odborné informace

viXra. org – alternativní elektronický archiv pro vědu a matematiku

English title: 
viXra.org : an alternative archive of e-prints in Science and Mathematics
Abstract: 

The article provides information about viXra.org – a new alternative archive of e-prints in Science and Mathematics aimed at serving the whole scientific community.

Úvodem

Komunikace informací je důležitým předpokladem pokroku v oblasti vědy, techniky a výzkumu. Aktuálním trendem v informační společnosti je, že se komunikace přesouvá do virtuálního prostředí, které umožňuje prostřednictvím nových komunikačních a webovských technologií rychlou výměnu informací za relativně nízkou cenu, bez časového nebo územního omezení. Právě finanční dostupnost nových vědeckých poznatků hraje důležitou roli.

Planková, Jindra. viXra. org – alternativní elektronický archiv pro vědu a matematiku. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 10 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6436>. urn:nbn:cz:ik‐006436. ISSN 1212-5075.

Otevřené archivy elektronických tisků a digitální knihovny pro obor informační věda a knihovnictví

English title: 
E-print archives and digital libraries in Library and Information Science
Abstract: 

The article presents current open access information resources to scientific information. The most important information resources in Library and Information Science – subject archives and e-print archives – are described.

Redakční poznámka: Následující text je devátým dílem seriálu o problematice otevřeného přístupu.
Planková, Jindra. Otevřené archivy elektronických tisků a digitální knihovny pro obor informační věda a knihovnictví. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 5 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4718>. urn:nbn:cz:ik‐004718. ISSN 1212-5075.

Aktualizace českého překladu MeSH

English title: 
The updating of the Czech Translation of MeSH
Abstract: 

The Medical Subject Headings (MeSH) is a controlled vocabulary thesaurus produced by the National Library of Medicine (NLM), Bethesda, USA. MeSH is used for cataloging and searching biomedical and health-related information and documents for the MEDLINE®/PubMED® database and several other databases. The MeSH vocabulary is continually revised and updated. It is used by many national medical information centers all over the world. NLM has developed and implemented a concept centered vocabulary maintenance system for MeSH (MTMS) to help translators manage their work. The new structure support the implementation of MeSH in the UMLS Metathesaurus®, the multilingual database of controlled vocabularies and classifications.
The National Medical Library (NML), Prague, Czech Republic, has used MeSH since 1977. The Czech translation of MeSH is used by librarians at Czech medical center’s libraries. NML appreciated the possibility of using MTMS to mantain the Czech translation.
This database allows continual updating and managing the Czech translation in an easier manner. The process of translation means creation Czech terms as additional synonyms in a selected concept and dedicating one of these terms as the Czech preferred term.

Tezaurus Medical Subject Headings ( MeSH) je řízený slovník termínů z biomedicíny, vydávaný od r.1960 americkou Národní lékařskou knihovnou (U.S. National Library of Medicine, Bethesda - NLM).

MeSH je každý rok revidován a aktualizován a slouží pro zpracování a vyhledávání publikací a informací z oblasti lékařství a zdravotnictví. Je využíván v řadě lékařských center po celém světě a je překládán do mnoha jiných jazyků.

Maixnerová, Lenka; Šímová, Alena. Aktualizace českého překladu MeSH. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 5 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4714>. urn:nbn:cz:ik‐004714. ISSN 1212-5075.

Otevřené archivy elektronických tisků a digitální knihovny pro obor počítačová věda

English title: 
E-print archives and digital libraries in Computer Science
Abstract: 

The article presents current open access information resources to scientific information. The most important information resources in Computer Science are characterized. These include subject archives and institutional repositories, e-print archives and other open access resources.

Redakční poznámka: Následující text je osmým dílem seriálu o problematice otevřeného přístupu.
Planková, Jindra. Otevřené archivy elektronických tisků a digitální knihovny pro obor počítačová věda. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 4 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4672>. urn:nbn:cz:ik‐004672. ISSN 1212-5075.

Zdroje informací s otevřeným přístupem

English title: 
Open Access information resources
Abstract: 

The article presents current open access information resources of scientific information. The most important information resources are described in more detail – subject archives and institutional repositories, open access journals, open access encyclopedias and other open access resources.

Redakční poznámka: Následující text je sedmým dílem seriálu o problematice otevřeného přístupu.
Planková, Jindra. Zdroje informací s otevřeným přístupem. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 3 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4609>. urn:nbn:cz:ik‐004609. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah