Vojtášek, Filip

Pár poznámek ke konferenci ISSS

K Březnu-měsíci Internetu již neodmyslitelně patří konference Internet ve státní správě a samosprávě, jejíž pátý ročník se uskutečnil v Hradci Králové ve dnech 25. a 26. března 2002.

Vojtášek, Filip. Pár poznámek ke konferenci ISSS. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 4 [cit. 31.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/939>. urn:nbn:cz:ik‐000939. ISSN 1212-5075.

Normandie zaujme nejen vojenského historika

Když před zájemcem o vojenskou historii vyřknete slovo "Normandie", pravděpodobně vám učiní nabídku na odbornou přednášku na téma vylodění spojeneckých vojsk 6. června 1944 v této severozápadní čísti Francie, pokud rovnou nespustí. Avšak ani někteří ostatní, tolik v tomto směru neinformovaní lidé asi Normandii na prvním místě spojí s druhou světovou válkou.
Vojtášek, Filip. Normandie zaujme nejen vojenského historika. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 8 [cit. 31.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/994>. urn:nbn:cz:ik‐000994. ISSN 1212-5075.

Brno vstupuje do nového tisíciletí s novou knihovnou

Letošní březen nebyl pro knihovní sféru významný jen akcí Březen - měsíc Internetu. Na samý závěr tohoto měsíce (čtvrtek 29. března) bylo načasováno slavnostní otevření nové budovy Moravské zemské knihovny v Brně (MZK). [Fotografie]

Celbová, Iva; Vojtášek, Filip. Brno vstupuje do nového tisíciletí s novou knihovnou. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 4 [cit. 31.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/742>. urn:nbn:cz:ik‐000742. ISSN 1212-5075.

Veřejná soutěž na projekty výzkumu a vývoje zrušena

Bez tradičního zdroje finančních prostředků v oblasti výzkumu a vývoje se budou muset knihovny v příštím roce obejít poté, co Ministerstvo kultury ČR nečekaně zrušilo veřejnou soutěž na řešení programových projektů výzkumu a vývoje v rámci programu Zpřístupňování a ochrana knihovních fondů formou digitalizace s využitím mezinárodní sítě Internet v souvislosti s vytvářením infomační společnosti. Program byl vyhlášen 20. června 2001.

Vojtášek, Filip. Veřejná soutěž na projekty výzkumu a vývoje zrušena. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 11 [cit. 31.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/847>. urn:nbn:cz:ik‐000847. ISSN 1212-5075.

Je možné soužití knihy a Internetu?

V kuloárech semináře Soužití knihy a Internetu, který se konal 27. března t. r. v Zrcadlové kapli pražského Klementina a který pořádala Společnost Národní knihovny ČR, zazněly ze studentských řad kritické hlasy na adresu vystupujících: že mluvili příliš obecně, že se nadmíru uchylovali k vzletným slovům. Možná. Bylo to ale překvapující zjištění?

Celbová, Iva; Vojtášek, Filip. Je možné soužití knihy a Internetu?. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 4 [cit. 31.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/743>. urn:nbn:cz:ik‐000743. ISSN 1212-5075.

O novém vlastníkovi Anopressu se rozhodne ve veřejné dražbě

Společnost Anopress, která provozuje fulltextovou databázi českých médií TamTam, bude prodána formou veřejné dražby, která by podle správce konkurzní podstaty V. Brázdy měla proběhnout v prosinci tohoto roku. J. Kozel z obchodního oddělení Anopress doplnil, že "tato forma byla zvolena jako nejtransparentnější také proto, že mezi zájemci jsou i zahraniční společnosti". Příslušný soudní a znalecký audit společnosti byl měl být dokončen během tohoto týdne a následně bude zveřejněna dražební vyhláška.

Vojtášek, Filip. O novém vlastníkovi Anopressu se rozhodne ve veřejné dražbě. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 11 [cit. 31.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/864>. urn:nbn:cz:ik‐000864. ISSN 1212-5075.

Zůstane po webovém prohlížeči Netscape jen vzpomínka?

Nad budoucností webového prohlížeče Netscape Navigator visí velký otazník. Kdysi (vzhledem k tomu, jak rychle na Internetu utíká čas, bychom měli raději napsat "kdysi dávno") vládce v této kategorii softwaru nevydržel nápor svého hlavního konkurenta - Microsoft Internet Exploreru - a postupně se ocitl v postavení méněcenného produktu. Používat Netscape jako by se dnes podobalo nepochopitelnému staromilství a slepé úctě k tradici, aniž by to z praktického hlediska přinášelo užitek.

Vojtášek, Filip. Zůstane po webovém prohlížeči Netscape jen vzpomínka?. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 5 [cit. 31.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/753>. urn:nbn:cz:ik‐000753. ISSN 1212-5075.

Lobování programu VISK se soustřeďuje na členy rozpočtového výboru

O financování programu VISK v příštím roce se s definitivní platností rozhodne při druhém čtení upravené verze vládního návrhu státního rozpočtu na nadcházející schůzi poslanecké sněmovny. Ta začala 27. listopadu, ale podle předběžného harmonogramu tento klíčový zákon přijde na pořad jednání nejdříve 14. prosince. Podle poslance V. Mlynáře (4K) výsledek hlasování s největší pravděpodobností předurčí usnesení rozpočtového výboru, jehož schůze se uskuteční 10. prosince.

Vojtášek, Filip. Lobování programu VISK se soustřeďuje na členy rozpočtového výboru. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 12 [cit. 31.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/869>. urn:nbn:cz:ik‐000869. ISSN 1212-5075.

MySQL - databázový server vhodný pro internetové publikování

MASLAKOWSKI, Mark. Naučte se MySQL za 21 dní. Praha : Computer Press, 2001. 478 s. ISBN 80-7226-448-6.

Vojtášek, Filip. MySQL - databázový server vhodný pro internetové publikování. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 5 [cit. 31.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/755>. urn:nbn:cz:ik‐000755. ISSN 1212-5075.

Archiv celosvětového webu zpřístupněn

I když povšechné hodnocení kvality informací šířených po Internetu nevyznívá jednoznačně v jeho prospěch (odhlédneme-li od extrémních tvrzeních o tom, že Internet je plný balastu a je neseriózním médiem, je nesporné, že mnohé internetové publikační aktivity mají efemérní povahu), některé knihovny (a nejen ony) se v poslední době zabývají zpracováním, uchováváním a zpřístupněním webových zdrojů jako specifické kategorie elektronických dokumentů.

Vojtášek, Filip. Archiv celosvětového webu zpřístupněn. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 12 [cit. 31.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/876>. urn:nbn:cz:ik‐000876. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah