vzdělávání

Second Life - silný hráč na virtuálním poli měnící se pod palbou reality

English title: 
Second Life - strong player in the virtual field changing under fire of reality
Abstract: 

Second Life has proved to be a viable project; number of avatars in this virtual world is exponentially increasing and has already reached nine million. But bases of virtual world itself are changing because of this rapid wave of interest. Anonymity in Second Life was broken because of child pornography issue, gambling was banned following law in real world, identification of avatar users will be implemented. Second Life as an independent virtual environment has turned into commercially successful "Second Real Life".

Je tomu více jak rok, co jsem do Ikara přispěl s článkem, ve kterém jsem se (mimo jiné) rozepsal o tom, co je "Second Life" (dále jen SL) a v čem můžeme vidět výjimečnost tohoto 3D virtuálního světa - více na http://www.ikaros.cz/node/3568. Jak vypadá Second Life nyní? Jak se změnil pohled na něj? Je prázdný nebo je využíván? Zanikne v podobě, jak je znám nyní? Na tyto a související otázky se v tomto článku pokusím alespoň v krátkosti odpovědět.

Štogr, Jakub. Second Life - silný hráč na virtuálním poli měnící se pod palbou reality. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 9 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4304>. urn:nbn:cz:ik‐004304. ISSN 1212-5075.

Moderní metody publikace přednášek a prezentací na webu s podporou vícedruhových médií

English title: 
Modern ways of publishing lectures and presentation on the Web using rich media
Abstract: 

The conference "New publication methods of presentations and lectures on the web with the support of rich media" was organized by the Czech Ministry of Education, Youth and Sports and the Technical University Ostrava and the aim was to introduce the rich media content management system Mediasite, a product of Sonic Foundry, Inc. The content was mostly concerned on this system, its possibilities, characteristics, advantages and actual applications in the Czech Republic. Few speakers were considering the question of the need of live communication in the academic sphere and more the threads of launching this type of service for students. Last but not least the topic of copyright was also touched.

Jednodenní konference s názvem "Moderní metody publikace přednášek a prezentací na webu s podporou vícedruhových médií" konference se konala na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které ji uspořádalo společně s Ekonomickou fakultou Vysoké školy báňské – TU v Ostravě (dále jen VŠB).

Vavříková, Lucie. Moderní metody publikace přednášek a prezentací na webu s podporou vícedruhových médií. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 8 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4271>. urn:nbn:cz:ik‐004271. ISSN 1212-5075.

Evropský seminář CERTIDoc

V Paříži se konal dne 15. června 2007 evropský seminář CERTIDoc. Zorganizovala jej francouzská asociace informačních pracovníků ADBS. Semináře se zúčastnili představitelé profesních spolků z jedenácti evropských zemí: Belgie, Chorvatsko, Česká republika, Francie, Maďarsko, Itálie, Portugalsko, Rumunsko, Španělsko, Švýcarsko a Velká Británie. Přihlášený účastník z Německa se v poslední chvíli omluvil.

Burgetová, Jarmila; Faitová, Miloslava. Evropský seminář CERTIDoc. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 8 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4267>. urn:nbn:cz:ik‐004267. ISSN 1212-5075.

E-learning forum 2007

Dne 6. března 2007 se na celém světě stalo nepochybně veliké množství více či méně zajímavých věcí. Ovšem v kontextu probíhajícího Března, měsíce internetu nás bude zajímat zejména jedna jediná událost – konference E-learning forum 2007. Místem konání letošního sedmého ročníku byl hotel Olympic – Tristar, a hlavními organizátory byly společnosti SEMIS a Vox.

Rylich, Jan. E-learning forum 2007. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 4 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4038>. urn:nbn:cz:ik‐004038. ISSN 1212-5075.

Výběrová přednáška ÚISK prezentována na Výroční konferenci Společnosti průmyslu papíru a celulózy

Dne 13. března 2007 proběhla v sídle Společnosti průmyslu papíru a celulózy na Novotného Lávce v Praze výroční konference věnující se vedle organizačně statutárních záležitostí tematice vzdělávání v oblasti papírenského průmyslu v České republice. Mezi přednesenými příspěvky zazněl referát Prof. Ing. Miloslava Milichovského, DrSc. o univerzitním vzdělávání papírenských odborníků v ČR. Ing.

Vorlíčková, Blanka. Výběrová přednáška ÚISK prezentována na Výroční konferenci Společnosti průmyslu papíru a celulózy. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 4 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4033>. urn:nbn:cz:ik‐004033. ISSN 1212-5075.

Zpráva z workshopu Kompetence a schopnosti informačního profesionála: jak je poznat, rozvíjet, hodnotit, certifikovat

18. prosince 2006 se v jinonickém univerzitním areálu uskutečnil workshop nazvaný Kompetence a schopnosti informačního profesionála: jak je poznat, rozvíjet, hodnotit, certifikovat. Workshop se uskutečnil v rámci Jinonických informačních pondělků, jeho pořadateli se staly Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (ÚISK FF UK), Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR) a Česká informační společnost (ČIS).

Skolková, Linda. Zpráva z workshopu Kompetence a schopnosti informačního profesionála: jak je poznat, rozvíjet, hodnotit, certifikovat. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 1 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3817>. urn:nbn:cz:ik‐003817. ISSN 1212-5075.

Informační systémy škol – specifická oblast využití manažerských informačních systémů

English title: 
School information systems – a particular MIS usage
Abstract: 

This paper deals with the topic of school information systems. It is discussed in the context of the following concepts/approaches – knowledge management, management information systems (MIS), school management. School information systems represent a software tool used to support administrative and educational tasks of a school.
Development of the school information systems field is characterized with the use of practical experience from the countries that have most experience in using this type of systems. (Great Britain, Netherlands, Hong Kong, New Zealand). Besides, supply of school information system software solutions on the market in the Czech Republic is briefly described.

Poznámka redakce: Text je výtahem z diplomové práce obhájené na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v květnu 2006.
Basl, Josef, Mgr.. Informační systémy škol – specifická oblast využití manažerských informačních systémů. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 12 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3736>. urn:nbn:cz:ik‐003736. ISSN 1212-5075.

Vzniká jazykový výukový program pro pracovníky v knižní kultuře a médiích

English title: 
Distance learning programme for people working in the book and media sector
Abstract: 

LaBooM (short for LAnguages for the BOOk and Media sector) is a Leonardo da Vinci language competence project initiated and coordinated by the Akademie der österreichischen Buch- und Medienwirtschaft.
This blended learning course emphasizes the acquisition of language through the communication meaning (rather than the practice of grammatical forms). Learners use language in real life contexts (interesting topics encouraging them to express their needs, opinions and ideas).
Natural speech and written texts are authentic (texts from newspapers, books, brochures and leaflets, from the Internet and recordings of natural speech (from radio, television, songs etc.). Part 1 (for beginners) is situated in a bookshop, wholesale trade, publishing house and Frankfurt book fair. Learners are taught how to introduce themselves, they learn about making appointments, they read programs of cultural events, ask for departments and specific books, present new books, write an order form and invoice etc. Part 2 ( for advanced learners) – people talk about their career in the book and media trade, working conditions, marketing strategies, advertising, they make a telephone call, e-mail correspondence, write a letter of application and CV.
The project aim is to develop a vocationally oriented, two-level language course.
During the two-year project period (2005-2007) twelve partners from six different countries (Austria, Czech Republic, Spain, Italy, Poland and UK) develop online and CD-ROM materials for the distance learning phases, as well as hard-copy teaching materials for the open learning phases. Additionally, a sector-targeted multilingual word-list is produced in all project languages (Czech, English, German, Italian, Polish and Spanish) and will be displayed on the LaBooM website.
 
 

Redakční poznámka: Článek byl v září 2006 v pozměněné formě publikován v měsíčníku Luhačovické noviny.

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

Hnátková, Tatiana; Pařízková, Věra. Vzniká jazykový výukový program pro pracovníky v knižní kultuře a médiích. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 12 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3734>. urn:nbn:cz:ik‐003734. ISSN 1212-5075.

Zpráva z konference SCIP CZECH 2006

Ve dnech 23. a 24. října 2006 se konala v Praze již druhá konference pořádaná českou afilací celosvětově rozšířeného sdružení Society of Competitive Intelligence Professionals SCIP Czech 2006. Konference probíhala pod záštitou primátora hlavního města Prahy Pavla Béma v příjemných, reprezentativních a technicky dobře vybavených prostorách pražského magistrátu.

Šmejkal, Petr. Zpráva z konference SCIP CZECH 2006. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 11 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3692>. urn:nbn:cz:ik‐003692. ISSN 1212-5075.

Kompetence, schopnosti a vlastnosti informačních profesionálů

Podnázev: 
Quo vadis?

Evropský průvodce kompetencemi v oboru knihovnických a informačních služeb. Část 1. Kompetence a schopnosti. Část 2. Úrovně kvalifikace. Přel. Lucie Landová, překl. upr. a obě části redig. Jarmila Burgetová. Praha : SKIP ČR, 2006. 91 s. ISBN 80-85851-17-2.

Papík, Richard. Kompetence, schopnosti a vlastnosti informačních profesionálů. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 11 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3690>. urn:nbn:cz:ik‐003690. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah