Vojtášek, Filip

Pár poznámek ke konferenci ISSS

K Březnu-měsíci Internetu již neodmyslitelně patří konference Internet ve státní správě a samosprávě, jejíž pátý ročník se uskutečnil v Hradci Králové ve dnech 25. a 26. března 2002.

Vojtášek, Filip. Pár poznámek ke konferenci ISSS. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 4 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/939>. urn:nbn:cz:ik‐000939. ISSN 1212-5075.

Normandie zaujme nejen vojenského historika

Když před zájemcem o vojenskou historii vyřknete slovo "Normandie", pravděpodobně vám učiní nabídku na odbornou přednášku na téma vylodění spojeneckých vojsk 6. června 1944 v této severozápadní čísti Francie, pokud rovnou nespustí. Avšak ani někteří ostatní, tolik v tomto směru neinformovaní lidé asi Normandii na prvním místě spojí s druhou světovou válkou.
Vojtášek, Filip. Normandie zaujme nejen vojenského historika. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 8 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/994>. urn:nbn:cz:ik‐000994. ISSN 1212-5075.

Zástupci veřejných knihoven po roce opět v Dílně

První den letošní, v pořadí šesté Knihovnické dílny, která se konala ve dnech 25. a 26. dubna v Městské knihovně v Praze, byl zaměřen na vztah samosprávy ve venkovských oblastech a veřejných knihoven. Vzhledem k problémům, které provázejí realizaci územně-správní reformy v České republice a které se dotýkají samotné existence těchto institucí, nebyla volba tématu náhodná.

Celbová, Iva; Vojtášek, Filip. Zástupci veřejných knihoven po roce opět v Dílně. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 5 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/762>. urn:nbn:cz:ik‐000762. ISSN 1212-5075.

Anopress bude prodán v dražbě 18. prosince

Veřejná dražba informační agentury Anopress se uskuteční 18. prosince t. r. od 14 hodin v sídle Autoklubu ČR (Opletalova 29, Praha 1). Předmětem dražby, kterou pořádá společnost GAVLAS, jsou hmotný investiční a neinvestiční majetek, práva k užívání programů, registrované domény a další majetkové hodnoty podle stavu k 30. září 2001 a v ceně, která na základě znaleckého posudku činí více než 18,5 miliónu korun.

Vojtášek, Filip. Anopress bude prodán v dražbě 18. prosince. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 12 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/886>. urn:nbn:cz:ik‐000886. ISSN 1212-5075.

Český web má téměř dva milióny uživatelů

Při měření sledovanosti vybraného vzorku 27 serverů s doménou .cz (viz jejich přehled níže) v březnu 2001, které uskutečnila již potřetí společnost Acron Communications v rámci akce Březen - měsíc Internetu, bylo identifikováno 1,96 miliónu různých uživatelů. Ve srovnání se stejným obdobím v letech 2000 a 1999 činí nárůst tohoto ukazatele 68, resp. 228 procent.

Vojtášek, Filip. Český web má téměř dva milióny uživatelů. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 5 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/766>. urn:nbn:cz:ik‐000766. ISSN 1212-5075.

Trendy ve zpracování elektronických zdrojů

Další ze série seminářů pod souhrnným názvem Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví, který uspořádala STK ve svém školicím středisku 13. listopadu 2001, byl zaměřen na zpracování elektronických (online) zdrojů.

Vojtášek, Filip. Trendy ve zpracování elektronických zdrojů. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 12 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/887>. urn:nbn:cz:ik‐000887. ISSN 1212-5075.

Workshop mnoho konkrétního z realizace projektu NEDLIB nepřinesl

Workshop "Setting up a deposit systems for electronic publications", který se uskutečnil 15. prosince 2000 v Koninklijke Bibliotheek (Královská knihovna) v nizozemském Haagu a na němž se oprávněně očekávala prezentace výsledků právě skončeného mezinárodního projektu NEDLIB (Networked European Deposit Library), znamenal celkové zklamání. K tomuto závěru nás vedou přinejmenším dva důvody.

Vojtášek, Filip; Žabička, Petr. Workshop mnoho konkrétního z realizace projektu NEDLIB nepřinesl. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 1 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/687>. urn:nbn:cz:ik‐000687. ISSN 1212-5075.

URN a ISSN: Trvalá identifikace elektronických seriálů?

Široká implementace jednoznačného identifikátoru elektronických (online) zdrojů URN (Uniform Resouce Name) jako náhrady nestabilního URL (Uniform Resource Locator) je sice zatím v nedohlednu, ale to neznamená, že by se věci nehýbaly kupředu. Jedním z projektů, který se zabývá touto problematikou, je řešen na půdě Mezinárodního centra ISSN. Jeho cílem je využít celosvětově respektovaného kódu ISSN pro seriálové publikace jako tzv.

Vojtášek, Filip. URN a ISSN: Trvalá identifikace elektronických seriálů?. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 7 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/782>. urn:nbn:cz:ik‐000782. ISSN 1212-5075.

Na financování VISK uvolněno 50 miliónů

Grantový program VISK bude pokračovat přinejmenším v roce 2002. Rozhodla o tom poslanecká sněmovna při třetím čtení druhé verze zákona o státním rozpočtu 18. prosince 2001, když schválila návrh rozpočtového výboru, aby na financování VISK byla v kapitole Ministerstva kultury ČR vyčleněna částka 50 miliónů korun. Pro tento návrh hlasovalo 131 poslanců a proti bylo 50. Naopak byl zamítnut pozměňovací návrh J. Gongola (KSČM), člena rozpočtového výboru, aby položka VISK byla navýšena o dalších třicet miliónů.

Vojtášek, Filip. Na financování VISK uvolněno 50 miliónů. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 1 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/892>. urn:nbn:cz:ik‐000892. ISSN 1212-5075.

Rebelové z České televize vysílají na Internetu

To, co je pro osmdesát procent diváků, kteří nemají možnost přijímat digitální televitní signál po kabelu nebo přes satelit, nedosažitelné - tj. sledovat vysílání zpravodajských pořadů připravených rebelujícími redaktory České televize, je na Internetu snadno dostupné, a to dokonce, což je v této souvislosti zvláště pikantní, na stejné, oficiální stránce ČT jako vysílání tandemu Hodač-Bobošíková.

Vojtášek, Filip. Rebelové z České televize vysílají na Internetu. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 1 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/688>. urn:nbn:cz:ik‐000688. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah