Jan Neruda

Kdo nic neví, musí všemu věřit.

automaticky generované reklamy