Informační zdroje, služby, aplikace

Kooperační systém článkové bibliografie - stručný vývoj, stav v r. 2008 a perspektivy

English title: 
Cooperative System of Article Bibliography – development in brief, status as of 2008 and perspectives
Abstract: 

This article presents facts about the Cooperative System of Article Bibliography in a brief history, in 2008 and maps the possible development in the future

Redakční poznámka: Příspěvek obsahuje informace o Kooperačním systému článkové bibliografie, které jsou rovněž uvedeny v prezentaci vystavené na http://full.nkp.cz/nkdb/docs/ANL_07.ppt [3]. Prezentace vznikla pro seminář Skupiny ANL v prosinci 2007 a byla aktualizována v květnu 2008.
Anděrová, Ivana. Kooperační systém článkové bibliografie - stručný vývoj, stav v r. 2008 a perspektivy. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 7 [cit. 25.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4897>. urn:nbn:cz:ik‐004897. ISSN 1212-5075.

Google Překladač

English title: 
Google Translate
Abstract: 

This article is focused on Google Translate and its usage options.

Místo úvodu

Clarke S. Jonathan Strange & Mr Norrell. 2004

The first thing a student of magic learns is that there are books about magic and books of magic. And the second thing he learns is that a perfectly respectable example of the former may be had for two or three guineas at a good bookseller, and that the value of the latter is above rubies.

Opálková, Markéta. Google Překladač. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 7 [cit. 25.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4893>. urn:nbn:cz:ik‐004893. ISSN 1212-5075.

Jazykové korpusy: Skandinávské jazykové korpusy, část II – Norsko, Švédsko, Finsko

English title: 
Language Corpora: Scandinavian Languages Corpora, part II – Norway, Sweden, Finland
Abstract: 

Today's part of the language corpora series returns back into Scandinavia – more specifically to Norway, Sweden and Finland.

Úvod

V dnešním pokračování série článků o jazykových korpusech zavítáme opět do Skandinávie -konkrétně do Norska, Švédska a Finska. Představíme si jejich korpusové projekty, zhodnotíme jejich webové prezentace a možnosti vyhledávání v korpusech.

Opálková, Markéta. Jazykové korpusy: Skandinávské jazykové korpusy, část II – Norsko, Švédsko, Finsko. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 7 [cit. 25.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4892>. urn:nbn:cz:ik‐004892. ISSN 1212-5075.

Databázy článkov z výročných školských správ z územia Slovenska za školské roky 1918/19-1952/53

English title: 
Database of articles from school annual reports from Slovakia from 1918/19 to 1952/53
Abstract: 

The article presents Bibliography of articles from school annual reports from Slovakia from 1918/19 to 1952/53, a bibliographic database produced by the University Library in Bratislava, and also focuses on its subbase Biographies in annual school reports from 1918 to 1953.

Výročné školské správy sú špecifickým, jedinečným prameňom k výskumu dejín školstva a vzdelanosti a tiež dejín jednotlivých školských zariadení. Napriek tristoročnej tradícii ich vydávania na Slovensku a nemalej výpovednej hodnote sú prameňom pomerne neznámym.

Svobodová, Bronislava. Databázy článkov z výročných školských správ z územia Slovenska za školské roky 1918/19-1952/53. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 7 [cit. 25.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4889>. urn:nbn:cz:ik‐004889. ISSN 1212-5075.

Státní technická knihovna v letech 1990-1997

English title: 
State Technical Library from 1990 to 1997
Abstract: 

The article presents a selection of events and data related to the State Technical Library activities from 1990 to 1997. The main outcome of this period is the transofrmation of the library from a traditional institution focused on collection development into a modern information institution which uses information technology and provides various electronic services to its users. It is important to underline the importance of a decision about the location of the new library building into technical schools campus in Prague 6 – Dejvice; the new building is scheduled to open in 2009.

1. Úvod

Článek je pokračováním dřívějších prací „Státní technická knihovna – vznik a vývoj v letech 1718-1945“ [1] a „Státní technická knihovna v letech 1945-1990“ [2]. V uvedených letech nastaly ve Státní technické knihovně (STK) závažné změny, které nastartovaly další kvalitativně odlišnou etapu v její staleté historii.

Sošková, Eva. Státní technická knihovna v letech 1990-1997. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 7 [cit. 25.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4888>. urn:nbn:cz:ik‐004888. ISSN 1212-5075.

Jazykové korpusy: Skandinávské korpusové projekty

Podnázev: 
Část I. – Dánsko
English title: 
Language Corpora: Scandinavian Corpora Projects
English subtitle: 
Part I - Denmark
Abstract: 

This article presents two Danish corpora: Korpus 2000 and KorpusDK.

Úvod

V dnešním části seriálu o jazykových korpusech zamíříme do Skandinávie – konkrétně do Dánska – a představíme dánský korpusový projekt KorpusDK, jenž navazuje na předchozí projekty Korpus 90 a Korpus 2000 (s tímto korpusem se také blíže seznámíme). V Korpusu 90 a v Korpusu 2000 lze také vyhledávat z Danish Corpus Page.

Opálková, Markéta. Jazykové korpusy: Skandinávské korpusové projekty. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 6 [cit. 25.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4830>. urn:nbn:cz:ik‐004830. ISSN 1212-5075.

SCImago Journal & Country Rank

English title: 
SCImago Journal & Country Rank
Abstract: 

The SCImago Journal & Country Rank is a portal that includes the journals and country scientific indicators developed from the information contained in the Scopus®. These indicators could be used to evaluate and analyze scientific fields.

Tento příspěvek stručně představuje portál SCImago Journal & Country Rank. Podává o SCImago základní informace, stručně popisuje možnosti vyhledávání, zvláště pak indikátory časopisů a zemí.

Hanušová, Soňa. SCImago Journal & Country Rank. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 6 [cit. 25.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4829>. urn:nbn:cz:ik‐004829. ISSN 1212-5075.

Oxford University Press

English title: 
Oxford University Press
Abstract: 

Oxford University Press is a world-leader in providing online information to libraries and individuals worldwide. Constantly updated and expanded, our products include extensive databases, e-reference editions and over 200 Oxford journals across all interests and academic disciplines.

Poznámka redakce: Text je placenou inzercí Oxford University Press. Kromě anglického originálu článku je k dispozici také jeho pracovní překlad do češtiny (jeho autorkou je Linda Skolková).

Oxford Journals logo

Fulton, Ross; Hanaway, Cleo. Oxford University Press. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 5 [cit. 25.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4724>. urn:nbn:cz:ik‐004724. ISSN 1212-5075.

Jazykové korpusy: WordNet, Penn Treebank Project, UCREL

English title: 
Language Corpora: WordNet, Penn Treebank Project, UCREL
Abstract: 

In this part of our laguage corpuses series we will introduce several projects, which are sometimes not corpuses in the true sense: WordNet is a large lexical database of English; Penn Treebank Project is an annotated corpus; UCREL (University Centre for Computer Corpus Research on Language) is a department at Lancaster University, which works on several different corpus projects.

Úvod

V dnešním části seriálu o jazykových korpusech si představíme projekty, z nichž ne všechny jsou korpusy v pravém slova smyslu: WordNet je rozsáhlá lexikální databáze angličtiny; Penn Treebank Project je anotovaný korpus; UCREL (University Centre for Computer Corpus Research on Language) je katedra Lancasterské univerzity, na jejíž půdě se pracuje na několika různých (nejen) korpusových projektech.

Opálková, Markéta. Jazykové korpusy: WordNet, Penn Treebank Project, UCREL. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 5 [cit. 25.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4723>. urn:nbn:cz:ik‐004723. ISSN 1212-5075.

SFX, Verde a MetaLib ve službách Univerzity Karlovy v Praze

English title: 
SFX, Verde and MetaLib working for Charles University in Prague
Abstract: 

There is a huge collection of e-resources available at Charles University in Prague. There are more then 18,700 e-journals in about 100 databases. Charles University in Prague is using the Ex Libris product suite for digital libraries to make e-resources easily available to all students and staff. The ERM system Verde is the central point for e-resources management. The OpenURL linkserver SFX connects users to available fulltexts anywhere and anytime they need it. The SFX server links users to fulltext in Google Scholar, e-journals AZ lists are automatically generated from the SFX knowledge base, and full MARC 21 e-journals records are imported from SFX to Aleph catalogue as well. Quick Search Journal HTML snippet is placed at Charles University SFX news blog and could be placed at any web page. SFX links users to full texts from Charles University MetaLib e-resources federative search engine too.

Poznámka redakce: Text je placenou inzercí společnosti MULTIDATA Praha s.r.o.

Logo společnosti MULTIDATA Praha s.r.o.

Logo Verde, Ex Libris

Pavlík, Jiří. SFX, Verde a MetaLib ve službách Univerzity Karlovy v Praze. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 5 [cit. 25.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4722>. urn:nbn:cz:ik‐004722. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah