Oborová terminologie

Glosa k článku Rudolfa Vlasáka „Obor informační a informatický – několik poznámek z terminologické historie“

Článek doc. Vlasáka v zářijovém čísle elektronického časopisu Ikaros mne přiměl k zamyšlení nad termíny, o nichž píše, a vyprovokoval mne k reakci. Jde mi konkrétně o níže uvedenou pasáž, s níž nesouhlasím:

Burgetová, Jarmila. Glosa k článku Rudolfa Vlasáka „Obor informační a informatický – několik poznámek z terminologické historie“. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 10 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5720>. urn:nbn:cz:ik‐005720. ISSN 1212-5075.

Obor informační a informatický – několik poznámek z terminologické historie

English title: 
Information and computer disciplines - notes from terminological history
Abstract: 

Some retrospective views on the name of our information profession are considered from the viewpoint of differencies between the French, Soviet-Russian, and English terminology. Informatics („informatika“ in Czech) from the 1960s to the beginning of the 1990s in contrast to l’informatique used now for computer science in continental Europe. Several usable terms for non-library information professions are discussed.

K následujícím poznámkám mě inspiroval článek mého německého kolegy původem z NDR Manfreda Bonitze [1], který jsem náhodou nepřehlédl v přehledu obsahů čísel u nás dnes už zapomenutého časopisu Naučno-techničeskaja informacija, vydávaného ruským národním vědecko-informačním centrem VINITI.

Vlasák, Rudolf. Obor informační a informatický – několik poznámek z terminologické historie . Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 9 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5687>. urn:nbn:cz:ik‐005687. ISSN 1212-5075.

Evidence based - důkazy, svědectví, fakta, nebo doklady?

Poznámka redakce: Tento text otevírá nový sloupek, který je věnován terminologii v oblasti knihovní a informační vědy. Ve sloupku budou publikovány kratší texty věnované konkrétním a aktuálním problémům oborové terminologie.
Schwarz, Josef. Evidence based - důkazy, svědectví, fakta, nebo doklady?. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 3 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1874>. urn:nbn:cz:ik‐001874. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah