Vojtášek, Filip

Pár poznámek ke konferenci ISSS

K Březnu-měsíci Internetu již neodmyslitelně patří konference Internet ve státní správě a samosprávě, jejíž pátý ročník se uskutečnil v Hradci Králové ve dnech 25. a 26. března 2002.

Vojtášek, Filip. Pár poznámek ke konferenci ISSS. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 4 [cit. 21.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/939>. urn:nbn:cz:ik‐000939. ISSN 1212-5075.

Normandie zaujme nejen vojenského historika

Když před zájemcem o vojenskou historii vyřknete slovo "Normandie", pravděpodobně vám učiní nabídku na odbornou přednášku na téma vylodění spojeneckých vojsk 6. června 1944 v této severozápadní čísti Francie, pokud rovnou nespustí. Avšak ani někteří ostatní, tolik v tomto směru neinformovaní lidé asi Normandii na prvním místě spojí s druhou světovou válkou.
Vojtášek, Filip. Normandie zaujme nejen vojenského historika. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 8 [cit. 21.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/994>. urn:nbn:cz:ik‐000994. ISSN 1212-5075.

A s knihovníkem přijde zákon...

Z podnětu I. Brožka proběhla v polovině ledna v elektronické konferenci Knihovna diskuse na téma pravidla půjčování tzv. kontroverzních dokumentů (všechny příspěvky jsou k dispozici v archivu konference). I. Brožek sám sobě a ostatním, kteří na jeho výchozí materiál reagovali, nastražil past, když použil výrazu "kontroverzní".

Vojtášek, Filip. A s knihovníkem přijde zákon.... Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 2 [cit. 21.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/712>. urn:nbn:cz:ik‐000712. ISSN 1212-5075.

Cenný zdroj pro studium anglické a americké literatury

Texty klasiků anglické a americké literatury (např. Williama Shakespeara, Charlese Dickense, Oscara Wilda, Jane Austenové, Edgara Allana Poa aj.) či texty laickému čtenáři méně známých autorů v originálním znění, shromážděné na jednom místě a přehledně uspořádané, aniž by bylo třeba procházet katalogy mnoha knihoven - tak by se dala stručně charakterizovat online antologie Literature Online.

Vojtášek, Filip. Cenný zdroj pro studium anglické a americké literatury. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 8 [cit. 21.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/801>. urn:nbn:cz:ik‐000801. ISSN 1212-5075.

K Internetu je připojeno přes tisíc veřejných knihoven

Nesporně nejhmatatelnějším výsledkem programu VISK z hlediska nejširší veřejnosti je prudký nárůst veřejných knihoven (zejména v menších obcích) připojených k Internetu. Většina rozpočtu příslušného podprogramu VISK 3, který v roce 2001 činil 58,9 miliónu korun, šla právě na financování takto zaměřených projektů.

Vojtášek, Filip. K Internetu je připojeno přes tisíc veřejných knihoven. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 1 [cit. 21.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/904>. urn:nbn:cz:ik‐000904. ISSN 1212-5075.

Vyhledávací služba Google začala indexovat soubory PDF

Od roku 1996, kdy firma Adobe Systems vyvinula formát PDF (Portable Document Format), jeho popularita mezi tvůrci elektronických (online) publikací neustále roste. Přispívá k tomu marketingová strategie Adobe Systems - prohlížeč souborů PDF (Acrobat Reader) je k dispozici zdarma (tisková zpráva z června 2000 uvádí, že v celosvětovém měřítku se používá kolem 160 miliónů kopií tohoto programu).

Vojtášek, Filip. Vyhledávací služba Google začala indexovat soubory PDF. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 3 [cit. 21.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/719>. urn:nbn:cz:ik‐000719. ISSN 1212-5075.

Výborný průvodce JavaScriptem pro začátečníky

ŠKULTÉTY, Rastislav. JavaScript : programujeme internetové aplikace. Praha : Computer Press, 2001. 208 s. ISBN 80-72264575

Vojtášek, Filip. Výborný průvodce JavaScriptem pro začátečníky. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 8 [cit. 21.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/808>. urn:nbn:cz:ik‐000808. ISSN 1212-5075.

Kampaň BMI ukázala konkrétní možnosti využití Internetu

Veřejné knihovny, školy a veřejná správa jsou již tradičními aktéry celostátní kampaně "Březen - měsíc Internetu", která se těší značnému mediálnímu zájmu a přízni sponzorů. Je to přirozené, protože všechny zmíněné instituce svým osobitým způsobem přispívají k rozvoji Internetu u nás: knihovny tím, že nabízejí nejširší veřejnosti demokratický přístup k Internetu a jeho prostřednictvím k odborným i všeobecným informačním zdrojům (vzpomeňme v této souvislosti např.

Vojtášek, Filip. Kampaň BMI ukázala konkrétní možnosti využití Internetu. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 4 [cit. 21.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/729>. urn:nbn:cz:ik‐000729. ISSN 1212-5075.

Nedlibovský slovníček elektronického publikování

Poslední ze série sedmi publikací, které byly vydány v rámci společného projektu evropských národních knihoven NEDLIB (Networked European Deposit Library; 1998-2001), je slovníček pojmů z oblasti elektronického publikování "List of NEDLIB terms". Tuto pozoruhodnou referenční příručku ocení všichni, kdo se elektronickým publikováním seriózně zabývají (včetně knihoven, které uvažují o zpracovávání elektronických dokumentů) a chtějí získat rovněž teoretické znalosti o této problematice.

Vojtášek, Filip. Nedlibovský slovníček elektronického publikování. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 8 [cit. 21.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/810>. urn:nbn:cz:ik‐000810. ISSN 1212-5075.

Linux se českému publiku představil z různých stran

Ve stínu daleko mediálně přitažlivější akce "Březen - měsíc Internetu" se ve dnech 2. až 3. března uskutečnila první prodejní výstava LinuxExpo (oficiálně pořadateli nazvaná jako "veletrh") věnovaná až na výjimky výlučně operačnímu systému Linux. Útočiště našla v Národním domě v Praze-Smíchově - v komorním prostředí jednoho sálu (a bez předchozí výraznější propagační kampaně) neodpovídajícímu míře pozornosti, kterou Linux obecně poutá.

Vojtášek, Filip. Linux se českému publiku představil z různých stran. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 4 [cit. 21.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/733>. urn:nbn:cz:ik‐000733. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah