knihovnictví

Knihovny se představily jako skutečně veřejné instituce

Během dvou let získal Týden knihoven (o letošním, 3. ročníku, který se uskutečnil od 18. do 24. října, podrobněji v dalších příspěvcích v tomto čísle) punc nejvýznamnější oborové akce, a to nejen z hlediska public relations. Již zdaleka neplatí, že Týden (zájem o něj podle SKIP trvale roste) je organizován především pro veřejné knihovny.
Vojtášek, Filip. Knihovny se představily jako skutečně veřejné instituce. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 10 [cit. 30.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/423>. urn:nbn:cz:ik‐000423. ISSN 1212-5075.

Akce pořádané v rámci Týdne knihoven

Na počátku října, tedy ještě před vypuknutím celostátní akce Týden knihoven, jsme se obrátili na veřejné i odborné knihovny s otázkou: "Jak se chystáte na letošní Týden knihoven?". Následující "skládanka" je výběrem podstatných informací z došlých odpovědí. Ve dvou případech byly však odpovědi tak osobité, že (i když ve zkrácené formě) jsou ponechány v původním znění.

Před vlastním výčtem akcí jednotlivých knihoven ještě malá odbočka. Mezi došlými odpověďmi byly také následující dvě:

Celbová, Iva. Akce pořádané v rámci Týdne knihoven. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 10 [cit. 30.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/431>. urn:nbn:cz:ik‐000431. ISSN 1212-5075.

Seznam diplomových prací obhájených dne 15. 5. 1998 na ÚISK FF UK

Vědecko-informační zameření

KUBROVÁ, Barbora. Informační systémy nakladatelů v prostředí WWW.
Ved. Dr. Eva Bratková. Oponent Dr. Josef Vondra.

ČERNÁ, Marcela. Webovské informační systémy v oboru sociologie. Ved. Dr. Eva Bratková. Oponent Dr. Jiří Šubrt, CSc.

BAKOVÁ, Adéla. Spolupráce EU s asociovanými zeměmi v oblasti informační politiky.
Ved. Doc. dr. Rudolf Vlasák. Oponent Dr. Jitka Hradilová.

Ikaros, redakce. Seznam diplomových prací obhájených dne 15. 5. 1998 na ÚISK FF UK. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 6 [cit. 30.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/242>. urn:nbn:cz:ik‐000242. ISSN 1212-5075.

Malá knihovnická nepohádka o dešti a pomoci, která po něm přišla

Bylo nebylo.
Pospíšilová, Veronika. Malá knihovnická nepohádka o dešti a pomoci, která po něm přišla. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 1 [cit. 30.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/138>. urn:nbn:cz:ik‐000138. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah