Sošková, Eva

Soustružníci lidských duší : lidové knihovny a jejich cenzura na počátku padesátých let 20. století


ŠÁMAL, Petr. Soustružníci lidských duší : lidové knihovny a jejich cenzura na počátku padesátých let 20. století (s edicí seznamů zakázaných knih). Praha : Academia, 2009. 613 s. Šťastné zítřky, sv. 2.

Sošková, Eva. Soustružníci lidských duší : lidové knihovny a jejich cenzura na počátku padesátých let 20. století. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 11 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5788>. urn:nbn:cz:ik‐005788. ISSN 1212-5075.

Výbuch informatické bomby : a co dál?

Výbuch informatické bomby : a co dál? Prostor : společensko-kulturní revue. 2008, XXVI. ročník, č. 79, 184 s.

Sošková, Eva. Výbuch informatické bomby : a co dál?. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 4 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5365>. urn:nbn:cz:ik‐005365. ISSN 1212-5075.

Senioři vítáni : sborník případových studií


Senioři vítáni : sborník případových studií. Praha : Otevřená společnost, 2008. 139 s. ISBN 978-80-87110-9.

Sošková, Eva. Senioři vítáni : sborník případových studií. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 3 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5295>. urn:nbn:cz:ik‐005295. ISSN 1212-5075.

Rychločtení, rychlostudium, info management


GRUBER, David. Rychločtení, rychlostudium, info management. 7. uprav. vyd. Praha : Management Press, 2008. 326 s. ISBN 978-80-7261-184-3.

Sošková, Eva. Rychločtení, rychlostudium, info management. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 3 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5294>. urn:nbn:cz:ik‐005294. ISSN 1212-5075.

Čteme?

Podnázev: 
Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize (2007)


TRÁVNÍČEK, Jiří. Čteme? : obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize (2007). Brno : Host 2008. 207 s. ISBN 978-80-7294-270-1.

Sošková, Eva. Čteme?. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 1 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5171>. urn:nbn:cz:ik‐005171. ISSN 1212-5075.

Jak psát závěrečné a kvalifikační práce

KATUŠČÁK, Dušan; DROBÍKOVÁ, Barbora; PAPÍK, Richard. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. Nitra : Enigma, 2008. 161 s. ISBN 978-80-89132-70-6.

Sošková, Eva. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 12 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5106>. urn:nbn:cz:ik‐005106. ISSN 1212-5075.

S Evou Soškovou nejen o Státní technické knihovně

Začněme od Adama – jak ses vlastně dostala ke knihovnictví a informacím?

Skolková, Linda; Sošková, Eva. S Evou Soškovou nejen o Státní technické knihovně. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 11 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5051>. urn:nbn:cz:ik‐005051. ISSN 1212-5075.

Bestandserhaltung in Archiven und Bibliotheken


HOFMANN, Rainer; WIESNER, Hans-Jörg. Bestandserhaltung in Archiven und Bibliotheken. 1. Aufl. Berlin : DIN Deutsches Institut für Normung; Beuth Verlag, 2007. 268 s. Information, Kommunikation. ISBN 978-3-410-16536-1.

Sošková, Eva. Bestandserhaltung in Archiven und Bibliotheken. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 8 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4925>. urn:nbn:cz:ik‐004925. ISSN 1212-5075.

Státní technická knihovna v letech 1990-1997

English title: 
State Technical Library from 1990 to 1997
Abstract: 

The article presents a selection of events and data related to the State Technical Library activities from 1990 to 1997. The main outcome of this period is the transofrmation of the library from a traditional institution focused on collection development into a modern information institution which uses information technology and provides various electronic services to its users. It is important to underline the importance of a decision about the location of the new library building into technical schools campus in Prague 6 – Dejvice; the new building is scheduled to open in 2009.

1. Úvod

Článek je pokračováním dřívějších prací „Státní technická knihovna – vznik a vývoj v letech 1718-1945“ [1] a „Státní technická knihovna v letech 1945-1990“ [2]. V uvedených letech nastaly ve Státní technické knihovně (STK) závažné změny, které nastartovaly další kvalitativně odlišnou etapu v její staleté historii.

Sošková, Eva. Státní technická knihovna v letech 1990-1997. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 7 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4888>. urn:nbn:cz:ik‐004888. ISSN 1212-5075.

Moderne Buchkunde : Bücher in Bibliotheken und im Buchhandel heute


UMLAUF, Konrad. Moderne Buchkunde : Bücher in Bibliotheken und im Buchhandel heute. 2., aktualizierte und neu gefasste Auflage. Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2005. 191 s. Bibliotheksarbait 2. ISBN 3-447-04176-5. ISSN 0945-4632.

Sošková, Eva. Moderne Buchkunde : Bücher in Bibliotheken und im Buchhandel heute. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 6 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4819>. urn:nbn:cz:ik‐004819. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah