digitalizace

Kulturní dědictví, digitalizace a sémantický web

Digitalizace a elektronizace jsou průvodními jevy vznikání společnosti třetí vlny, tzn. informační či znalostní společnosti. Jako takové jsou mnohem více než jen záležitostí technicko-technologickou, třebaže právě tímto reduktivním způsobem se na ně zhusta pohlíží. Je třeba si uvědomit, že jejich zakotvení je mnohem hlubší a že praktické naplňování postupně se vytvářejících standardů a praktické uskutečňování zdokonalujících se pracovních procesů je pouze jednou jejich stránkou, je podmínku sice nutnou, ale nepostačující.

Uhlíř, Zdeněk. Kulturní dědictví, digitalizace a sémantický web. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 10 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1486>. urn:nbn:cz:ik‐001486. ISSN 1212-5075.

Katalog iluminovaných rukopisů Britské knihovny postupně zpřístupňován

Novinku ve svém digitalizačním programu nedávno představila Britská knihovna - online textově-obrazový katalog v celosvětovém měřítku unikátního fondu iluminovaných rukopisů z období 500 až 1600 (v některých případech i z pozdějšího období), který je spravován Western Manuscripts Department.

Vojtášek, Filip. Katalog iluminovaných rukopisů Britské knihovny postupně zpřístupňován. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 9 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1477>. urn:nbn:cz:ik‐001477. ISSN 1212-5075.

Digitální kopie stovky tisíc historických dokumentů budou zpřístupněny v rámci projektu Collect Britain

Dosud nejrozsáhlejší projekt digitalizace historických fondů, který nese název Collect Britain, představila Britská knihovna 21. května 2003. Zatímco předchozí aktivity této instituce v této oblasti byly zaměřeny na omezený okruh dokumentů (např. International Dunhuang Project) nebo dokonce jednotlivé dokumenty (např. Beowulf), tentokrát budou v elektronické formě zpřístupněny dokumenty tematicky a typově velmi rozmanité.

Vojtášek, Filip. Digitální kopie stovky tisíc historických dokumentů budou zpřístupněny v rámci projektu Collect Britain. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 6 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1416>. urn:nbn:cz:ik‐001416. ISSN 1212-5075.

INFORUM 2003 - Sekce "Digitální knihovny: brány do naší minulosti"

Ve srovnání s jinými sekcemi neměla tato sekce příliš vysokou návštěvnost, přestože se konala v optimálním čase po zahajovacím bloku. Do tříhodinového programu bylo organizačním výborem zařazeno 7 příspěvků.

Černý, Vít. INFORUM 2003 - Sekce "Digitální knihovny: brány do naší minulosti". Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 6 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1427>. urn:nbn:cz:ik‐001427. ISSN 1212-5075.

INFORUM 2003 - workshop "Historické dokumenty v digitálním prostředí"

Workshop byl zaměřen především na informace o současném stavu projektu MASTER. Dále pak na zpřístupnění digitalizovaných rukopisů z projektu Memoriae Mundi Series Bohemica (MMSB) na Internetu, koncepci společného zpřístupnění výsledku digitalizace v projektu VISK6 na Internetu a byly také vysvětleny podmínky volného a licencovaného přístupu k digitalizovaným dokumentům.

Talich, Milan. INFORUM 2003 - workshop "Historické dokumenty v digitálním prostředí". Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 6 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1429>. urn:nbn:cz:ik‐001429. ISSN 1212-5075.

Grafický formát DjVu slaví páté narozeniny

Před pěti lety došlo na poli počítačové grafiky (přesněji řečeno na poli grafiky prezentované na Internetu) k události, jejíž význam nebyl dosud zcela doceněn – americká telekomunikační společnost AT & T oznámila 11. května 1998 ve své tiskové zprávě, že uvolnila ke komerčnímu využití nový formát pod záhadným názvem DjVu (čtěte: déžavi).

Vojtášek, Filip. Grafický formát DjVu slaví páté narozeniny. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 5 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1326>. urn:nbn:cz:ik‐001326. ISSN 1212-5075.

Velislavova bible by se měla dočkat své digitální kopie

Finanční prostředky nezbytné pro digitalizaci jedné z nejvýznamnějších domácích literárních památek - Velislavovy bible - rozhodla opatřit Společnost Národní knihovny ČR. Celkové náklady (včetně zpracování a překladu) na vydání zhruba 500 kusů CD-ROM, z nichž část připadne sponzorům, v reprezentativním obalu a textovou přílohou se odhadují na 200 až 230 tisíc korun. Dosud se podle tajemnice Společnosti E. Novotné podařilo shromáždit 48 tisíc korun.

Vojtášek, Filip. Velislavova bible by se měla dočkat své digitální kopie. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 5 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1334>. urn:nbn:cz:ik‐001334. ISSN 1212-5075.

Od vydání CD-ROM "Paměť světa" uplyne deset let

Národní program digitalizace dokumentů z historických fondů knihoven, archivů a dalších institucí, který je dnes znám pod názvem Memoriae Mundi Series Bohemica, by fakticky zahájen před deseti lety - přesně 14. dubna 1993 byl do výroby v tehdejších Gramofonových závodech (dnes GZ Digital Media) v Loděnici předán CD-ROM "Paměť světa". U jeho zrodu stály Národní knihovna v Praze a společnost Albertina icome.

Vojtášek, Filip. Od vydání CD-ROM "Paměť světa" uplyne deset let. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 4 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1312>. urn:nbn:cz:ik‐001312. ISSN 1212-5075.

Dokumentujeme, co se v parlamentech skutečně děje - bez filtrace masovými médii

V předvečer zahájení šestého ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS) v Hradci Králové byly vyhlášeny výsledky soutěže Český zavináč. Držitelem ocenění pro rok 2003 se stala "Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna". S hlavními představiteli tohoto pozoruhodného česko-slovenského projektu jsem během společenského večera ISSS udělala rozhovor.

Fajták, Ľubomír; Jedličková, Petra; Sosna, Karel. Dokumentujeme, co se v parlamentech skutečně děje - bez filtrace masovými médii. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 4 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1305>. urn:nbn:cz:ik‐001305. ISSN 1212-5075.

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2002

Konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě se 5. prosince 2002 konala již potřetí. První dva ročníky (2000, 2001) proběhly v sále Městské knihovny v Praze.

Uhlíř, Zdeněk. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2002. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 1 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1269>. urn:nbn:cz:ik‐001269. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah