Národní knihovna ČR

Ikaros v článkové databázi Národní knihovny České republiky

Národní knihovna České republiky začala do své báze ANL (Články v českých novinách, časopisech a sbornících) počínaje květnovým číslem excerpovat články z našeho časopisu Ikaros.

Pro Národní knihovnu je Ikaros prvním elektronickým časopisem, jehož obsah (v zastoupení katalogizačního záznamu) mají uživatelé možnost vyhledat v katalogu. Navíc katalog vystavený v prostředí Internetu umožňuje propojit záznam článku s jeho plnotextovou podobou (tj.

Celbová, Iva. Ikaros v článkové databázi Národní knihovny České republiky. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 6 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/373>. urn:nbn:cz:ik‐000373. ISSN 1212-5075.

Digitalizace vzácných dokumentů

Program je vyvíjen a provozován společně těmito institucemi:

Národní knihovna ČR
Albertina icome Praha s.r.o.

Program má blízký vztah k programu UNESCO Memory of the World (Paměť světa) jako program digitálního zpřístupnění vzácných a ohrožených dokumentů.

V programu nyní probíhá:

Knoll, Adolf. Digitalizace vzácných dokumentů. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 9 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/405>. urn:nbn:cz:ik‐000405. ISSN 1212-5075.

Referenční centrum NK ČR: klady a zápory zkušebního provozu

Dne 21. června 1999 otevřela Národní knihovna ČR po mnoha komplikacích Referenční centrum (dále RC) ve zkušebním provozu, který byl ukončený 6.10. 1999 slavnostním otevřením. Bližší informace o RC, o informačních zdrojích a službách naleznete v článku dr. Hanuše Hemoly.
Pospíšilová, Jindřiška. Referenční centrum NK ČR: klady a zápory zkušebního provozu. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 10 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/430>. urn:nbn:cz:ik‐000430. ISSN 1212-5075.

Projekt Digitalizace mikromédií v Národní knihovně ČR

Digitální formát je v dnešních knihovnách již všední skutečností a to nejen v oblasti soupisů, bibliografií a katalogů, ale také u samotných dokumentů. V jejich případě pomáhá řešit problém zpřístupňování např. rukopisů, prvotisků a starých tisků, které se mohou častým půjčováním poškozovat, nebo sbírek fotografií, map, plakátů, grafiky apod. kterým hrozí stejné nebezpečí a jejichž zpřístupňování je v původní podobě obtížné.
Polišenský, Jiří. Projekt Digitalizace mikromédií v Národní knihovně ČR. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 1 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/257>. urn:nbn:cz:ik‐000257. ISSN 1212-5075.

Jak probíhá „Instruktáž pro čtenáře - začátečníky" v Národní knihovně ČR

V Národní knihovně ČR se pořádá dvakrát měsíčně instruktáž (nejen) pro nové čtenáře knihovny. Zajímalo mě, co se účastník vůbec může dozvědět (zejména pokud jde o vyhledávání záznamů v automatizovaném katalogu Národní knihovny). Rozhodla jsem se proto situovat do pozice naprostého knihovního a knihovnického laika a této akce se zúčastnit. Nyní vám z ní přináším exkluzivní reportáž. Snažila jsem se věrně zachytit průběh instruktáže, bez dalšího subjektivního komentáře.
Celbová, Iva. Jak probíhá „Instruktáž pro čtenáře - začátečníky" v Národní knihovně ČR. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 4 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/197>. urn:nbn:cz:ik‐000197. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah