Pavlásková, Eliška

Konference iPRES 2013

Podnázev: 
Dlouhodobá ochrana digitálních objektů
English title: 
The iPRES 2013 conference discussing the long-term protection of digital objects
Abstract: 

September marked the 10th anniversary of the iPres conference. One of the most prestigious events in the field of digital libraries, archives and repositories took place in Lisbon, Portugal this year. A parallel conference brought together 390 professionals from 37 countries who learned about the newest approaches on metadata, digital repositories, long-term data protection and related fields.

Ve dnech 2.-6. září se již po desáté setkali odborníci a výzkumníci v oblasti dlouhodobé ochrany digitálních dat na konferenci iPRES 201310th International Conference on Preservation of Digital Objects (viz sborník příspěvků), která je každoročně jednou z nejprestižnějších odborných akcí v oblasti digitálních knihoven, archivů a repozitářů.

Konference, která se letos konala v hlavním městě Portugalska, byla výjimečná i tím, že zde paralelně probíhala také konference "DCMI International Conference on Dublin Core and Metadata Applications". Na 390 účastníků z 37 zemí si tak mohlo poslechnout přednášky z oblasti metadat, digitálních repozitářů, dlouhodobé ochrany apod. Poměrně rozsáhlá fotodokumentace je dostupná na síti Flickr.

Fojtů, Andrea; Pavlásková, Eliška. Konference iPRES 2013. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 10 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8046>. urn:nbn:cz:ik‐008046. ISSN 1212-5075.

Digitální univerzitní repozitář Univerzity Karlovy v Praze včera, dnes a pozítří

English title: 
Digital University repository at the Charles University in Prague – today, yesterday and the day after tomorrow
Abstract: 

The article discusses the context, functionality and technical solutions of the Digital university repository at the Charles University in Prague.

Univerzita Karlova v Praze (dále jen UK) začala budovat vlastní Digitální repozitář v roce 2006, a to v rámci Transformačních a rozvojových projektů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Cílem bylo zlepšení dostupnosti digitálních dokumentů (jako jsou např. závěrečné práce, studijní materiály, periodika, vědecké články a příspěvky do sborníků, digitalizované historické dokumenty apod.) vytvořených na UK v souladu s požadavky na jejich dlouhodobou ochranu a archivaci.

Baranayová, Irena; Fojtů, Andrea; Pavlásková, Eliška. Digitální univerzitní repozitář Univerzity Karlovy v Praze včera, dnes a pozítří. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 2 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7337>. urn:nbn:cz:ik‐007337. ISSN 1212-5075.

Rosetta – cesta k dlouhodobému uložení digitálních objektů

Abstract: 

The article is focused on digital preservation and ExLibris system Rosetta. Rosetta is a solution for large spectrum of institutions (from national level to small institutions) developed in cooperation with National Library of New Zealand. It is based on OAIS reference model and PREMIS data model.

Dlouhodobá ochrana digitálních objektů

V souvislosti s digitalizací i s nárůstem počtu dokumentů vznikajících pouze v digitální podobě se stále častěji mluví o nutnosti zabezpečit použitelnost a přístupnost digitálních objektů v dlouhodobé perspektivě. Nejedná se pouze o potřebu bezpečného uložení objektů, ale i o uchování tzv. reprezentační informace, která by měla zajistit, že dokument bude možné jednoduchým způsobem zobrazit třeba i v případě, že formát, ve kterém byl dokument původně uložen, zastará a nebude již běžně využíván. Ani to samo o sobě nestačí – objekt je třeba neustále sledovat a kontrolovat, zda není poškozen. Stejně tak musí být kontrolována i cílová skupina uživatelů objektu – mají stále patřičné vybavení, které jim umožní objekt zobrazit? V neposlední řadě je třeba myslet i na nejrůznější katastrofické scénáře. Co když bude médium, na kterém jsou data uložena, poškozeno nebo dokonce zničeno? A co v případě nutnosti přechodu na jiný software? Větší část těchto otázek je – po prostudování odborné literatury a možná po návštěvě několika málo konferencí – možné zodpovědět. Ale jak tyto odpovědi převést do praxe?

Pavlásková, Eliška. Rosetta – cesta k dlouhodobému uložení digitálních objektů. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 2 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6638>. urn:nbn:cz:ik‐006638. ISSN 1212-5075.

Vysokoškolské kvalifikační práce Univerzity Karlovy zpřístupněny široké veřejnosti

Digitální univerzitní repozitář Univerzity Karlovy existuje již tři roky, a přestože obsahuje i jiné sbírky, byla po celou tuto dobu jeho primárním účelem správa a zpřístupňování elektronických verzí vysokoškolských kvalifikačních prací. Vzhledem k interní politice Univerzity Karlovy však byly kvalifikační práce zpřístupňovány pouze studentům a zaměstnancům univerzity.

Pavlásková, Eliška. Vysokoškolské kvalifikační práce Univerzity Karlovy zpřístupněny široké veřejnosti. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 2 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5971>. urn:nbn:cz:ik‐005971. ISSN 1212-5075.

Zpráva z konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008

Již 9. ročník konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008 se uskutečnil ve dnech 3. a 4. prosince 2008, a to tradičně v prostorách Národního archivu v Praze na Chodovci. Na jejím pořádání se podílely Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národní archiv a Národní knihovna ČR.

Pavlásková, Eliška; Večeřová, Petra; Vorlíčková, Blanka. Zpráva z konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 4 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5386>. urn:nbn:cz:ik‐005386. ISSN 1212-5075.

DELOS Summer School 2008

Počátkem letošního června (ve dnech 8.-13. 6. 2008) proběhl v Italské Tirrenii již čtvrtý ročník DELOS Summer School. Letní škola byla změřena na praktické i teoretické otázky dlouhodobé ochrany digitálních dokumentů. Organizátory akce byli DELOS Association on Digital Libraries, Digital Curation Centre (DCC), DigitalPreservationEurope a Feltrinelli Foundation. Na semináři se setkali odborníci z různých zemí i oblastí.

Fojtů, Andrea; Pavlásková, Eliška. DELOS Summer School 2008. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 7 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4882>. urn:nbn:cz:ik‐004882. ISSN 1212-5075.

Mezinárodní konference o uživatelských rozhraních a interakci mezi člověkem a počítačem 2007

Počátkem července se v Portugalském Lisabonu konala Mezinárodní konference o uživatelských rozhraních a interakci mezi člověkem a počítačem 2007 (International Conference on Interfaces and Human Computer interaction 2007 IHCI).

Němečková, Lenka; Pavlásková, Eliška. Mezinárodní konference o uživatelských rozhraních a interakci mezi člověkem a počítačem 2007. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 8 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4268>. urn:nbn:cz:ik‐004268. ISSN 1212-5075.

Automatizace knihovnických procesů pojedenácté

Ve dnech 16.-17. 5. 2007 se v Krajské vědecké knihovně v Liberci konal již jedenáctý ročník semináře Automatizace knihovnických procesů, tradičně organizovaný Výpočetním a informačním centrem ČVUT a Asociací knihoven vysokých škol České republiky ve spolupráci s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou v Ostravě a hostitelskou Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci.

Němečková, Lenka; Pavlásková, Eliška. Automatizace knihovnických procesů pojedenácté. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 7 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4234>. urn:nbn:cz:ik‐004234. ISSN 1212-5075.

Teoretický rámec indexace pohádek

 

Redakční poznámka: Text je výtahem z autorčiny bakalářské práce, která byla úspěšně obhájena na ÚISK FF UK v září 2005.

Bibliografický záznam původní práce: PAVLÁSKOVÁ, Eliška. Teoretický rámec indexace pohádek. Praha, 2005. 49 s. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí bakalářské práce Peter Pálka.

 

1 Úvod

 

Pavlásková, Eliška. Teoretický rámec indexace pohádek. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 4 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3283>. urn:nbn:cz:ik‐003283. ISSN 1212-5075.

Futura Pragensis aneb knihovny (celkem dvě) budoucnosti

Rok se s rokem opět pomalu schází, lidé se ohlížejí do minulosti a sčítají své výsledky a prohry. Přímo proti tomuto trendu však jde výstava Futura Pragensis, nacházející se ve Veletržním paláci. Autoři se zadívali opačným směrem a pokusili se zachytit náčrt možné budoucnosti Prahy. A není to náčrt ledajaký, je to přímo náčrt architektonický.

Pavlásková, Eliška. Futura Pragensis aneb knihovny (celkem dvě) budoucnosti. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 13 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/2084>. urn:nbn:cz:ik‐002084. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah