Doporučení Evropské komise o digitalizaci a ochraně digitálních dat

Evropská komise přijala Doporučení o digitalizaci a ochraně digitálních dat (Recommendation on Digitisation and Digital Preservation). Podrobnosti najdete v tiskové zprávě. K dispozici je rovněž přímo text doporučení.


automaticky generované reklamy