Vojtášek, Filip

Normandie zaujme nejen vojenského historika

Když před zájemcem o vojenskou historii vyřknete slovo "Normandie", pravděpodobně vám učiní nabídku na odbornou přednášku na téma vylodění spojeneckých vojsk 6. června 1944 v této severozápadní čísti Francie, pokud rovnou nespustí. Avšak ani někteří ostatní, tolik v tomto směru neinformovaní lidé asi Normandii na prvním místě spojí s druhou světovou válkou.
Vojtášek, Filip. Normandie zaujme nejen vojenského historika. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 8 [cit. 20.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/994>. urn:nbn:cz:ik‐000994. ISSN 1212-5075.

Cenný zdroj pro studium anglické a americké literatury

Texty klasiků anglické a americké literatury (např. Williama Shakespeara, Charlese Dickense, Oscara Wilda, Jane Austenové, Edgara Allana Poa aj.) či texty laickému čtenáři méně známých autorů v originálním znění, shromážděné na jednom místě a přehledně uspořádané, aniž by bylo třeba procházet katalogy mnoha knihoven - tak by se dala stručně charakterizovat online antologie Literature Online.

Vojtášek, Filip. Cenný zdroj pro studium anglické a americké literatury. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 8 [cit. 20.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/801>. urn:nbn:cz:ik‐000801. ISSN 1212-5075.

K Internetu je připojeno přes tisíc veřejných knihoven

Nesporně nejhmatatelnějším výsledkem programu VISK z hlediska nejširší veřejnosti je prudký nárůst veřejných knihoven (zejména v menších obcích) připojených k Internetu. Většina rozpočtu příslušného podprogramu VISK 3, který v roce 2001 činil 58,9 miliónu korun, šla právě na financování takto zaměřených projektů.

Vojtášek, Filip. K Internetu je připojeno přes tisíc veřejných knihoven. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 1 [cit. 20.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/904>. urn:nbn:cz:ik‐000904. ISSN 1212-5075.

A s knihovníkem přijde zákon...

Z podnětu I. Brožka proběhla v polovině ledna v elektronické konferenci Knihovna diskuse na téma pravidla půjčování tzv. kontroverzních dokumentů (všechny příspěvky jsou k dispozici v archivu konference). I. Brožek sám sobě a ostatním, kteří na jeho výchozí materiál reagovali, nastražil past, když použil výrazu "kontroverzní".

Vojtášek, Filip. A s knihovníkem přijde zákon.... Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 2 [cit. 20.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/712>. urn:nbn:cz:ik‐000712. ISSN 1212-5075.

Výborný průvodce JavaScriptem pro začátečníky

ŠKULTÉTY, Rastislav. JavaScript : programujeme internetové aplikace. Praha : Computer Press, 2001. 208 s. ISBN 80-72264575

Vojtášek, Filip. Výborný průvodce JavaScriptem pro začátečníky. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 8 [cit. 20.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/808>. urn:nbn:cz:ik‐000808. ISSN 1212-5075.

Vyhledávací služba Google začala indexovat soubory PDF

Od roku 1996, kdy firma Adobe Systems vyvinula formát PDF (Portable Document Format), jeho popularita mezi tvůrci elektronických (online) publikací neustále roste. Přispívá k tomu marketingová strategie Adobe Systems - prohlížeč souborů PDF (Acrobat Reader) je k dispozici zdarma (tisková zpráva z června 2000 uvádí, že v celosvětovém měřítku se používá kolem 160 miliónů kopií tohoto programu).

Vojtášek, Filip. Vyhledávací služba Google začala indexovat soubory PDF. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 3 [cit. 20.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/719>. urn:nbn:cz:ik‐000719. ISSN 1212-5075.

Nedlibovský slovníček elektronického publikování

Poslední ze série sedmi publikací, které byly vydány v rámci společného projektu evropských národních knihoven NEDLIB (Networked European Deposit Library; 1998-2001), je slovníček pojmů z oblasti elektronického publikování "List of NEDLIB terms". Tuto pozoruhodnou referenční příručku ocení všichni, kdo se elektronickým publikováním seriózně zabývají (včetně knihoven, které uvažují o zpracovávání elektronických dokumentů) a chtějí získat rovněž teoretické znalosti o této problematice.

Vojtášek, Filip. Nedlibovský slovníček elektronického publikování. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 8 [cit. 20.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/810>. urn:nbn:cz:ik‐000810. ISSN 1212-5075.

Kampaň BMI ukázala konkrétní možnosti využití Internetu

Veřejné knihovny, školy a veřejná správa jsou již tradičními aktéry celostátní kampaně "Březen - měsíc Internetu", která se těší značnému mediálnímu zájmu a přízni sponzorů. Je to přirozené, protože všechny zmíněné instituce svým osobitým způsobem přispívají k rozvoji Internetu u nás: knihovny tím, že nabízejí nejširší veřejnosti demokratický přístup k Internetu a jeho prostřednictvím k odborným i všeobecným informačním zdrojům (vzpomeňme v této souvislosti např.

Vojtášek, Filip. Kampaň BMI ukázala konkrétní možnosti využití Internetu. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 4 [cit. 20.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/729>. urn:nbn:cz:ik‐000729. ISSN 1212-5075.

Online služba Scirus indexuje volně přístupné webové a komerční zdroje

Jednou z klíčových otázek, které je třeba věnovat pozornost při vytváření digitálních knihoven, je integrace heterogenních dokumentů (z formálního, obsahového či autorskoprávního hlediska), resp. jejich zpřístupnění pomocí jednotného rozhraní.

Vojtášek, Filip. Online služba Scirus indexuje volně přístupné webové a komerční zdroje. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 9 [cit. 20.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/817>. urn:nbn:cz:ik‐000817. ISSN 1212-5075.

Linux se českému publiku představil z různých stran

Ve stínu daleko mediálně přitažlivější akce "Březen - měsíc Internetu" se ve dnech 2. až 3. března uskutečnila první prodejní výstava LinuxExpo (oficiálně pořadateli nazvaná jako "veletrh") věnovaná až na výjimky výlučně operačnímu systému Linux. Útočiště našla v Národním domě v Praze-Smíchově - v komorním prostředí jednoho sálu (a bez předchozí výraznější propagační kampaně) neodpovídajícímu míře pozornosti, kterou Linux obecně poutá.

Vojtášek, Filip. Linux se českému publiku představil z různých stran. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 4 [cit. 20.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/733>. urn:nbn:cz:ik‐000733. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah