knihovnictví

Praha, Staroměstské náměstí, 18. 10. 1999

  • 11.30 - na "Staromák" dochází v dobré náladě cca 40 účinkujících v knihovnickém happeningu ( zahájení Týdne knihoven), aby v hrůze zjistili, že místo konání akce je obehnáno plotem a v místech, kde se měli předvádět, je dvé bagrů a jeden nákladní vůz.
  • 11.30 - 11.50 probíhá přesvědčovací jednání s mistrem, bagristy a řidiči o pouhé hodince klidu na knihovnické balábile, čeká se na "šéfa", který je ovšem pravděpodobně virtuální, neb se nezhmotnil (ačkoli "tady bude každou chvilku"
    Houšková, Zlata. Praha, Staroměstské náměstí, 18. 10. 1999. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 10 [cit. 25.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/433>. urn:nbn:cz:ik‐000433. ISSN 1212-5075.

Knihovnické noci jsou krátké

Během diskuze na konferenci v Seči padla výtka, že se studenti neúčastní knihovnického spolkového života. Cílem mé účasti na setkání knihovníků jihočeského regionu bylo zjistit, zda má profesní spolek Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) studentům co nabídnout.

Jihočesko-rakouské setkání knihovníků se konalo 1. - 2. října v Českém Krumlově.

Jonáková, Karolina. Knihovnické noci jsou krátké. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 10 [cit. 25.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/436>. urn:nbn:cz:ik‐000436. ISSN 1212-5075.

Seznam diplomových prací obhájených dne 15. 5. 1998 na ÚISK FF UK

Vědecko-informační zameření

KUBROVÁ, Barbora. Informační systémy nakladatelů v prostředí WWW.
Ved. Dr. Eva Bratková. Oponent Dr. Josef Vondra.

ČERNÁ, Marcela. Webovské informační systémy v oboru sociologie. Ved. Dr. Eva Bratková. Oponent Dr. Jiří Šubrt, CSc.

BAKOVÁ, Adéla. Spolupráce EU s asociovanými zeměmi v oblasti informační politiky.
Ved. Doc. dr. Rudolf Vlasák. Oponent Dr. Jitka Hradilová.

Ikaros, redakce. Seznam diplomových prací obhájených dne 15. 5. 1998 na ÚISK FF UK. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 6 [cit. 25.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/242>. urn:nbn:cz:ik‐000242. ISSN 1212-5075.

Malá knihovnická nepohádka o dešti a pomoci, která po něm přišla

Bylo nebylo.
Pospíšilová, Veronika. Malá knihovnická nepohádka o dešti a pomoci, která po něm přišla. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 1 [cit. 25.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/138>. urn:nbn:cz:ik‐000138. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah