výpočetní technika

Technická řešení pro otevřený přístup

English title: 
Necessary technical and technological conditions of open access – a few challenges
Abstract: 

This article presents current information about necessary technical and technological conditions of open access. Important points at technical development, telecommunication standards and technology are mentioned. These play an important role during enabling new phenomenon OA and have also provided necessary starting points for the formation of open access.

Redakční poznámka: Následující text je šestým dílem seriálu o problematice otevřeného přístupu.
Planková, Jindra. Technická řešení pro otevřený přístup. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 2 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4555>. urn:nbn:cz:ik‐004555. ISSN 1212-5075.

Technické a technologické předpoklady služeb dodávání dokumentů

English title: 
Necessary technical and technological conditions for document delivery services
Abstract: 

The article presents current information about necessary technical and technological conditions for document delivery services. Important points regarding technical development, telecommunication standards and technology which play an important role during shaping new library services and which provide necessary starting points for formation of document delivery services are mentioned. Common software applications and tools for document delivery services in all types of libraries are integral part of the article.

Redakční poznámka: Následující text je čtvrtým dílem seriálu o problematice služeb dodávání dokumentů.
Planková, Jindra. Technické a technologické předpoklady služeb dodávání dokumentů. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 12 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3727>. urn:nbn:cz:ik‐003727. ISSN 1212-5075.

Muzeum českého knihovnictví - představa o realizaci

Ve zprávě z konference Knihovny v pavučině spolupráce (Ikaros, číslo 8/2004) je i zmínka o mém příspěvku "Vybudujme muzeum českého knihovnictví", v diskusi pod článkem však kolega Schwarz tuto myšlenku kritizuje. Rád bych tedy svou představu blíže objasnil čtenářům Ikara.

Brožek, Ivo. Muzeum českého knihovnictví - představa o realizaci. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 11 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1804>. urn:nbn:cz:ik‐001804. ISSN 1212-5075.

Okresní úřady pamatují s výpočetní technikou také na archivy

Pobočka České informační společnosti při Státním ústředním archivu v Praze uspořádala dne 20. října diskusní fórum „Výpočetní technika v archivnictví". Podobná akce se konala poprvé a zúčastnilo se jí okolo třiceti členů pobočky ČIS i dalších zájemců z různých archivů ČR a archivní správy Ministerstva vnitra ČR jako instančně nejvyšší pracoviště u nás.

V archivech se, na rozdíl od knihoven, s výpočetní technikou teprve začíná, i když se o tomto tématu hodně a dlouho mluví.

Kunt, Miroslav. Okresní úřady pamatují s výpočetní technikou také na archivy. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 9 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/466>. urn:nbn:cz:ik‐000466. ISSN 1212-5075.

Výuka informatiky, Internet a vytváření informačního zázemí školy v období informační společnosti

Název semináře: Výuka informatiky, Internet a vytváření informačního zázemí školy v období informační společnosti
Datum konání: 29.
Jonák, Zdeněk. Výuka informatiky, Internet a vytváření informačního zázemí školy v období informační společnosti. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 4 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/338>. urn:nbn:cz:ik‐000338. ISSN 1212-5075.

CeBIT 98 na vlastní oči

CeBIT - největší evropský veletrh výpočetní techniky, největší evropská událost obchodu s počítači, nezapomeňte se zaregistrovat pro účast na největším počítačovém veletrhu Evropy a podobné jiné titulky se objevovaly v odborných časopisech v papírové i elektronické podobě. Je to opravdu tak velká událost? Je CeBIT stále základním kamenem evropské výpočetní techniky? V jistém smyslu stále ano, ale čím dál více se z něho stává pravý veletrh - setkání obchodníků za účelem dohodnutí obchodu.
Kopáček, Jiří. CeBIT 98 na vlastní oči. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 5 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/215>. urn:nbn:cz:ik‐000215. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah