oborové brány

Oborová brána Musica (MUS) – vymezení, struktura a oborová specifika

English title: 
Musica Subject Gateway (MUS) – Definition, Structure and Subject-Specific Features
Abstract: 

The Musica Subject Gateway (MUS) provides integrated access to information resources in the field of music and musicology. The gateway is being created in the collaboration of the National Library of the Czech Republic and Charles University in Prague. Similar to other Czech subject gateways, it takes advantage of the MetaLib, SFX and Plone technologies. It enables parallel searching in specialized databases and library catalogues. The Quick Search menu is structured by the type of document (Sheet music, Sound recordings, Music literature, Web resources). It also includes a list of e-journals and a collection of web links which can also be searched using Conspectus categories. The SFX link server makes it easier to get a document or information related to it and/or its authors.

Oborová brána Musica (MUS) zaměřená na hudbu a hudební vědu vzniká v rámci projektu Koordinovaná tvorba oborových informačních bran ve spolupráci Národní knihovny České republiky a Univerzity Karlovy v Praze. Podobně jako sesterské brány KIV, ART a TECH navazuje MUS na Jednotnou informační bránu a využívá též stejných technologií (MetaLib, SFX, Plone).

Kapsa, Václav. Oborová brána Musica (MUS) – vymezení, struktura a oborová specifika. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 3 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4611>. urn:nbn:cz:ik‐004611. ISSN 1212-5075.

Informační zdroje přístupné v oborové bráně Umění a architektura (ART)

English title: 
Information resources available via the Art and Architecture branch gateway (ART)
Abstract: 

The ART branch gateway provides simultaneous searching in different Czech and foreign resources from the architecture, fine and applied arts, etc. through a single user interface. Resources available in ART are either freely accessible or licensed (the access is possible only from defined IP addresses). The ART gateway offers library services to readers interested in arts and it facilitates cataloging of library collections.

Zkušební provoz oborové brány Umění a architektura (ART) byl zahájen koncem roku 2007 s cílem umožnit uživatelům z oblasti architektury, sochařství, malířství, grafiky, uměleckého řemesla, designu, fotografie, památkové péče a dalších příbuzných oborů paralelně prohledávat různé informační zdroje v rámci jednoho uživatelského rozhraní.

Hartmanová, Květa. Informační zdroje přístupné v oborové bráně Umění a architektura (ART). Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 2 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4550>. urn:nbn:cz:ik‐004550. ISSN 1212-5075.

Spuštění nového rozhraní pro vyhledávání vědeckých informací - WorldWideScience.org

English title: 
A new service for scientific information discovery called WorldWideScience.org launched
Abstract: 

WorldWideScience.org, a new service for scientific information discovery, was launched in late June 2007. The portal integrates search within many national portals dedicated to scientific information (like INIST, CISTI, ETOC, J-STORE etc.). Currently, 16 resources from 10 countries are included. The service provides a very simple user interface with both types of search, basic and advanced.

Úvodní stránka portálu s jednoduchým vyhledáváním

Úvodní stránka portálu s jednoduchým vyhledáváním
Zdroj: http://worldwidescience.org/ [cit. 2007-07-20]

Vavříková, Lucie. Spuštění nového rozhraní pro vyhledávání vědeckých informací - WorldWideScience.org. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 8 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4270>. urn:nbn:cz:ik‐004270. ISSN 1212-5075.

Weblog jako novodobý elektronický informační zdroj

English title: 
Weblog as a modern electronic information resource
Abstract: 

The final report describe weblog as a modern electronic information resource. In the preamble of the report are defined basic constructs including weblogs history. The second chapter gives practical information and advice on creating and maintaining your weblog. Next chapter is focusing on further specification of weblogs utilization. The most important part of the work is the fourth chapter, which analyzed weblog use in the field of study Information Science and Librarianship. This chapter gives the analysis of the weblogs representatives selected on the basis of the retrieval.

Poznámka redakce: Text je výtahem z bakalářské práce obhájené na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v září 2006.

Bibliografický záznam původní práce: ŽÍŽALA, Martin. Weblog jako novodobý elektronický informační zdroj [Weblog as a modern electronic information resource]. Praha, 2006-08-20. 41 s. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí diplomové práce PhDr.
Žížala, Martin. Weblog jako novodobý elektronický informační zdroj. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 3 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3979>. urn:nbn:cz:ik‐003979. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah