historie

Česká elektronická knihovna – Poezie 19. století

Myšlenka vytvořit plnotextovou databázi české poezie 19. století - jakožto nové materiálové základny pro výzkum české literatury pro studium, ale i pro četbu - vznikla v Ústavu pro českou literaturu (ÚČL) AV ČR v polovině 90. let. Základním záměrem bylo shromáždit a zpřístupnit první knižní vydání básnických textů od počátků novodobé česky psané poezie až po její plný rozmach, a tak uchovat a v elektronické podobě konzervovat celek české básnické produkce 19. století, s níž bude možné pracovat za využití moderních nástrojů.

Svadbová, Blanka. Česká elektronická knihovna – Poezie 19. století. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 12 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/2050>. urn:nbn:cz:ik‐002050. ISSN 1212-5075.

Ladislav Jan Živný

English version

Skolková, Linda. Ladislav Jan Živný. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 9 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1998>. urn:nbn:cz:ik‐001998. ISSN 1212-5075.

Všetko, čo označuje knihu ako individualizované vlastníctvo...

JANKOVIČ, Ľubomír. Exlibris a supralibros na Slovensku v 16.-19. storočí. Martin : Matica Slovenská, 2004. 192 s, obr. príl.

Monografia venovaná exlibrisom, supralibrosom a iným spôsobom vyjadrenia vlastníckeho vzťahu ku knihe alebo knižnej zbierke je v slovenských a širších "uhorských" reláciách ojedinelá a možno povedať prvá.

Kollárová, Ivona. Všetko, čo označuje knihu ako individualizované vlastníctvo.... Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 5 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1890>. urn:nbn:cz:ik‐001890. ISSN 1212-5075.

Lidé okolo knih

Ve dnech 23. a 24. listopadu 2004 se v Olomouci konal již 13. ročník konference "Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska", tentokrát na téma Lidé okolo knih (autor - tvůrce - recipient). Olomoucká konference si během let, po která se pořádá, již vytvořila pěknou tradici setkání lidí z oboru historického knihovnictví a oborů blízkých.

Uhlíř, Zdeněk. Lidé okolo knih. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 12 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1821>. urn:nbn:cz:ik‐001821. ISSN 1212-5075.

Howard H. Aiken - tvůrce počítače Harvard Mark I

Za jednu z nejvýznamnějších osobností, které ovlivnily vývoj tzv. nulté generace počítačů v minulém století, je nesporně považován Howard H. Aiken (1900-1973), od jehož úmrtí uplyne letos 14. března třicet let.

Vojtášek, Filip. Howard H. Aiken - tvůrce počítače Harvard Mark I. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 3 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1294>. urn:nbn:cz:ik‐001294. ISSN 1212-5075.

Česká historická bibliografie - pokus o modernizaci

Česká periodická historická bibliografie již za několik let oslaví sto let své existence. V roce 1906 vyšla poprvé Bibliografie české historie v redakci Josefa Pekaře jako příloha Českého časopisu historického. V meziválečném období vydával bibliografické ročenky Historický klub, po druhé světové válce převzal tento závazek dnešní Historický ústav AV ČR. Za jedno století tak vznikla relativně souvislá řada bibliografií, na jaké si mohou zakládat jen nemnohé společenskovědní obory.

Horčáková, Václava. Česká historická bibliografie - pokus o modernizaci. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 12 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1232>. urn:nbn:cz:ik‐001232. ISSN 1212-5075.

Historik a databáze

Výzkumné centrum pro dějiny vědy spolu s Ústavem dějin a Archivem Univerzity Karlovy pořádají jednodenní pracovní seminář "Historik a databáze. Možnosti a meze využití databázových programů pro historický výzkum", který se koná ve čtvrtek 3. října 2002 v Zelené posluchárně Karolina (Praha 1, Celetná 20, 1. p., č. 141).

Svatoš, Michal. Historik a databáze. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 7 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1019>. urn:nbn:cz:ik‐001019. ISSN 1212-5075.

Padesátiletá historie nakladatelství Albatros

Historie nakladatelství Albatros - původním názvem Státní nakladatelství dětské knihy (SNDK) - není neznámá. Bylo založeno 15. dubna 1949 z moci úřední (výnosem ministerstva školství, věd a umění, datovaným o čtyři dny dříve a podepsaným Zdeňkem Nejedlým). Zároveň to byla odpověď na volání řady spisovatelů a kritiků, kteří brojili proti stále masovějšímu vydávání braku a kýče pro děti.
Slabý, K. Z.. Padesátiletá historie nakladatelství Albatros. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 5 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/361>. urn:nbn:cz:ik‐000361. ISSN 1212-5075.

Bibliobusy jezdí po Praze 60 let

Historie pojízdných knihoven, takzvaných bibliobusů, které jsou součástí sítě Městské knihovny v Praze, sahá do roku 1939. Tehdy do okrajových pražských čtvrtí vyrazil první bibliobus, aby zde přispíval k literární osvětě. Hned v následujícím roce jej však německá armáda zabavila pro potřeby polního lazaretu. Svou činnost pojízdná knihovna opět obnovila až na konci čtyřicátých let, aby nahradila služby zrušených poboček na pražských předměstích.
Vojtášek, Filip. Bibliobusy jezdí po Praze 60 let. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 9 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/418>. urn:nbn:cz:ik‐000418. ISSN 1212-5075.

Pětisté výročí knihtisku v Olomouci

V době konání konference Počátky v dějinách knihtisku probíhala v Olomouci výstava nazvaná "Pětisté výročí knihtisku v Olomouci", která byla instalována v kryptě katedrály sv. Václava. První část výstavy tvořila přehlídka tisků, které dokumentují vývoj olomouckého knihtisku od počátku 16. do konce 18.
Příbramská, Ivana. Pětisté výročí knihtisku v Olomouci. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 10 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/440>. urn:nbn:cz:ik‐000440. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah