periodika

Souborný katalog periodik v rámci oslav 90. výročí založení Univerzitnej knižnice v Bratislavě

V rámci programu oslav 90. výročí založení Univerzitnej knižnice v Bratislavě se konal odborný seminář Súborný katalóg periodík. Mgr. Zdenka Manoušková a Mgr. Danuše Vyorálková přijaly pozvání a vystoupily na semináři jako zástupci Souborného katalogu ČR.

Vyorálková, Danuše. Souborný katalog periodik v rámci oslav 90. výročí založení Univerzitnej knižnice v Bratislavě. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 11 [cit. 17.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5792>. urn:nbn:cz:ik‐005792. ISSN 1212-5075.

Inovativní technická databáze „CSA Illustrata: Technology“ – první dojmy

English title: 
Innovative technical database "CSA Illustrata: Technology" – first impressions
Abstract: 

The article is based on comparison of traditional bibliographic databases used for searches concerning mainly metallurgy and related fields (METADEX and Czechoslovak database METAL) with innovative database "CSA Illustrata: Technology". Scope of periodicals abstracted and indexed in individual databases is compared, as well as results of searches based on real customer requests. Although new database brings to users many principal benefits, it is not yet suitable for the needs of metallurgists, mainly due to lack of relevant data - probably due to its rather limited retrospective. Text is supported by factual findings summarised in six tables.

V prosinci 2006 oznámila firma CSA (nyní ProQuest) významnou inovaci – uvedení databáze „CSA Illustrata: Natural Sciences“, používající tzv. „hluboké indexování“ (deep indexing). O této vskutku převratné novince již toho bylo nemálo napsáno či předneseno na různých konferencích (souhrnné informace viz např.

Škandera, Boris. Inovativní technická databáze „CSA Illustrata: Technology“ – první dojmy. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 10 [cit. 17.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5022>. urn:nbn:cz:ik‐005022. ISSN 1212-5075.

Časopis Grand Biblio – pomocník, nebo práce navíc?

Aktuálním velmi diskutovaným tématem mezi domácími knihovnami, alespoň soudě podle množství příspěvků v elektronické konferenci Knihovna od začátku roku, je nový tištěný časopis s názvem Grand Biblio. Nápad na vydávání tohoto časopisu vznikl ve vydavatelství Grand Princ, největším vydavatelství bezplatných inzertních časopisů v ČR. Ředitel vydavatelství nabídl spolupráci řediteli Národní knihovny V.

Celbová, Iva. Časopis Grand Biblio – pomocník, nebo práce navíc?. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 4 [cit. 17.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4032>. urn:nbn:cz:ik‐004032. ISSN 1212-5075.

Metamorfóza vědeckých časopisů v době internetu

Velmi zajímavou přednáškou z tradičního cyklu Jinonických informačních pondělků, realizovaného Ústavem informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Českou informační společností, byla přednáška doc. MUDr. Milana Špály, CSc., z Ústavu vědeckých informací 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Hranička, Richard; Jehlíková, Hana; Pezlarová, Milada. Metamorfóza vědeckých časopisů v době internetu. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 1 [cit. 17.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3807>. urn:nbn:cz:ik‐003807. ISSN 1212-5075.

Mezinárodní konference o knihovnických konsorciích ICOLC

Konference ICOLC (International Coaliton of Library Consortia) se koná každoročně v jarním a podzimním termínu. Jarní setkání je pořádáno v některém z měst USA nebo Kanady (např. rok 2002 - Portland, rok 2003 - Las Vegas), podzimní setkání je určeno zejména pro evropské země a místem konání konference je vždy jiný evropský stát (2002 - Řecko, 2003 - Dánsko, 2004 - Španělsko, 2005 - Polsko). Letošní jarní mezinárodní konference o knihovnických konsorciích se konala ve dnech 10.-13.

Nová, Hana. Mezinárodní konference o knihovnických konsorciích ICOLC. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 6 [cit. 17.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1974>. urn:nbn:cz:ik‐001974. ISSN 1212-5075.

Setkání redakcí knihovnických časopisů

Setkání redakcí knihovnických časopisů se uskutečnilo 12. října letošního roku jako součást rozsáhlého doprovodného programu 2. prodejního knižního veletrhu Svět knihy Brno 2004. Akce byla zorganizována Sdružením knihoven ČR ve spolupráci se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně.

Skolková, Linda. Setkání redakcí knihovnických časopisů. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 12 [cit. 17.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1817>. urn:nbn:cz:ik‐001817. ISSN 1212-5075.

Problematika novin a World Library and Information Congress

V rámci letošního 69. kongresu IFLA (Mezinárodní kongresové centrum, Berlín) jsem se zúčastnila prezentací, workshopů a akcí, jejichž tematika se týká mé pracovní náplně a činnosti v rámci projektů. Jednou z oblastí je získávání, zpracování a zpřístupnění informací obsažených v novinách. Zmíním se podrobněji o doprovodném semináři s názvem Newspapers for Libraries.

Anděrová, Ivana. Problematika novin a World Library and Information Congress. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 11 [cit. 17.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1516>. urn:nbn:cz:ik‐001516. ISSN 1212-5075.

Index Copernicus

V tomto čísle bych chtěla čtenářům přiblížit zajímavý projekt, na který jsme s kolegyní narazily při pátrání po časopisech, v nichž publikují pracovníci našeho Institutu. Jedná se o polský projekt Index Copernicus, který představuje systém hodnocení středo- a východoevropských vědeckých časopisů, v současné době především medicínských.

Jarolímková, Adéla. Index Copernicus. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 4 [cit. 17.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/934>. urn:nbn:cz:ik‐000934. ISSN 1212-5075.

Česká národní databáze ISSN na webu STK

V lednu 2002 byla na webových stránkách INVIK Státní technické knihovny vystavena Česká národní databáze ISSN obsahující záznamy seriálových publikací, kterým bylo přiděleno ISSN. Kromě záznamů klasických dokumentů jsou do databáze zahrnuty i údaje o elektronických časopisech.

Jeřábková, Eva. Česká národní databáze ISSN na webu STK. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 2 [cit. 17.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/913>. urn:nbn:cz:ik‐000913. ISSN 1212-5075.

Do knihovny za časopisy?

V rámci seminářů Institutu postgraduálního studia ve zdravotnictví proběhl 17. února seminář pro knihovníky lékařských knihoven na téma elektronické dodávání plných textů časopisů.
Jonáková, Karolina. Do knihovny za časopisy?. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 3 [cit. 17.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/565>. urn:nbn:cz:ik‐000565. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah