Vojtášek, Filip

Pár poznámek ke konferenci ISSS

K Březnu-měsíci Internetu již neodmyslitelně patří konference Internet ve státní správě a samosprávě, jejíž pátý ročník se uskutečnil v Hradci Králové ve dnech 25. a 26. března 2002.

Vojtášek, Filip. Pár poznámek ke konferenci ISSS. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 4 [cit. 21.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/939>. urn:nbn:cz:ik‐000939. ISSN 1212-5075.

Normandie zaujme nejen vojenského historika

Když před zájemcem o vojenskou historii vyřknete slovo "Normandie", pravděpodobně vám učiní nabídku na odbornou přednášku na téma vylodění spojeneckých vojsk 6. června 1944 v této severozápadní čísti Francie, pokud rovnou nespustí. Avšak ani někteří ostatní, tolik v tomto směru neinformovaní lidé asi Normandii na prvním místě spojí s druhou světovou válkou.
Vojtášek, Filip. Normandie zaujme nejen vojenského historika. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 8 [cit. 21.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/994>. urn:nbn:cz:ik‐000994. ISSN 1212-5075.

Digitální technologie v knihovnách, archivech a muzeích

Seminář Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě: možnosti vzájemné spolupráce, který se konal 6. prosince 2000 v hlavní budově Městské knihovny v Praze, nabídl v podstatě první oficiální příležitost u nás (pomineme-li speciálně zaměřená setkání odborníků působících v oblasti historických fondů) ke konfrontaci zkušeností s využíváním digitálních technologií v těchto tzv. sbírkotvorných institucích (či "paměťových", jak se pod vlivem anglické terminologie v literatuře označují).

Vojtášek, Filip. Digitální technologie v knihovnách, archivech a muzeích. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 1 [cit. 21.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/696>. urn:nbn:cz:ik‐000696. ISSN 1212-5075.

ELAG poprvé na domácí půdě

Poprvé ve své pětadvacetileté historii zavítala mezinárodní konference ELAG (European Library Automation Group) do České republiky. Její letošní ročník uspořádaly ve dnech 6. až 8. června Státní technická knihovna a Národní knihovna ČR v areálu Klementina a v Městské knihovně v Praze. ELAG se tradičně orientuje na problematiku automatizovaných informačních systémů a v poslední době zejména na praktické aspekty fungování digitálních knihoven.

Vojtášek, Filip. ELAG poprvé na domácí půdě. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 7 [cit. 21.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/793>. urn:nbn:cz:ik‐000793. ISSN 1212-5075.

Druhé kolo dražby Anopressu v lednu

Rozhodnutí o dalším osudu informační agentury Anopress se zatím odkládá. Žádný z účastníků veřejné dražby, která se konala 18. prosince 2001 v sídle Autoklubu ČR v Praze, nakonec o koupi neprojevil zájem. Dražební jistotu ve výši jeden milión korun složily tři společnosti (tj. méně, než se předpokládalo), včetně Newton IT, hlavního konkurenta Anopressu. Podle správce konkurzní podstaty V. Brázdy se druhé kolo dražby uskuteční v lednu. Termín ještě nebyl stanoven. J.

Vojtášek, Filip. Druhé kolo dražby Anopressu v lednu. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 1 [cit. 21.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/902>. urn:nbn:cz:ik‐000902. ISSN 1212-5075.

Encyklopedie Diderot na CD-ROM: skvělý referenční zdroj (avšak pro výkonné počítače)

Tištěné encyklopedie a další referenční dokumenty se vyznačují třemi zásadními nedostatky (za prvé vyloučení možnosti doplnit text a statický obraz o zvuk a videosekvence; za druhé v podstatě lineární uspořádání a za třetí pomalá a nákladná aktualizace), které se sice projevovaly dlouhou dobu, ale teprve dynamický rozvoj trhu s produkty založenými na digitálních informačních technologiích (informačního průmyslu, chcete-li) přinesl na konci 20. století uspokojivé řešení těchto problémů v podobě elektronických verzí zmíněných dokument

Vojtášek, Filip. Encyklopedie Diderot na CD-ROM: skvělý referenční zdroj (avšak pro výkonné počítače). Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 2 [cit. 21.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/701>. urn:nbn:cz:ik‐000701. ISSN 1212-5075.

O prodeji Anopressu se rozhodne zřejmě na podzim

Rozhodnutí o novém majiteli společnosti Anopress, která je v konkurzním řízení od dubna t. r., by mohlo padnout v září nebo v říjnu. Potvrdil to Ikarovi správce konkurzní podstaty V. Brázda, který dále uvedl, že Anopress bude nabídnut k prodeji vcelku, tj. včetně obchodních smluv, licencí, pohledávek, závazků, práv a povinností k pokračování dosavadní činnosti. O koupi zatím projevilo seriózní zájem pět firem, na náš dotaz však V. Brázda odmítl sdělit podrobnější informace.

Vojtášek, Filip. O prodeji Anopressu se rozhodne zřejmě na podzim. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 7 [cit. 21.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/794>. urn:nbn:cz:ik‐000794. ISSN 1212-5075.

Knihovnu roku najdeme v Horní Lidči

Obecní knihovna v Horní Lidči na Vsetínsku se stala vítězem soutěže Knihovna roku 2001, kterou organizuje SKIP. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo 12. prosince 2001 v klementinské Zrcadlové kapli v Praze.

Vojtášek, Filip. Knihovnu roku najdeme v Horní Lidči. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 1 [cit. 21.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/903>. urn:nbn:cz:ik‐000903. ISSN 1212-5075.

A s knihovníkem přijde zákon...

Z podnětu I. Brožka proběhla v polovině ledna v elektronické konferenci Knihovna diskuse na téma pravidla půjčování tzv. kontroverzních dokumentů (všechny příspěvky jsou k dispozici v archivu konference). I. Brožek sám sobě a ostatním, kteří na jeho výchozí materiál reagovali, nastražil past, když použil výrazu "kontroverzní".

Vojtášek, Filip. A s knihovníkem přijde zákon.... Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 2 [cit. 21.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/712>. urn:nbn:cz:ik‐000712. ISSN 1212-5075.

Cenný zdroj pro studium anglické a americké literatury

Texty klasiků anglické a americké literatury (např. Williama Shakespeara, Charlese Dickense, Oscara Wilda, Jane Austenové, Edgara Allana Poa aj.) či texty laickému čtenáři méně známých autorů v originálním znění, shromážděné na jednom místě a přehledně uspořádané, aniž by bylo třeba procházet katalogy mnoha knihoven - tak by se dala stručně charakterizovat online antologie Literature Online.

Vojtášek, Filip. Cenný zdroj pro studium anglické a americké literatury. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 8 [cit. 21.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/801>. urn:nbn:cz:ik‐000801. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah