Vojtášek, Filip

Normandie zaujme nejen vojenského historika

Když před zájemcem o vojenskou historii vyřknete slovo "Normandie", pravděpodobně vám učiní nabídku na odbornou přednášku na téma vylodění spojeneckých vojsk 6. června 1944 v této severozápadní čísti Francie, pokud rovnou nespustí. Avšak ani někteří ostatní, tolik v tomto směru neinformovaní lidé asi Normandii na prvním místě spojí s druhou světovou válkou.
Vojtášek, Filip. Normandie zaujme nejen vojenského historika. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 8 [cit. 23.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/994>. urn:nbn:cz:ik‐000994. ISSN 1212-5075.

Linux se českému publiku představil z různých stran

Ve stínu daleko mediálně přitažlivější akce "Březen - měsíc Internetu" se ve dnech 2. až 3. března uskutečnila první prodejní výstava LinuxExpo (oficiálně pořadateli nazvaná jako "veletrh") věnovaná až na výjimky výlučně operačnímu systému Linux. Útočiště našla v Národním domě v Praze-Smíchově - v komorním prostředí jednoho sálu (a bez předchozí výraznější propagační kampaně) neodpovídajícímu míře pozornosti, kterou Linux obecně poutá.

Vojtášek, Filip. Linux se českému publiku představil z různých stran. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 4 [cit. 23.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/733>. urn:nbn:cz:ik‐000733. ISSN 1212-5075.

Online služba Scirus indexuje volně přístupné webové a komerční zdroje

Jednou z klíčových otázek, které je třeba věnovat pozornost při vytváření digitálních knihoven, je integrace heterogenních dokumentů (z formálního, obsahového či autorskoprávního hlediska), resp. jejich zpřístupnění pomocí jednotného rozhraní.

Vojtášek, Filip. Online služba Scirus indexuje volně přístupné webové a komerční zdroje. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 9 [cit. 23.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/817>. urn:nbn:cz:ik‐000817. ISSN 1212-5075.

Více než třetina lidí se připojuje k Internetu z domova

Podíl lidí, kteří v České republice využívají Internet v domácnosti a v zaměstnání je téměř totožný (38,9, resp. 38 procent). Teprve na třetím místě (15,6 %) se objevuje jako místo připojení škola. Takový je asi nejzajímavější výsledek průzkumu týkajícího se sociodemografické struktury domácí interentové populace, který provedla v období září až prosinec 2000 společnost Network Media Service.

Vojtášek, Filip. Více než třetina lidí se připojuje k Internetu z domova. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 4 [cit. 23.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/734>. urn:nbn:cz:ik‐000734. ISSN 1212-5075.

Databáze AGRICOLA, ERIC a MEDLINE částečně s plnými texty v online službě ProQuest 5000

Nabídka online služby ProQuest 5000, kterou díky národní licenci využívá v současnosti 245 institucí převážně z neziskového sektoru, se dočasně - od 1. září do 31. prosince 2001 - rozroste o další tři významné oborové databáze: AGRICOLA PlusText, ERIC PlusText a MEDLINE with Full Text. Tyto produkty vznikly spojením původních bibliografických databází s vybraným souborem titulů v plnotextové podobě.

Vojtášek, Filip. Databáze AGRICOLA, ERIC a MEDLINE částečně s plnými texty v online službě ProQuest 5000. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 9 [cit. 23.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/818>. urn:nbn:cz:ik‐000818. ISSN 1212-5075.

Služby iDNES se rozrostly o regionálně členěný katalog odkazů

Rozšíření služeb internetových portálů o politické, ekonomické a sportovní zpravodajství, čímž se postupně sbližují s hojně navštěvovanými webovými zpravodajskými servery, je trend, který můžeme sledovat delší dobu. Opačný postup, tj. aby zpravodajské servery začaly konkurovat portálům tím, že budou částečně fungovat jako předmětové katalogy odkazů, je však jev výjimečný. Na tuto cestu se nedávno vydal server iDNES.

Vojtášek, Filip. Služby iDNES se rozrostly o regionálně členěný katalog odkazů. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 4 [cit. 23.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/735>. urn:nbn:cz:ik‐000735. ISSN 1212-5075.

Deváté Knihovny současnosti pod vlivem pohnutých událostí

Každoroční podzimní setkání knihovníků v areálu v Seči u Chrudimi na konferenci Knihovny současnosti začalo letos v úterý 11. září odpoledne. Čím vejde tento den do světových dějin dnes již všichni víme (konference českých knihovníků to rozhodně nebude).

Celbová, Iva; Vojtášek, Filip. Deváté Knihovny současnosti pod vlivem pohnutých událostí. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 10 [cit. 23.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/838>. urn:nbn:cz:ik‐000838. ISSN 1212-5075.

Brno vstupuje do nového tisíciletí s novou knihovnou

Letošní březen nebyl pro knihovní sféru významný jen akcí Březen - měsíc Internetu. Na samý závěr tohoto měsíce (čtvrtek 29. března) bylo načasováno slavnostní otevření nové budovy Moravské zemské knihovny v Brně (MZK). [Fotografie]

Celbová, Iva; Vojtášek, Filip. Brno vstupuje do nového tisíciletí s novou knihovnou. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 4 [cit. 23.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/742>. urn:nbn:cz:ik‐000742. ISSN 1212-5075.

Veřejná soutěž na projekty výzkumu a vývoje zrušena

Bez tradičního zdroje finančních prostředků v oblasti výzkumu a vývoje se budou muset knihovny v příštím roce obejít poté, co Ministerstvo kultury ČR nečekaně zrušilo veřejnou soutěž na řešení programových projektů výzkumu a vývoje v rámci programu Zpřístupňování a ochrana knihovních fondů formou digitalizace s využitím mezinárodní sítě Internet v souvislosti s vytvářením infomační společnosti. Program byl vyhlášen 20. června 2001.

Vojtášek, Filip. Veřejná soutěž na projekty výzkumu a vývoje zrušena. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 11 [cit. 23.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/847>. urn:nbn:cz:ik‐000847. ISSN 1212-5075.

Je možné soužití knihy a Internetu?

V kuloárech semináře Soužití knihy a Internetu, který se konal 27. března t. r. v Zrcadlové kapli pražského Klementina a který pořádala Společnost Národní knihovny ČR, zazněly ze studentských řad kritické hlasy na adresu vystupujících: že mluvili příliš obecně, že se nadmíru uchylovali k vzletným slovům. Možná. Bylo to ale překvapující zjištění?

Celbová, Iva; Vojtášek, Filip. Je možné soužití knihy a Internetu?. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 4 [cit. 23.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/743>. urn:nbn:cz:ik‐000743. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah