries. Touch screens with online guidance system represent an user-friendly interface which simplifies the user‘s posibility to find an exemplar of a publication in the library and offer more comfortable solution to the user. Self-service system saves time and work of librarians (explanation, searching, bringing an exemplar from free shelves collection etc. ) so they can put the saved time and energy to their profesional work. The creation of an active online application was suported by the project of the fund „Fond rozvoje vysokých škol“ number FRVS 111/2010.

Úvod

Současný trend rozšiřování otevřených volných knihovních fondů přináší vyšší nároky na uživatele ve smyslu samostatné orientace v knihovně. Běžně  v knihovnách existují  pouze   orientační systémy ve formě tištěných navigačních panelů. Stanovili jsme si za úkol vytvořit samoobslužný online orientační systém, který uživatelům zjednoduší možnost fyzicky nalézt exemplář hledané publikace v knihovně a poskytuje tak určitý uživatelský komfort. Mimo jiné vytvořený systém ušetří čas a práci knihovníkům (vysvětlování, vyhledávání, eventuálně donášení publikací z otevřeného volně dostupného fondu apod.). Ušetřený čas a energii mohou knihovníci věnovat odborným pracím.

Lukášová, Radka; Šatal, Michal; Volková Balvínová, Alena. Nový orientační systém v knihovnách Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 1 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6594>. urn:nbn:cz:ik‐006594. ISSN 1212-5075.

Portál Xerxes - nové řešení pro federativní vyhledávání v Knihovně UTB

Abstract: 

The goal of libraries nowadays is not only to enable user access high quality information resources, but also to offer convenient search tools. Federation search engines may be a very helpful utility. In 2010, TBU Library incorporated among offered services the MetaLib search engine leveraged via the X-Server module by the attractive Xerxes portal platform. The article summarizes implementation work, highlights of the solution and perspective.

Úvod

Knihovna UTB ve Zlíně v roce 2008 úspěšně nasadila do svých služeb technologii SFX, která velmi výrazně usnadnila práci uživatelům, a která je nadále velmi úspěšnou a přínosnou pomůckou spojenou s elektronickými informačními zdroji. V další fázi jsme však chtěli nabídnout nástroj, který rovněž značně zvyšuje uživatelský komfort. Možnost vyhledávat ve více relevantních zdrojích najednou je nesporně pro uživatele přínosná a atraktivní.

Fabián, Ondřej. Portál Xerxes - nové řešení pro federativní vyhledávání v Knihovně UTB. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 12 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6531>. urn:nbn:cz:ik‐006531. ISSN 1212-5075.

UNdata - nová globální vyhledávací služba OSN

English title: 
UNdata – a new global UN search engine
Abstract: 

This article introduces a newly launched web-based search engine service over the UN databases. It describes its basic functions and features.

Úvod

Již od dob svého založení Organizace spojených národů (OSN) shromažďuje tematická statistická data svých členských zemí. Tato data jsou ukládána v oddělených databázích s různými systémy a metodami přístupu, což často znemožňovalo uživatelům komplexní přehled o jednotlivých datových sadách a jejich vzájemném vztahu. Tento problém se OSN pokouší vyřešit spuštěním své nové služby UNdata, která zastřešuje 32 databází OSN, které dohromady obsahují více než 60 miliónů statistických záznamů. Vývojový tým neustále pracuje na doplnění dalších databází a záznamů statistických dat členských zemí z tematických oblastí, jako např. zemědělství, kriminalita, vzdělávání, zaměstnanost, energetika, životní prostředí, zdravotnictví, průmysl, informační a komunikační technologie, národní účty, demografie, turistika, obchod apod.

Pekárek, Aleš. UNdata - nová globální vyhledávací služba OSN. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 12 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6528>. urn:nbn:cz:ik‐006528. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah