Stoklasová, Bohdana

IFLA 2005 a postřehy z norských knihoven

Na letošním mezinárodním kongresu IFLA v Oslu a na následující cestě po dalších norských městech a knihovnách jsem se snažila se střídavými úspěchy souběžně sledovat a zvládat několik okruhů:

Stoklasová, Bohdana. IFLA 2005 a postřehy z norských knihoven. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 1 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/2098>. urn:nbn:cz:ik‐002098. ISSN 1212-5075.

Světový knihovnický kongres IFLA 2004

Úvod

Konání letošního světového knihovnického kongresu IFLA v Buenos Aires mu propůjčilo zvláštní ráz, na který budou jistě všichni účastníci a zejména pak ti, kteří zde měli cokoli přednášet nebo organizovat, dlouho vzpomínat - v dobrém i zlém. Organizátoři očekávali zhruba 2500 účastníků, nakonec jich přijelo 3385.

Stoklasová, Bohdana. Světový knihovnický kongres IFLA 2004. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 11 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1793>. urn:nbn:cz:ik‐001793. ISSN 1212-5075.

Světový knihovnický a informační kongres IFLA (Berlín, 1. - 9. srpna 2003)

Letošní 69. kongres IFLA se konal v Mezinárodním kongresovém centru v Berlíně. Sešlo se zde více než 4.500 účastníků z celého světa. Blízkost místa konání kongresu zvýšila jeho dostupnost pro pracovníky českých a slovenských knihoven. Sešlo se jich tu zhruba třicet. Bylo příjemné potkávat zde známé tváře mnohem častěji než jindy.

Stoklasová, Bohdana. Světový knihovnický a informační kongres IFLA (Berlín, 1. - 9. srpna 2003). Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 9 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1471>. urn:nbn:cz:ik‐001471. ISSN 1212-5075.

Konference IFLA 2002

Konference IFLA 2002, která se konala letos ve druhé polovině srpna, byla pro všechny účastníky zajímavá tím, že se jednalo o konferenci jubilejní. IFLA byla založena v září 1927 ve skotském Edinburgu a v letošním jubilejním roce se do Skotska vrátila. Za zmínku stojí skutečnost, že před založením IFLA sehrál významnou roli Mezinárodní kongres knihovníků a vydavatelů, který se konal na jaře roku 1926 v Praze. V souvislosti se založením a počátky IFLA je také často zmiňováno jméno našeho Z. V. Tobolky.

Stoklasová, Bohdana. Konference IFLA 2002. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 12 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1228>. urn:nbn:cz:ik‐001228. ISSN 1212-5075.

Konference o souborných katalozích (Tallinn, 17. - 19. října 2002)

Cílem konference, která se konala v Národní knihovně Estonska v Tallinnu ve dnech 17. - 19. října 2002, bylo zmapování a porovnání výsledků dosažených při budování souborných katalogů v zemích, kde k rozvoji této oblasti významnou měrou přispěla Mellonova nadace - hlavní organizátor i sponzor celé akce.

Stoklasová, Bohdana. Konference o souborných katalozích (Tallinn, 17. - 19. října 2002). Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 11 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1201>. urn:nbn:cz:ik‐001201. ISSN 1212-5075.

Standardy pro katalogizaci po deseti letech (1989-1999)

Úvod

Před deseti lety (právě na semináři Automatizace knihovnických procesů v Ústí nad Labem) představili zástupci Národní knihovny knihovnické veřejnosti Obecnou datovou strukturu, předchůdce pozdějšího Výměnného formátu, která se zde nesetkala s právě vřelým přijetím.
Stoklasová, Bohdana. Standardy pro katalogizaci po deseti letech (1989-1999). Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 8 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1031>. urn:nbn:cz:ik‐001031. ISSN 1212-5075.

Přežije formát UNIMARC rok 2003?

Otázka koexistence dvou "mezinárodních" formátů UNIMARC a MARC 21 a zejména pak budoucnost formátu UNIMARC byly horkými tématy letošní konference IFLA, která se konala minulý týden (16. - 25. srpna 2001) v Bostonu. Většina účastníků konference po vyslechnutí oficiálních zpráv a stanovisek zřejmě odjela s dojmem, že po menším ohrožení způsobeném momentálním nedostatkem finančních prostředků se bude formát UNIMARC úspěšně rozvíjet dál jako mezinárodní formát. Podobné informace se zřejmě objeví i v tisku.

Stoklasová, Bohdana. Přežije formát UNIMARC rok 2003?. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 9 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/815>. urn:nbn:cz:ik‐000815. ISSN 1212-5075.

Ohlédnutí za letošní konferencí IFLA

Koncem srpna se v Bostonu (USA) konala 67. konference IFLA. V minulém - zářijovém čísle jsme této konferenci věnovali pozornost v článku B. Stoklasové Přežije formát UNIMARC rok 2003?. Pro toto číslo jsme oslovili všech osm českých účastníků letošní konference se čtyřmi anketními otázkami věnovanými právě konferenci IFLA 2001 i vlastní organizaci IFLA. Získané odpovědi, nutno říci velice zajímavé odpovědi, od PhDr. Jarmily Burgetové (čestné předsedkyně SKIP), PhDr. Bohdany Stoklasové (Národní knihovna ČR) a PhDr.

Burgetová, Jarmila; Sosna, Karel; Stoklasová, Bohdana. Ohlédnutí za letošní konferencí IFLA. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 10 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/828>. urn:nbn:cz:ik‐000828. ISSN 1212-5075.

Jednotná informační brána CASLIN

 

Dne 4. února bude otevřena v režimu testovacího poloprovozu Jednotná informační brána CASLIN.

Po vyhodnocení připomínek a odstranění hlavních problémů dojde k plnému zprovoznění v rámci Března - měsíce internetu.

Stoklasová, Bohdana. Jednotná informační brána CASLIN. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 2 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/909>. urn:nbn:cz:ik‐000909. ISSN 1212-5075.

Konspekt jako nástroj pro popis a hodnocení fondů

Úvod

Stejné nebo klesající rozpočty knihoven a rostoucí nároky na služby (objem i spektrum) spolu s nutností velkých investic do technologií vyvolaly v posledních letech v mnoha zemích velký tlak na koordinované budování a využívání zdrojů (klasických i elektronických). Předpokladem koordinace v oblasti budování a využívání fondů je jejich jasný, mezinárodně srozumitelný popis a hodnocení podle stejné metody.

Kalíšová, Jana; Stoklasová, Bohdana. Konspekt jako nástroj pro popis a hodnocení fondů. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 10 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/678>. urn:nbn:cz:ik‐000678. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah