knihovnictví

Situace v oblasti public relations v českých knihovnách

Redakce Ikara provedla v měsíci únoru anketu mezi českými knihovnami na téma "Existence a funkce oddělení public relations v knihovnách ČR".
Celbová, Iva. Situace v oblasti public relations v českých knihovnách. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 3 [cit. 31.07.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/318>. urn:nbn:cz:ik‐000318. ISSN 1212-5075.

Pozvánka na Týden knihoven

Vážení a milí kolegové,

dostala jsem od redakce za úkol neobyčejně vtipně vás všechny pozvat na zahájení Týdne knihoven. Zadání úkolu způsobilo, že mne nenapadá vůbec nic vtipného, ba naopak nic banálnějšího, než - PŘIJĎTE.

Houšková, Zlata. Pozvánka na Týden knihoven. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 9 [cit. 31.07.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/415>. urn:nbn:cz:ik‐000415. ISSN 1212-5075.

Seznam diplomových prací obhájených dne 15. 5. 1998 na ÚISK FF UK

Vědecko-informační zameření

KUBROVÁ, Barbora. Informační systémy nakladatelů v prostředí WWW.
Ved. Dr. Eva Bratková. Oponent Dr. Josef Vondra.

ČERNÁ, Marcela. Webovské informační systémy v oboru sociologie. Ved. Dr. Eva Bratková. Oponent Dr. Jiří Šubrt, CSc.

BAKOVÁ, Adéla. Spolupráce EU s asociovanými zeměmi v oblasti informační politiky.
Ved. Doc. dr. Rudolf Vlasák. Oponent Dr. Jitka Hradilová.

Ikaros, redakce. Seznam diplomových prací obhájených dne 15. 5. 1998 na ÚISK FF UK. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 6 [cit. 31.07.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/242>. urn:nbn:cz:ik‐000242. ISSN 1212-5075.

Malá knihovnická nepohádka o dešti a pomoci, která po něm přišla

Bylo nebylo.
Pospíšilová, Veronika. Malá knihovnická nepohádka o dešti a pomoci, která po něm přišla. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 1 [cit. 31.07.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/138>. urn:nbn:cz:ik‐000138. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah