školní knihovny

Blíží se spuštění kontroverzního projektu BibliLeaks.cz!

Česká strana informačních pirátů na začátku prosince na svých webových stránkách oznámila, že od 1. ledna 2011 spustí nový kontroverzní projekt BibliLeaks, který vychází ze známého neméně kontroverzního portálu WikiLeaks. Server BibliLeaks.cz podle slov svých zástupců chystá v průběhu několika dnů zveřejnit veškerou e-mailovou komunikaci mezi knihovnami, a to včetně e-mailů a dokumentů posílaných mimo klasickou a poměrně otevřenou konferenci Knihovna.

Rylich, Jan; Štogr, Jakub. Blíží se spuštění kontroverzního projektu BibliLeaks.cz!. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 13 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6560>. urn:nbn:cz:ik‐006560. ISSN 1212-5075.

Prostředí a projekty podporující dětskou četbu

Podnázev: 
Dítě se čtenářem nerodí, musíme mu ukázat cestu
English title: 
Environments and projects that support children’s reading
English subtitle: 
A child is not born as reader – we have to show him the way
Abstract: 

The aim of this essay is to give a description of environments and projects that support the reading habits and academic success of children. Family is the most important and dominant environment for the cultivation of reading during one´s childhood – it´s influence consists of regular reading aloud, discussing books, reading together with children etc. The essay mentions a project "Celé Česko čte dětem" and describes its aims. Children are also influenced in their schools by teachers and tutors. Some of the projects mentioned in the text are "Rosteme s knihou" or "Knížka pro knihomola Emila". There are also some discussions of how teachers can help children with their reading, how they can recommend or discuss books worth reading. The last environment we mention in the essay is the library. Only a few children come to the library on their own, most of them come with their parents, friends or school. That is why families and schools are so important. There are many projects supporting children´s reading, for example "Noc s Andersenem" or "Velké říjnové čtení".

Poznámka redakce: Původní verze textu byla zpracována v rámci kurzu Úvod do informačních studií (obor Studia nových médií, Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze).

Téma této eseje úzce souvisí s dětskými knihovnami a jejich snahami, jak si uchovat stávající čtenáře a získat nové. Zde se však budu spíše zabývat tím, jak vůbec děti k četbě přivést a zdůrazním rozdíly mezi impulsy, které k četbě vedou děti a dospělé.

Vraspírová, Pavla. Prostředí a projekty podporující dětskou četbu. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 3 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5304>. urn:nbn:cz:ik‐005304. ISSN 1212-5075.

Didaktika informační výchovy na středních školách

English title: 
Information Literacy Didactics at Secondary Schools
Abstract: 

The article adverts to absence of special didactics for information literacy subjects and tries to show what didactic and epistemological approaches can be applied to information literacy education at secondary schools. The topic is illustrated using a particular example of the Business Academy and Higher Professional School in Valašské Meziříčí.

Úvod

Pojem informační výchova je v dnešní sice spojován s termíny databáze, internet a virtualita, problémem však je, že výsledek informační výchovy, tedy informační gramotnost, je ještě stále definován jako počítačová gramotnost a nikoliv gramotnost informační. Toto zaměňování termínů je v dnešní době již neúnosné. Dalším problémem v oblasti informační výchovy je jakákoliv absence oborové didaktiky tohoto předmětu.

Medková, Milena. Didaktika informační výchovy na středních školách. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 2 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5247>. urn:nbn:cz:ik‐005247. ISSN 1212-5075.

O školních knihovnách vážně… A co dál?

O školních knihovnách vážně… A co dál? Tak zněl název poutavé přednášky Mgr. Ludmily Čumplové z Národní pedagogické knihovny Komenského, která je součástí Ústavu pro informace ve vzdělávání. Přednáška proběhla 15. října 2007 v rámci tzv. Jinonických informačních pondělků na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze. Prezentace z přednášky je dostupná na adrese http://uisk.ff.cuni.cz/detail.do?articleId=2616.

Hametová, Michaela. O školních knihovnách vážně… A co dál?. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 12 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4433>. urn:nbn:cz:ik‐004433. ISSN 1212-5075.

Funkční školní knihovna – mýtus, nebo realita?

Podnázev: 
S přihlédnutím k praxi v Informačním centru OA, VOŠE a JŠ s právem SJZ, Mladá Boleslav

Mulač, Michal. Funkční školní knihovna – mýtus, nebo realita?. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 3 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3218>. urn:nbn:cz:ik‐003218. ISSN 1212-5075.

Workshop Školní knihovny v akci 2004

Ve dnech 26. a 27. srpna se v prostorách školní knihovny ZŠ Hanspaulka na Praze 6 sešlo, nepočítám-li organizátory z Klubu školních knihovnen SKIP (KŠK), 11 zájemců o problematiku školních knihoven.

Pojerová, Kateřina. Workshop Školní knihovny v akci 2004. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 9 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1770>. urn:nbn:cz:ik‐001770. ISSN 1212-5075.

Letošní akviziční seminář v rámci Veletrhu dětské knihy

Vedoucí pracovníci akvizičních oddělení veřejných i odborných knihoven si pravidelně poznamenávají do kalendáře květnový nebo červnový termín pro cestu do Kladna na akviziční seminář.

Brožek, Aleš. Letošní akviziční seminář v rámci Veletrhu dětské knihy. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 4 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1612>. urn:nbn:cz:ik‐001612. ISSN 1212-5075.

Information Commons: myšlenková i fyzická revoluce v knihovnách

Díky dlouhodobé spolupráci mezi Ústavem informačních studií a knihovnictví FF UK Praha a knihovnou Longwood University ve Farmville, Virginia, mám možnost se zapojit do některých procesů nejen zdejší knihovny, ale také sledovat, jakými změnami prochází a jaké problémy řeší vybrané akademické knihovny v USA.

Jedličková, Petra. Information Commons: myšlenková i fyzická revoluce v knihovnách. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 3 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1588>. urn:nbn:cz:ik‐001588. ISSN 1212-5075.

Automatizace knihoven 2003

První den letošního již 14. pracovního semináře Automatizace knihoven byl obsahově rozdělen na dvě pomyslné části. Začátek obstaraly příspěvky zaměřené na oblast veřejné správy a roli knihoven ve městech a obcích, další část pak byla vyhrazena různým projektům a službám, které knihovnám zpřístupňují informace v elektronické podobě. V aule Univerzity Karlovy v Jinonicích se sešlo několik desítek účastníků.

Pojerová, Kateřina; Šťastná, Petra. Automatizace knihoven 2003. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 10 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1488>. urn:nbn:cz:ik‐001488. ISSN 1212-5075.

Pozvánka na seminář "Školní mediatéka v období informační společnosti"

Název semináře: ŠKOLNÍ MEDIATÉKA V OBDOBÍ INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI
Datum konání: 15. října 1998
Pořádá:
Výzkumný ústav pedagogický v Praze
PhDr. Zdeněk Jonák
Strojírenská 386
155 21 Praha 5-Zličín
tel. 02/57 95 02 34, fax. 02/57 95 03 13
ve spolupráci s SPŠaVOŠ stavební, Dušní 17, Praha 1

Program semináře:

9.00 - 9.30 Prezentace

9.30 - 10.00 Škola, trendy vzdělávání, Internet (Z. Jonák, VÚP v Praze)

Jonák, Zdeněk. Pozvánka na seminář "Školní mediatéka v období informační společnosti". Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 8 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1165>. urn:nbn:cz:ik‐001165. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah