Informační zdroje, služby, aplikace

Internetová jazyková příručka

English title: 
Internet Language Guide
Abstract: 

The article briefly introduces the Czech Internet Language Guide.

Pracovníci oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR v letošním roce spustili ve zkušebním provozu výkladovou část Internetové jazykové příručky, kterou vytvářejí od roku 2004 společně s pracovníky Fakulty informatiky MU. Slovníková část by měla být zveřejněna do konce letošního roku.

Opálková, Markéta. Internetová jazyková příručka. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 11 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5052>. urn:nbn:cz:ik‐005052. ISSN 1212-5075.

Cuil aneb Vyhledávání jinak?

English title: 
Cuil or A Different Approach to Search?
Abstract: 

The article briefly introduces Cuil, a new Internet search engine, and compares its features to Google.

V polovině letošního roku se objevil nový vyhledavač – Cuil [čti ku:l] (http://www.cuil.com/). Další vyhledavač – může někdo nabídnout ještě něco nového?

Ehrlichová, Klára. Cuil aneb Vyhledávání jinak?. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 10 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5024>. urn:nbn:cz:ik‐005024. ISSN 1212-5075.

Inovativní technická databáze „CSA Illustrata: Technology“ – první dojmy

English title: 
Innovative technical database "CSA Illustrata: Technology" – first impressions
Abstract: 

The article is based on comparison of traditional bibliographic databases used for searches concerning mainly metallurgy and related fields (METADEX and Czechoslovak database METAL) with innovative database "CSA Illustrata: Technology". Scope of periodicals abstracted and indexed in individual databases is compared, as well as results of searches based on real customer requests. Although new database brings to users many principal benefits, it is not yet suitable for the needs of metallurgists, mainly due to lack of relevant data - probably due to its rather limited retrospective. Text is supported by factual findings summarised in six tables.

V prosinci 2006 oznámila firma CSA (nyní ProQuest) významnou inovaci – uvedení databáze „CSA Illustrata: Natural Sciences“, používající tzv. „hluboké indexování“ (deep indexing). O této vskutku převratné novince již toho bylo nemálo napsáno či předneseno na různých konferencích (souhrnné informace viz např.

Škandera, Boris. Inovativní technická databáze „CSA Illustrata: Technology“ – první dojmy. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 10 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5022>. urn:nbn:cz:ik‐005022. ISSN 1212-5075.

Nový pomocník pro sdílení vašich znalostí

English title: 
A new aid to share your knowledge
Abstract: 

Knol – A Unit of Knowledge is a new service provided by Google. Although it resembles Wikipedia in some ways, Knol is not edited by anonymous users and so it may prove to be more reliable. Now it contains approx. 350 articles.

Firma Google 13. prosince 2007 představila svoji novou službu s názvem Knol – A Unit of Knowledge a veřejnosti ji 23. července 2008 v beta verzi zpřístupnila na adrese http://knol.google.com/. Otcem Knolu je zaměstnanec Googlu Udi Manber, kterého potřeba podobné služby napadla v souvislosti s nedostatkem informací o kreslených obrázcích a jejich tvůrcích na webu obecně.

Ehrlichová, Klára. Nový pomocník pro sdílení vašich znalostí. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 9 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4963>. urn:nbn:cz:ik‐004963. ISSN 1212-5075.

Jazykové korpusy: Španělsko, Rusko, Slovensko

English title: 
Language Corpora: Spain, Russia, Slovakia
Abstract: 

This article presents Corpus del Español, Russian National Corpus and Slovak National Corpus.

Úvod

Snad každý stát se snaží vytvořit vlastní jazykový korpus založený na nejrůznějších textech. Náš seriál se je pokusil přiblížit. Věnovali jsme se nejen zdařilým projektům. Dnešní díl, který je zároveň dílem závěrečným, stručně představí španělský, ruský a slovenský korpus.

Opálková, Markéta. Jazykové korpusy: Španělsko, Rusko, Slovensko. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 8 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4928>. urn:nbn:cz:ik‐004928. ISSN 1212-5075.

Kooperační systém článkové bibliografie - stručný vývoj, stav v r. 2008 a perspektivy

English title: 
Cooperative System of Article Bibliography – development in brief, status as of 2008 and perspectives
Abstract: 

This article presents facts about the Cooperative System of Article Bibliography in a brief history, in 2008 and maps the possible development in the future

Redakční poznámka: Příspěvek obsahuje informace o Kooperačním systému článkové bibliografie, které jsou rovněž uvedeny v prezentaci vystavené na http://full.nkp.cz/nkdb/docs/ANL_07.ppt [3]. Prezentace vznikla pro seminář Skupiny ANL v prosinci 2007 a byla aktualizována v květnu 2008.
Anděrová, Ivana. Kooperační systém článkové bibliografie - stručný vývoj, stav v r. 2008 a perspektivy. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 7 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4897>. urn:nbn:cz:ik‐004897. ISSN 1212-5075.

Google Překladač

English title: 
Google Translate
Abstract: 

This article is focused on Google Translate and its usage options.

Místo úvodu

Clarke S. Jonathan Strange & Mr Norrell. 2004

The first thing a student of magic learns is that there are books about magic and books of magic. And the second thing he learns is that a perfectly respectable example of the former may be had for two or three guineas at a good bookseller, and that the value of the latter is above rubies.

Opálková, Markéta. Google Překladač. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 7 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4893>. urn:nbn:cz:ik‐004893. ISSN 1212-5075.

Jazykové korpusy: Skandinávské jazykové korpusy, část II – Norsko, Švédsko, Finsko

English title: 
Language Corpora: Scandinavian Languages Corpora, part II – Norway, Sweden, Finland
Abstract: 

Today's part of the language corpora series returns back into Scandinavia – more specifically to Norway, Sweden and Finland.

Úvod

V dnešním pokračování série článků o jazykových korpusech zavítáme opět do Skandinávie -konkrétně do Norska, Švédska a Finska. Představíme si jejich korpusové projekty, zhodnotíme jejich webové prezentace a možnosti vyhledávání v korpusech.

Opálková, Markéta. Jazykové korpusy: Skandinávské jazykové korpusy, část II – Norsko, Švédsko, Finsko. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 7 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4892>. urn:nbn:cz:ik‐004892. ISSN 1212-5075.

Databázy článkov z výročných školských správ z územia Slovenska za školské roky 1918/19-1952/53

English title: 
Database of articles from school annual reports from Slovakia from 1918/19 to 1952/53
Abstract: 

The article presents Bibliography of articles from school annual reports from Slovakia from 1918/19 to 1952/53, a bibliographic database produced by the University Library in Bratislava, and also focuses on its subbase Biographies in annual school reports from 1918 to 1953.

Výročné školské správy sú špecifickým, jedinečným prameňom k výskumu dejín školstva a vzdelanosti a tiež dejín jednotlivých školských zariadení. Napriek tristoročnej tradícii ich vydávania na Slovensku a nemalej výpovednej hodnote sú prameňom pomerne neznámym.

Svobodová, Bronislava. Databázy článkov z výročných školských správ z územia Slovenska za školské roky 1918/19-1952/53. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 7 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4889>. urn:nbn:cz:ik‐004889. ISSN 1212-5075.

Státní technická knihovna v letech 1990-1997

English title: 
State Technical Library from 1990 to 1997
Abstract: 

The article presents a selection of events and data related to the State Technical Library activities from 1990 to 1997. The main outcome of this period is the transofrmation of the library from a traditional institution focused on collection development into a modern information institution which uses information technology and provides various electronic services to its users. It is important to underline the importance of a decision about the location of the new library building into technical schools campus in Prague 6 – Dejvice; the new building is scheduled to open in 2009.

1. Úvod

Článek je pokračováním dřívějších prací „Státní technická knihovna – vznik a vývoj v letech 1718-1945“ [1] a „Státní technická knihovna v letech 1945-1990“ [2]. V uvedených letech nastaly ve Státní technické knihovně (STK) závažné změny, které nastartovaly další kvalitativně odlišnou etapu v její staleté historii.

Sošková, Eva. Státní technická knihovna v letech 1990-1997. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 7 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4888>. urn:nbn:cz:ik‐004888. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah