knihovnictví

Knihovnické noci jsou krátké

Během diskuze na konferenci v Seči padla výtka, že se studenti neúčastní knihovnického spolkového života. Cílem mé účasti na setkání knihovníků jihočeského regionu bylo zjistit, zda má profesní spolek Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) studentům co nabídnout.

Jihočesko-rakouské setkání knihovníků se konalo 1. - 2. října v Českém Krumlově.

Jonáková, Karolina. Knihovnické noci jsou krátké. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 10 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/436>. urn:nbn:cz:ik‐000436. ISSN 1212-5075.

Knihovnictví v kostce v živých obrazech

Knihovnický happening se konal 18. října v pravé poledne na Staroměstském náměstí a formálně/neformálně zahájil Týden knihoven. Přes drobné technické potíže - rozkopané okolí pomníku Mistra Jana, kde se to celé mělo konat - se akce opravdu zdařila. Přítomní byli nadšeni, a to i přesto, že mnoho z nich nic nevidělo ani neslyšelo (v příštím roce se to určitě nějak vyřeší). Neknihovníci mohli jen litovat, že mezi nás nepatří.
Jonáková, Karolina. Knihovnictví v kostce v živých obrazech. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 10 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/437>. urn:nbn:cz:ik‐000437. ISSN 1212-5075.

Seznam diplomových prací obhájených dne 15. 5. 1998 na ÚISK FF UK

Vědecko-informační zameření

KUBROVÁ, Barbora. Informační systémy nakladatelů v prostředí WWW.
Ved. Dr. Eva Bratková. Oponent Dr. Josef Vondra.

ČERNÁ, Marcela. Webovské informační systémy v oboru sociologie. Ved. Dr. Eva Bratková. Oponent Dr. Jiří Šubrt, CSc.

BAKOVÁ, Adéla. Spolupráce EU s asociovanými zeměmi v oblasti informační politiky.
Ved. Doc. dr. Rudolf Vlasák. Oponent Dr. Jitka Hradilová.

Ikaros, redakce. Seznam diplomových prací obhájených dne 15. 5. 1998 na ÚISK FF UK. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 6 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/242>. urn:nbn:cz:ik‐000242. ISSN 1212-5075.

Malá knihovnická nepohádka o dešti a pomoci, která po něm přišla

Bylo nebylo.
Pospíšilová, Veronika. Malá knihovnická nepohádka o dešti a pomoci, která po něm přišla. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 1 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/138>. urn:nbn:cz:ik‐000138. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah