Opálková, Markéta

Google Books Ngram Viewer

Abstract: 

Google Book Ngram is a visualization tool that you can use to search at most five-word phrases in books printed in the last five centuries in several languages. You can use it to explore how various words were used in the history, how their meaning changed, when they started to be used and when they started to disappear from a language. It also possible to find out how books described various historical events, in which countries they were mentioned a lot and where only a little. This all can be deciphered form a simple graph. Thanks to a link to Google Books you can also view respective parts of the books.

Od 16. prosince 2010 může díky vizalizačnímu nástroji Google Books Ngram Viewer (dále jen Ngram) každý uživatel internetu prohledávat a porovnávat až pětislovné fráze, jež se používaly mezi lety 1500 až 2008 v tištěné knižní produkci. Nahlédnout lze do 5,2 milionu zdigitalizovaných knih (Google digitalizuje knihy od roku 2004), které obsahují 500 miliard slov. Celkový počet zpřístupněných knih odpovídá zhruba 4 % veškeré celosvětové tištěné produkce. Na vývoji Ngramu[1] spolupracoval Google s Harvardskou univerzitou, Massachusettským technologickým institutem a Encyklopedií Britannica.

Opálková, Markéta. Google Books Ngram Viewer. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 3 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6690>. urn:nbn:cz:ik‐006690. ISSN 1212-5075.

OPAC Carmen

Abstract: 

OPAC Carmen made by LANius company is one of the first Czech next generation OPACs. It tries to be user friendly and make searching easy. It uses various elements enhancing the document records - book covers, links to other sources, including user reviews or ratings. It runs on moder software platform and extends the set of Clavius library system modules.

Úvod

OPAC Carmen (dále jen Carmen, viz obr. 1) táborské firmy LANius, která se zaměřuje výhradně na vývoj, servis prodej knihovnických aplikací [LANius, 2010], je jedním z mála ryze českých knihovních katalogů [1], které se dají označit za OPAC nové generace, jež jsou ve světě již nějakou dobu známé (viz např. série článků o OPACích nové generace, která vyšla zde na Ikarovi).

Opálková, Markéta. OPAC Carmen. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 12 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6527>. urn:nbn:cz:ik‐006527. ISSN 1212-5075.

OPACy nové generace IV – Scriblio a SOPAC

English title: 
Next generation OPACs IV - Scriblio and SOPAC
Abstract: 

The article introduces two next generation open source OPACs based on a content management system – Scriblio and SOPAC – and summarizes the results of the analysis.

Poznámka redakce: Text vychází z diplomové práce obhájené v Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze v září 2009. Katalogy jsou popisovány v podobě, kterou měly k 21. červenci 2009.
Opálková, Markéta. OPACy nové generace IV – Scriblio a SOPAC. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 1 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5932>. urn:nbn:cz:ik‐005932. ISSN 1212-5075.

OPACy nové generace III – Evergreen a Koha

English title: 
Next generation OPACs III - Evergreen and Koha
Abstract: 

The article introduces two next generation OPACs which are part of an open source library system – Evergreen and Koha.

Poznámka redakce: Text vychází z diplomové práce obhájené v Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze v září 2009. Katalogy jsou popisovány v podobě, kterou měly k 21. červenci 2009.
Opálková, Markéta. OPACy nové generace III – Evergreen a Koha. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 12 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5883>. urn:nbn:cz:ik‐005883. ISSN 1212-5075.

OPACy nové generace II – VIRGObeta a VuFind

English title: 
Next generation OPACs II - VIRGObeta and VuFind
Abstract: 

The article introduces two next generation open source OPACs – VIRGObeta and VuFind.

Poznámka redakce: Text vychází z diplomové práce obhájené na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze v září 2009. Katalogy jsou popisovány v podobě, kterou měly k 21. červenci 2009. První díl textu byl publikován v říjnovém Ikarovi.

Úvod

V minulém díle jsem stručně uvedla do problematiky OPACů nové generace a představila dva katalogy s uzavřeným zdrojovým kódem – AquaBrowser a WorldCat Local.

Opálková, Markéta. OPACy nové generace II – VIRGObeta a VuFind. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 11 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5811>. urn:nbn:cz:ik‐005811. ISSN 1212-5075.

OPACy nové generace I – AquaBrowser a WorldCat Local

English title: 
Next generation OPACs I - AquaBrowser and WorldCat Local
Abstract: 

The master thesis introduces selected foreign OPACs (Online public access catalogues).

The introductory part is devoted to the development of OPACs, their features and weaknesses. It notes the expansion of library collections with digital objects and development of web technologies, which necessarily change the view of library catalogues and enable development of next generation OPACs.

The core part of the thesis is an analysis of selected next generation OPACs. The analysis focuses on search capabilities, work with search results and implementation of various supplemental functions (RSS channels, book cover preview, user-defined tags, reviews, etc.) that most users recognize from blogs, various social networks, online bookstores, etc. Following catalogues are presented: AquaBrowser, Evergreen, Koha, Scriblio, SOPAC, VIRGObeta, VuFind anad WorldCat Local. They are divided into four groups according to their basic properties: OPACs with closed source code, OPACs with open source code, OPACs which are part of a library system with open source code and OPACs with open source code based on a content management system.

The final section summarizes the results of the analysis and compares catalogues within each group. Further, possibilities for their future development are outlined. (The abstract refers to the original text.)

The article briefly notes problems the next generation of OPACs and introduces two catalogues with closed source code - AquaBrowser and WorldCat Local.

Poznámka redakce: Text vychází z diplomové práce obhájené na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v září 2009. Katalogy jsou popisovány v podobě, kterou měly k 21. červenci 2009. Na tento text navážou další díly v příštích číslech Ikara.

Bibliografický záznam původní práce:

OPÁLKOVÁ, Markéta.
Opálková, Markéta. OPACy nové generace I – AquaBrowser a WorldCat Local. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 10 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5741>. urn:nbn:cz:ik‐005741. ISSN 1212-5075.

Slovníková část Internetové jazykové příručky

English title: 
The Dictionary Part of Internet Language Guide
Abstract: 

The article briefly describes the dictionary part of Czech Internet Language Guide.

Od letošního ledna je Internetová jazyková příručka, kterou vytváří Jazyková poradna Ústavu jazyka českého Akademie věd ČR ve spolupráci s Fakultou informatiky Masarykovy univerzity, obohacena o část slovníkovou. Ta doplňuje již dříve spuštěnou část výkladovou (viz článek Internetová jazyková příručka). Prohledávat lze přes 60 tisíc hesel, u nichž jsou „především údaje, na něž se tazatelé v jazykové poradně opakovaně ptají“ [Ústav, 2008].

Opálková, Markéta. Slovníková část Internetové jazykové příručky. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 3 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5306>. urn:nbn:cz:ik‐005306. ISSN 1212-5075.

Internetová jazyková příručka

English title: 
Internet Language Guide
Abstract: 

The article briefly introduces the Czech Internet Language Guide.

Pracovníci oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR v letošním roce spustili ve zkušebním provozu výkladovou část Internetové jazykové příručky, kterou vytvářejí od roku 2004 společně s pracovníky Fakulty informatiky MU. Slovníková část by měla být zveřejněna do konce letošního roku.

Opálková, Markéta. Internetová jazyková příručka. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 11 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5052>. urn:nbn:cz:ik‐005052. ISSN 1212-5075.

Jazykové korpusy: Španělsko, Rusko, Slovensko

English title: 
Language Corpora: Spain, Russia, Slovakia
Abstract: 

This article presents Corpus del Español, Russian National Corpus and Slovak National Corpus.

Úvod

Snad každý stát se snaží vytvořit vlastní jazykový korpus založený na nejrůznějších textech. Náš seriál se je pokusil přiblížit. Věnovali jsme se nejen zdařilým projektům. Dnešní díl, který je zároveň dílem závěrečným, stručně představí španělský, ruský a slovenský korpus.

Opálková, Markéta. Jazykové korpusy: Španělsko, Rusko, Slovensko. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 8 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4928>. urn:nbn:cz:ik‐004928. ISSN 1212-5075.

Google Překladač

English title: 
Google Translate
Abstract: 

This article is focused on Google Translate and its usage options.

Místo úvodu

Clarke S. Jonathan Strange & Mr Norrell. 2004

The first thing a student of magic learns is that there are books about magic and books of magic. And the second thing he learns is that a perfectly respectable example of the former may be had for two or three guineas at a good bookseller, and that the value of the latter is above rubies.

Opálková, Markéta. Google Překladač. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 7 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4893>. urn:nbn:cz:ik‐004893. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah