Shibboleth

Budování a správa fondu s využitím nových technologií

Seminář pořádala Asociace knihoven vysokých škol České republiky ve spolupráci s Ústřední knihovnou Vysokého učení technického v Brně a konal se ve Štukovém sále rektorátu VUT v Brně v Antonínské ulici. Seminář zahájil a moderoval člen Výkonného výboru AKVŠ PhDr. Ondřej Fabián z knihovny Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Perlová, Vladimíra. Budování a správa fondu s využitím nových technologií. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 11 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6486>. urn:nbn:cz:ik‐006486. ISSN 1212-5075.

Přístup k EBSCOhost na Univerzitě Karlově prostřednictvím technologie Shibboleth

English title: 
Accessing EBSCOhost at Charles University in Prague via Shibboleth
Abstract: 

In early September 2009 EBSCO succesfully finished the process of joining the eduID.cz federation. Thanks to that eduID.cz member organisations can set up Shibboleth authentication for their students and staff. Charles University in Prague and the University of Pardubice are the first universities who activated the Shibboleth authentication for their students nad staff. CESNET together with library partners continue to work on encouraging and helping other information resources providers in joining eduID.cz federation and with activation Shibboleth authentication for universities and libraries in the Czech Republic. Charles University in Prague is going to set up Shibboleth authetication for library systems SFX, MetaLib, Aleph and Digitool in order to provide its students and academic staff Single-Sign-On environment.

Následující text je třetím dílem seriálu, který si klade za cíl čtenářům blíže představit technologii Shibboleth a možnosti jejího využití v českém prostředí. První díl byl publikován v srpnovém a druhý díl v zářijovém čísle Ikara.

Na začátku září 2009 EBSCO úspěšně dokončilo proces připojování platformy EBSCOhost do České akademické federace identit eduID.cz.

Pavlík, Jiří. Přístup k EBSCOhost na Univerzitě Karlově prostřednictvím technologie Shibboleth. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 10 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5724>. urn:nbn:cz:ik‐005724. ISSN 1212-5075.

Identity management na příkladu Národní technické knihovny

English title: 
Identity management as implemented in the National Technical Library
Abstract: 

The article focuses on the concept of identity management. It includes a description of the use of identity management in practice using the National Technical Library as an example. Furthermore, it briefly describes related systems.

Poznámka redakce: Následující text je druhým dílem seriálu, který si klade za cíl čtenářům blíže představit technologii Shibboleth a možnosti jejího využití v českém prostředí.
Jansa, Václav. Identity management na příkladu Národní technické knihovny. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 9 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5692>. urn:nbn:cz:ik‐005692. ISSN 1212-5075.

SFX a vzdálený přístup do elektronických informačních zdrojů

English title: 
SFX and remote access to electronic information resources
Abstract: 

Nowadays remote access to electronic information resources is a standard service provided by most libraries. There are several technologies in use including Shibboleth which is to become the most widely used remote access method. Since SFX normally works with licensed electronic resources, it is already prepared for cooperation with these technologies. In the ideal case user has already been logged in before the attempt to access licensed content. But even when trying to access the licensed resource without implicit privileges SFX is able to navigate user efficiently and enable him to work with requested source of information.

Poznámka redakce: Příspěvek volně navazuje na články Impakt faktory časopisů jako součást služeb SFX, SFX a nestandardní platformy a Spolupráce SFX s identifikátorem DOI – funkce Cookie Pusher, zveřejněné v minulých číslech Ikara.

Vzdálený přístup k licencovaným zdrojům nabízí standardně svým uživatelům většina knihoven.

Budínský, Lukáš; Fabián, Ondřej. SFX a vzdálený přístup do elektronických informačních zdrojů. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 8 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5635>. urn:nbn:cz:ik‐005635. ISSN 1212-5075.

Několik lehkých letních aktualit k technologii Shibboleth

English title: 
Summer news related to Shibboleth technology
Abstract: 

Shibboleth is a standards based, open source software package for web single sign-on across or within organizational boundaries. It allows sites to make informed authorization decisions for individual access of protected online resources in a privacy-preserving manner. In the Czech Republic CESNET is running eduID.cz production federation and czTesFed test federation. EBSCO, ThomsonReuters, ebrary, Springer, Wiley-Blackwell are currently in the process of joining eduID.cz federation. There are nine organizations (eight universities and CESNET) who are eduID.cz members and about ten other organizations (research libraries, public libraries, universities) plan to join eduID.cz in 2009. AKVŠ working group is organizing Shibboleth authentication rollout in Czech university libraries.

Poznámka redakce: Následující text je prvním dílem seriálu, který si klade za cíl čtenářům blíže představit technologii Shibboleth a možnosti jejího využití v českém prostředí.

Zdravím na letní zahrádky, k rybníkům, na pláže. K letnímu počtení na začátek srpna si dovolím několik lehkých aktualit a zajímavostí k rozvoji shibbolethové autentizace v ČR.

Pavlík, Jiří. Několik lehkých letních aktualit k technologii Shibboleth. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 8 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5633>. urn:nbn:cz:ik‐005633. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah