WWW stránky

V opavské knihovně

Začaly prázdniny, lidé odjeli na dovolenou a snad každá česká knihovna omezila výpůjční dobu. Webové stránky jsou ideálním nástrojem, jak na ni upozornit veřejnost. V současné uspěchané době bych předpokládal, že se dozvím, jak má knihovna v létě otevřeno, hned z hlavní stránky. Brouzdání na stránkách několika knihoven ukázal, že můj předpoklad byl chybný.

Brožek, Aleš. V opavské knihovně. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 7 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4243>. urn:nbn:cz:ik‐004243. ISSN 1212-5075.

Informační architektura pro World Wide Web

ROSENFELD, Louis, MORVILLE, Peter. Information architecture for the World Wide Web. 2nd edition. Sebastopol : O'Reilly, c2002. 461 s. ISBN 0-596-00035-9.

Vavříková, Lucie. Informační architektura pro World Wide Web. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 6 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4177>. urn:nbn:cz:ik‐004177. ISSN 1212-5075.

Ve zlínské knihovně

Přiznávám, že po vyhodnocení stránek knihoven, které soutěžily o ceny Biblioweb 2007, jsem byl jimi natolik nasycen, že jsem si musel dát na pár týdnů oddych a věnovat se jiným aktivitám. Proto také pravidelný sloupek Ikara, do něhož píši o webech knihoven již od ledna 2002, se v dubnovém ani květnovém čísle neobjevil. Těm, kdo jej postrádali, se omlouvám.

Brožek, Aleš. Ve zlínské knihovně. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 6 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4176>. urn:nbn:cz:ik‐004176. ISSN 1212-5075.

WebArchiv se účastní mezinárodní spolupráce při archivaci webu

Mezinárodní konsorcium IIPC (International Internet Preservation Consortium) otevřelo v letošním roce členství v této instituci pro knihovny, archivy, muzea a další kulturní paměťové instituce po celém světě, které se zabývají shromažďováním a ochranou obsahu internetu a prokáží významné zkušenosti s archivací webu. Mezi přistupující členy se zařadila také Národní knihovna České republiky.

Celbová, Ludmila; Coufal, Libor. WebArchiv se účastní mezinárodní spolupráce při archivaci webu. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 5 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4085>. urn:nbn:cz:ik‐004085. ISSN 1212-5075.

Webový audit portálu Ministerstva životního prostředí ČR

English title: 
Web audit of the portal of the Ministry of environment of the Czech Republic
Abstract: 

This thesis is concerned with problematics of web audit. The aim of the thesis is to create a complete methodics and its application to the web portal of Ministry of Environment of the Czech Republic. The methodics covers explanations, rules, available standards and requested criteria concerned to a specific area.
Methodics has three main parts – technical aspects, usability and accessibility. Special attention was paid to a chapter of information architecture that directly doesn´t have metrics to evaluate. But understanding brings a wide overview to all of the subject of web site structuring.
The web audit itself according to the methodics tries to capture problems and offer solution or advice. The thesis is completed by user testing, first explaining the principles and then declaring the results.
(The abstract refers to the original text.)

Poznámka redakce: Text je výtahem z diplomové práce obhájené na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v lednu 2007.

Bibliografický záznam původní práce: VAVŘÍKOVÁ, Lucie. Webový audit portálu Ministerstva životního prostředí ČR [Web audit of the portal of the Ministry of environment of the Czech Republic]. Praha, 2006. 88 s., 7 s. příl.. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví 2006. Vedoucí diplomové práce Ing.
Vavříková, Lucie. Webový audit portálu Ministerstva životního prostředí ČR. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 4 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4049>. urn:nbn:cz:ik‐004049. ISSN 1212-5075.

V roudnické knihovně

Ti, kteří pečlivě četli v únorovém Čtenáři tradiční článek o stavu webových stránek českých veřejných knihoven na konci uplynulého roku, se dozvěděli, že během roku 2006 téměř 50 knihoven změnilo design svých stránek. Mezi nimi byla i roudnická knihovna, jíž dnes bude patřit tento sloupek.

Brožek, Aleš. V roudnické knihovně. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 3 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4001>. urn:nbn:cz:ik‐004001. ISSN 1212-5075.

V turnovské knihovně

Již vstup na titulní stránku se vymyká zvyklostem webů českých knihoven. Vlevo nahoře je sice fotografie budovy knihovny podobně jako na stránce knihovny v Blatné, ale adresu knihovny tu nenajdete. Místo toho se dozvíte, které oddělení je toho dne otevřeno. Budete-li se na stránky dívat v neděli, vygeneruje se bohužel údaj, že je knihovna zavřena.

Brožek, Aleš. V turnovské knihovně. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 2 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3908>. urn:nbn:cz:ik‐003908. ISSN 1212-5075.

V jinačovické knihovně

Jinačovice jsou menší klidná obec s 511 obyvateli rozložená kolem silnice vedoucí z Brna do Kuřimi, jak se dočteme na jejích stránkách, které zároveň slouží i jako stránky knihovní.

Brožek, Aleš. V jinačovické knihovně. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 1 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3819>. urn:nbn:cz:ik‐003819. ISSN 1212-5075.

V knihovně Jablonce nad Nisou

Ačkoliv poslední týdny roku probíhají ve většině rodin ve znamení neustálého spěchu a shánění dárků, mnohé knihovny chystají i v této době řadu akcí. Knihovna města Ostravy připravila na 6. prosince vánoční koncert souznění, šest dnů nato se můžete zúčastnit koncertu nazvaného Čas hořících svíček v knihovně ve Žďáru nad Sázavou.

Brožek, Aleš. V knihovně Jablonce nad Nisou. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 12 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3738>. urn:nbn:cz:ik‐003738. ISSN 1212-5075.

World Usability Day 2006

V úterý 14. listopadu 2006 se konal World Usability Day (WUD) neboli Světový den použitelnosti. Akce se účastnilo více než 30 zemí celého světa, mezi kterými nechyběla ani Česká republika. V pražském hotelu Legie proběhla konference, která se tematicky zaměřila právě na problematiku přístupnosti a použitelnosti webových stránek a aplikací.

Rylich, Jan. World Usability Day 2006. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 12 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3723>. urn:nbn:cz:ik‐003723. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah