Uhlíř, Zdeněk

Supetarská konference "Role veřejných knihoven v národních politikách na cestě ke znalostní společnosti"

Ve dnech 5.-8. října jsem se zúčastnil v Supetaru na dalmatském ostrově Brač druhé konference NAPLE (National Authorities on Public Libraries in Europe) nazvané "Uloga narodnih knjižnica u nacionalnim politikama izgradnje društva znanja" s podnázvem "Digitalizacija kulturne baštine i provedba multikulturalizma u knjižnicama". Součástí konference byla i exkurze po ostrově. Jelikož počasí bylo krásné, exkurze se všeobecně líbila.

Uhlíř, Zdeněk. Supetarská konference "Role veřejných knihoven v národních politikách na cestě ke znalostní společnosti". Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 12 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/2060>. urn:nbn:cz:ik‐002060. ISSN 1212-5075.

Lidé okolo knih

Ve dnech 23. a 24. listopadu 2004 se v Olomouci konal již 13. ročník konference "Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska", tentokrát na téma Lidé okolo knih (autor - tvůrce - recipient). Olomoucká konference si během let, po která se pořádá, již vytvořila pěknou tradici setkání lidí z oboru historického knihovnictví a oborů blízkých.

Uhlíř, Zdeněk. Lidé okolo knih. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 12 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1821>. urn:nbn:cz:ik‐001821. ISSN 1212-5075.

Nadnárodní index rukopisů

CERL (Consortium of European Research Libraries) se mezi různými mezinárodními knihovnickými organizacemi ukazuje jako ta expeditivnější z nich, což je obzvláště patrné při srovnání s IFLA.

Uhlíř, Zdeněk. Nadnárodní index rukopisů. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 6 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1715>. urn:nbn:cz:ik‐001715. ISSN 1212-5075.

Rakousko-český workshop a kulturním dědictví

Dne 14. května se v dolnorakouském benediktinském klášteře Altenburg konala prezentace zpřístupnění jeho listin na Internetu, jež je výsledkem jedné z aktivit projektu Monasterium.

Uhlíř, Zdeněk. Rakousko-český workshop a kulturním dědictví. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 6 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1716>. urn:nbn:cz:ik‐001716. ISSN 1212-5075.

Workshop o digitalizaci kulturního dědictví v Kolíně nad Rýnem

Ve dnech 4. až 6. března 2004 se v Kolíně nad Rýnem konal workshop Neue Wege zu alten Quellen.

Uhlíř, Zdeněk. Workshop o digitalizaci kulturního dědictví v Kolíně nad Rýnem. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 4 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1602>. urn:nbn:cz:ik‐001602. ISSN 1212-5075.

Počátky české knihy a otázky Knihy

HOŘEC, Jaromír. Počátky české knihy. Praha : Votobia, 2003. 158 s., 24 s. obrazových příloh. ISBN 80-7220-127-1

Uhlíř, Zdeněk. Počátky české knihy a otázky Knihy. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 3 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1579>. urn:nbn:cz:ik‐001579. ISSN 1212-5075.

Konference Thinking Beyond Digital Libraries

Ve dnech 3.-5. února 2004 se konal v pořadí již sedmý ročník mezinárodní bielefeldské konference, tentokrát na téma "Thinking beyond Digital Libraries – Designing the Information Strategy for the Next Decade". Tato konference pořádaná bielefeldskou univerzitní knihovnou se za dobu své existence stala významným mezinárodním fórem, které přesáhlo hranice Evropy a stalo se místem setkání knihovních a informačních profesionálů, akademických i korporátních pracovníků v globálním měřítku.

Uhlíř, Zdeněk. Konference Thinking Beyond Digital Libraries. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 3 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1586>. urn:nbn:cz:ik‐001586. ISSN 1212-5075.

Současné trendy ve zpřístupňování historických fondů

Ve dnech 18. až 19. listopadu 2003 se v Olomouci konal již 12. ročník konference "Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska", tentokrát na téma "Současné trendy ve zpřístupňování fondů" . Příspěvky, které na konferenci odezněly, byly několikerého druhu.

Uhlíř, Zdeněk. Současné trendy ve zpřístupňování historických fondů. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 12 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1527>. urn:nbn:cz:ik‐001527. ISSN 1212-5075.

Kulturní dědictví, digitalizace a sémantický web

Digitalizace a elektronizace jsou průvodními jevy vznikání společnosti třetí vlny, tzn. informační či znalostní společnosti. Jako takové jsou mnohem více než jen záležitostí technicko-technologickou, třebaže právě tímto reduktivním způsobem se na ně zhusta pohlíží. Je třeba si uvědomit, že jejich zakotvení je mnohem hlubší a že praktické naplňování postupně se vytvářejících standardů a praktické uskutečňování zdokonalujících se pracovních procesů je pouze jednou jejich stránkou, je podmínku sice nutnou, ale nepostačující.

Uhlíř, Zdeněk. Kulturní dědictví, digitalizace a sémantický web. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 10 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1486>. urn:nbn:cz:ik‐001486. ISSN 1212-5075.

Měnící se role rukopisného knihovníka

Uhlíř, Zdeněk. Měnící se role rukopisného knihovníka. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 4 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1304>. urn:nbn:cz:ik‐001304. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah