Národní knihovna ČR

Elektronické publikování a služby knihoven

"Web publishing is no more about HTML than book publishing is about type fonts."
Tkačíková, Daniela. Elektronické publikování a služby knihoven. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 3 [cit. 17.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/316>. urn:nbn:cz:ik‐000316. ISSN 1212-5075.

Paměť světa na CD-ROM a CD-ROM online

O tom, že digitalizace v Národní knihovně ČR skutečně probíhá, svědčí kromě úspěchů na poli digitalizace na mezinárodní úrovni i CD-ROM "Digitization of rare library materials" vydaný NK ČR a AIP Praha v rámci projektu Memoriae mundi series bohemica v anglickém jazyce, v nákladu 500 výtisků.
Jonáková, Karolina. Paměť světa na CD-ROM a CD-ROM online. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 3 [cit. 17.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/322>. urn:nbn:cz:ik‐000322. ISSN 1212-5075.

Ikaros v článkové databázi Národní knihovny České republiky

Národní knihovna České republiky začala do své báze ANL (Články v českých novinách, časopisech a sbornících) počínaje květnovým číslem excerpovat články z našeho časopisu Ikaros.

Pro Národní knihovnu je Ikaros prvním elektronickým časopisem, jehož obsah (v zastoupení katalogizačního záznamu) mají uživatelé možnost vyhledat v katalogu. Navíc katalog vystavený v prostředí Internetu umožňuje propojit záznam článku s jeho plnotextovou podobou (tj.

Celbová, Iva. Ikaros v článkové databázi Národní knihovny České republiky. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 6 [cit. 17.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/373>. urn:nbn:cz:ik‐000373. ISSN 1212-5075.

Projekt Digitalizace mikromédií v Národní knihovně ČR

Digitální formát je v dnešních knihovnách již všední skutečností a to nejen v oblasti soupisů, bibliografií a katalogů, ale také u samotných dokumentů. V jejich případě pomáhá řešit problém zpřístupňování např. rukopisů, prvotisků a starých tisků, které se mohou častým půjčováním poškozovat, nebo sbírek fotografií, map, plakátů, grafiky apod. kterým hrozí stejné nebezpečí a jejichž zpřístupňování je v původní podobě obtížné.
Polišenský, Jiří. Projekt Digitalizace mikromédií v Národní knihovně ČR. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 1 [cit. 17.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/257>. urn:nbn:cz:ik‐000257. ISSN 1212-5075.

Jak probíhá „Instruktáž pro čtenáře - začátečníky" v Národní knihovně ČR

V Národní knihovně ČR se pořádá dvakrát měsíčně instruktáž (nejen) pro nové čtenáře knihovny. Zajímalo mě, co se účastník vůbec může dozvědět (zejména pokud jde o vyhledávání záznamů v automatizovaném katalogu Národní knihovny). Rozhodla jsem se proto situovat do pozice naprostého knihovního a knihovnického laika a této akce se zúčastnit. Nyní vám z ní přináším exkluzivní reportáž. Snažila jsem se věrně zachytit průběh instruktáže, bez dalšího subjektivního komentáře.
Celbová, Iva. Jak probíhá „Instruktáž pro čtenáře - začátečníky" v Národní knihovně ČR. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 4 [cit. 17.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/197>. urn:nbn:cz:ik‐000197. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah