Papík, Richard

Nekrolog Ing. Bohumila Bočka

English title: 
Bohumil Boček obituary
Abstract: 

This obituary focuses on the persona of renowned expert in the area of patent and chemical search and retrieval, Bohumil Boček. His professional achievements including the co-founding of an information division within Medistyl Praha as well as his personal attitude toward colleagues and coworkers are mentioned.

V neděli 8.6. 2014 po krátké těžké nemoci zemřel odborník a nestor chemických a zejména patentových rešerší Ing. Bohumil Boček, který byl znám uživatelům a oborovým kolegům nejen z několika institucí chemického výzkumu a později vědeckotechnických informací, ale také jako spoluzakladatel informační divize společnosti Medistyl která bylo jeho posledním, ale dlouhodobým a šťastným působištěm. Poslední rozloučení se konalo v pondělí 16.6. 2014 ve strašnickém krematoriu.

Papík, Richard. Nekrolog Ing. Bohumila Bočka. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 7 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8237>. urn:nbn:cz:ik‐008237. ISSN 1212-5075.

Nekrolog Dr. Stanislava Kalkuse (1931 - 2013)

English title: 
Dr. Stanley Kalkus Obituary
Abstract: 

This obituary of a notable member of the Information studies and Librarianship Department of the Charles University in Prague looks back to the first half of the 20th Century and first experiences of Dr. Kalkus with the Communist regime. In the early 1950’s, a new life began for him and his wife in the USA. His career was successful and exciting and involved teaching at Chapel Hill or working in D.C. as NAVY head librarian. After the Velvet Revolution in Czechoslovakia, he returned to his home land and was very supportive of academic and professional life. His colleague points out the personality and enthusiasm for helping the Czech librarianship on all levels possible.

Výborný a hodný člověk, duší přítel českého knihovnictví a informační vědy, založením demokrat, člen zahraničního i českého Sokola, oblíbený kolega a člověk se smyslem pro humor a znalec vína – to byl Dr. Stanislav Kalkus, který nás opustil 22. května 2013.

Papík, Richard. Nekrolog Dr. Stanislava Kalkuse (1931 - 2013). Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 7 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7987>. urn:nbn:cz:ik‐007987. ISSN 1212-5075.

Průmyslové vlastnictví a Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze

English title: 
Industrial Property and the Institute of Information Studies and Librarianship, Faculty of Arts, Charles University in Prague
Abstract: 

The article focuses on the area of industrial property in relation to the Institute of Information Studies and Librarianship, Faculty of Arts, Charles University, Prague. It summarizes a variety of activities ranging from the inclusion of industrial property topics into courses for students to cooperation with the Industrial Property Office of the Czech Republic.

Poznámka redakce: Text vychází z přednášky připravené pro seminář (resp. workshop) Šíření znalostí o právech z duševního vlastnictví na univerzitách (Disseminating IP Knowledge in Universities), který se uskutečnil ve dnech 2. a 3. 12. 2009 na půdě Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV).
Jansová, Linda; Pálka, Peter; Papík, Richard. Průmyslové vlastnictví a Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 3 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5990>. urn:nbn:cz:ik‐005990. ISSN 1212-5075.

Zpráva ze sympozia BOBCATSSS 2009

Ve dnech 28.-30. ledna 2009 se v portugalském městě Porto uskutečnil již 17. ročník mezinárodního sympozia BOBCATSSS. Tematicky bylo sympozium zaměřeno na výzvy novým informačním profesionálům. Organizátory sympozia se staly Univerzita v Portu (University of Porto) a Univerzita v Tampere (University of Tampere). Podrobnější informace o akci jsou k dispozici na adrese http://www.bobcatsss2009.org/.

Hvězdová, Lenka; Papík, Richard; Pojerová, Kateřina; Skolková, Linda; Souček, Martin; Štogr, Jakub; Vavříková, Lucie. Zpráva ze sympozia BOBCATSSS 2009. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 4 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5388>. urn:nbn:cz:ik‐005388. ISSN 1212-5075.

Zpráva z konference Nová paradigma spracovania a využívania informácií

Konference se konala 21. listopadu 2007 v prostorách Univerzitné knižnice v Bratislavě a pořádali ji Katedra knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitná knižnica Bratislava.

Papík, Richard; Pilecká, Věra. Zpráva z konference Nová paradigma spracovania a využívania informácií. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 1 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4504>. urn:nbn:cz:ik‐004504. ISSN 1212-5075.

Cesty k myšlení


KÖNIGOVÁ, M. Jak myslet kreativně. Praha : Grada, 2006. 125 s. ISBN 80-247-1626-7.

Papík, Richard. Cesty k myšlení. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 3 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4006>. urn:nbn:cz:ik‐004006. ISSN 1212-5075.

The University of North Carolina School of Information and Library Science

Podnázev: 
Z letmých zápisků učitele
Universita v Severní Karolíně je v kruzích knihovníků a informačních pracovníků známá především svojí prestižní Školou informační a knihovnické vědy, se kterou Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK udržuje kontakty. Pro časopis Ikaros se nám podařilo získat velmi zajímavé příspěvky dvou našich kolegů, Richarda Papíka a Veroniky Fantové, kteří na této škole působili jako stážisté.
Papík, Richard. The University of North Carolina School of Information and Library Science. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 3 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3967>. urn:nbn:cz:ik‐003967. ISSN 1212-5075.

Kompetence, schopnosti a vlastnosti informačních profesionálů

Podnázev: 
Quo vadis?

Evropský průvodce kompetencemi v oboru knihovnických a informačních služeb. Část 1. Kompetence a schopnosti. Část 2. Úrovně kvalifikace. Přel. Lucie Landová, překl. upr. a obě části redig. Jarmila Burgetová. Praha : SKIP ČR, 2006. 91 s. ISBN 80-85851-17-2.

Papík, Richard. Kompetence, schopnosti a vlastnosti informačních profesionálů. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 11 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3690>. urn:nbn:cz:ik‐003690. ISSN 1212-5075.

Zemřel Ing. Augustin Merta, CSc., spoluzakladatel moderní informační vědy v Československu

Když jsem v roce 2004 psal osobní vyznání k dílu a osobnosti Ing. Augustina Merty, CSc., u příležitosti jeho 90 let, netušil jsem, že se jeho život náhle uzavře o necelé dva roky později, 22. června 2006. Byl jsem si na jednu stranu vědom jeho obdivuhodně vysokého věku, ale zároveň i jeho neustálé vitality a obrovské duševní síly, která jakoby nepředpokládala, že jednou končí vše včetně lidského života.

Papík, Richard. Zemřel Ing. Augustin Merta, CSc., spoluzakladatel moderní informační vědy v Československu. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 7 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3537>. urn:nbn:cz:ik‐003537. ISSN 1212-5075.

Faustovo pozdní odpoledne

Podnázev: 
K 75. narozeninám doc. MUDr. Milana Špály, CSc.

V pozdním odpoledni čtvrtku 23. března 2006 usedl do „křesla pro Fausta“ v Akademickém klubu Univerzity Karlovy – 1. lékařské fakulty ve Faustově domě na Karlově náměstí doc. MUDr. Milan Špála, CSc., aby odpovídal na otázky. Tématem bylo „Padesát let ve službách univerzity“ aneb „Od experimentální patologie, přes saharskou anabázi po moderní žurnalologii“.

Papík, Richard. Faustovo pozdní odpoledne. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 4 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3292>. urn:nbn:cz:ik‐003292. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah