portály

SCImago Journal & Country Rank

English title: 
SCImago Journal & Country Rank
Abstract: 

The SCImago Journal & Country Rank is a portal that includes the journals and country scientific indicators developed from the information contained in the Scopus®. These indicators could be used to evaluate and analyze scientific fields.

Tento příspěvek stručně představuje portál SCImago Journal & Country Rank. Podává o SCImago základní informace, stručně popisuje možnosti vyhledávání, zvláště pak indikátory časopisů a zemí.

Hanušová, Soňa. SCImago Journal & Country Rank. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 6 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4829>. urn:nbn:cz:ik‐004829. ISSN 1212-5075.

OPOSSUM – Online poradenské služby studentům, virtuální služby studentům České zemědělské univerzity

Na začátku letošního roku jsme společně s kolegyněmi ze Studijního a informačního centra České zemědělské univerzity v Praze uvedly do chodu online poradenský portál OPOSSUM.

Úvodní stránka portálu

Úvodní stránka portálu

Dohnálková, Eva. OPOSSUM – Online poradenské služby studentům, virtuální služby studentům České zemědělské univerzity. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 3 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4597>. urn:nbn:cz:ik‐004597. ISSN 1212-5075.

C.E.E.O.L. – Central and Eastern European Online Library

English title: 
C.E.E.O.L. – Central and Eastern European Online Library
Abstract: 

C.E.E.O.L. is a specialized portal for Central and Eastern European publishers and their products, i.e. books and periodicals. Its main target groups are scholars, journalists, media newsrooms, research institutes, intellectuals, artists, cultural workers, and last but not least, emigrants from Central European countries spread all over the world. C.E.E.O.L. focuses on publications in the fields of literature, social sciences, politics and humanities, arts, and culture. A future expansion to economic and other information sources is envisioned.

Čo hovorí producent databázy C.E.E.O.L., firma Questa Soft?

C.E.E.O.L. je výsledok 10-ročnej spolupráce frankfurtského Eastern/Western European Cultural Center „Palais Jalta“ (východo- a západoeurópske kultúrne a študijné centrum) a pri tomto kultúrnom centre vzniknutej spoločnosti QUESTA Soft, s. r. o. V roku 1998 začali spolu budovať technickú, logistickú a obsahovú bázu pre budúce C.E.E.O.L..

Kinčíková, Katarína. C.E.E.O.L. – Central and Eastern European Online Library. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 2 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4543>. urn:nbn:cz:ik‐004543. ISSN 1212-5075.

Elektronické studijní texty ÚISK

V prosinci 2007 byl spuštěn nový portál pro zpřístupnění studijních textů z oboru informační vědy, knihovnictví a dalších příbuzných oborů. Portál je určen primárně pro studenty oboru, ale využít ho může i širší okruh profesionálů a zájemců o obor. Je k dispozici na adrese http://texty.jinonice.cuni.cz/.

Ledínský, Martin; Pokorný, Jan. Elektronické studijní texty ÚISK. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 1 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4494>. urn:nbn:cz:ik‐004494. ISSN 1212-5075.

Spuštění nového rozhraní pro vyhledávání vědeckých informací - WorldWideScience.org

English title: 
A new service for scientific information discovery called WorldWideScience.org launched
Abstract: 

WorldWideScience.org, a new service for scientific information discovery, was launched in late June 2007. The portal integrates search within many national portals dedicated to scientific information (like INIST, CISTI, ETOC, J-STORE etc.). Currently, 16 resources from 10 countries are included. The service provides a very simple user interface with both types of search, basic and advanced.

Úvodní stránka portálu s jednoduchým vyhledáváním

Úvodní stránka portálu s jednoduchým vyhledáváním
Zdroj: http://worldwidescience.org/ [cit. 2007-07-20]

Vavříková, Lucie. Spuštění nového rozhraní pro vyhledávání vědeckých informací - WorldWideScience.org. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 8 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4270>. urn:nbn:cz:ik‐004270. ISSN 1212-5075.

Šli jsme dosud po správné cestě? (Livia Vasas, Joe Geges)

Livia Vasas Joe Geges z centrální knihovny university Semmelweis, Maďarsko, začal přednášku zajímavými otázkami typu: kolik vyhledávacích strojů používáte, kolik klíčových slov zadávate, kolik vyhledaných výsledků zhodnotíte? Tento provokativní začátek tu byl proto, že chtěl poukázat na vzorce chování a zvyky jichž jsme dobrovolní zajatci.

Ikaros, redakce. Šli jsme dosud po správné cestě? (Livia Vasas, Joe Geges). Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 5/2 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4140>. urn:nbn:cz:ik‐004140. ISSN 1212-5075.

Webový audit portálu Ministerstva životního prostředí ČR

English title: 
Web audit of the portal of the Ministry of environment of the Czech Republic
Abstract: 

This thesis is concerned with problematics of web audit. The aim of the thesis is to create a complete methodics and its application to the web portal of Ministry of Environment of the Czech Republic. The methodics covers explanations, rules, available standards and requested criteria concerned to a specific area.
Methodics has three main parts – technical aspects, usability and accessibility. Special attention was paid to a chapter of information architecture that directly doesn´t have metrics to evaluate. But understanding brings a wide overview to all of the subject of web site structuring.
The web audit itself according to the methodics tries to capture problems and offer solution or advice. The thesis is completed by user testing, first explaining the principles and then declaring the results.
(The abstract refers to the original text.)

Poznámka redakce: Text je výtahem z diplomové práce obhájené na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v lednu 2007.

Bibliografický záznam původní práce: VAVŘÍKOVÁ, Lucie. Webový audit portálu Ministerstva životního prostředí ČR [Web audit of the portal of the Ministry of environment of the Czech Republic]. Praha, 2006. 88 s., 7 s. příl.. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví 2006. Vedoucí diplomové práce Ing.
Vavříková, Lucie. Webový audit portálu Ministerstva životního prostředí ČR. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 4 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4049>. urn:nbn:cz:ik‐004049. ISSN 1212-5075.

Knihovna Kroměřížska regionálním partnerem evropské sítě Eurodesk

English title: 
Public Library in Kromeriz is a region member of European net named Eurodesk

V průběhu ledna a února letošního roku se Knihovna Kroměřížska-příspěvková organizace stala součástí neustále se rozšiřující sítě Eurodesk, s působností ve většině států Evropské unie. Tato komunikační a informační síť, založená ve Velké Británii v devadesátých letech dvacátého století, je zaměřena na pomoc mládeži a studentům středních a vysokých škol.

Mahel, Richard. Knihovna Kroměřížska regionálním partnerem evropské sítě Eurodesk. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 4 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4031>. urn:nbn:cz:ik‐004031. ISSN 1212-5075.

Týmová práce při tvorbě nové verze Portálu STM

Situace

Ve Státní technické knihovně jsme byli již delší dobu nespokojeni se stavem jednoho z našich hlavních webových projektů: Portálu STM – Science, Technology, Medicine. Hlavním úskalím byla skutečnost, že jeho podoba vznikala dosti narychlo a ne zcela systematicky.

Hasala, Jan. Týmová práce při tvorbě nové verze Portálu STM. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 2 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/2112>. urn:nbn:cz:ik‐002112. ISSN 1212-5075.

Souborný katalog, portály a kooperativní projekty v Bavorsku

Ve dnech 11.-16. října 2004 uspořádala Bavorská státní knihovna (za podpory Bavorského ministerstva pro vědu, výzkum a umění) seminář k výměně zkušeností se systémem Aleph nazvaný "Aleph verbindet" . Byli na něj pozváni zástupci knihoven používajících Aleph z východní Evropy, konkrétně z Česka a Slovenska (nejpočetnější účast), Maďarska, Polska a Ruska. Systému Aleph a využívání dalších produktů firmy ExLibris, Metalibem a SFX, byla věnována pouze část semináře.

Dvořáková, Helena; Vojnar, Martin; Žabička, Petr. Souborný katalog, portály a kooperativní projekty v Bavorsku. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 1 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1850>. urn:nbn:cz:ik‐001850. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah