Nekuda, Jaroslav

Akademické psaní jako trojský kůň informačního vzdělávání

English title: 
Academic Writing as a “Trojan horse” for Information Education
Abstract: 

This article focuses on the ways that library FEA of the Masaryk University in Brno teachers use an academic writing course to teach students important skills in relation to information education.

Preambule

Následující text by mohl být zajímavý pro všechny, kteří se ve vysokoškolském prostředí pohybují na poli informačního vzdělávání a oblastech souvisejících. Ukazuje, jak je možné poměrně efektivně naučit velkou množinu studentů mnoho nových a potřebných věcí a spotřebovávat jen velmi skromné zdroje. Zajímavý také může být pro novátory a stoupence e-learningu, vzájemného učení, stejně tak jako pro ty, kteří rádi experimentují a objevují nové věci, jako je třeba Dněprostroj.

Nekuda, Jaroslav; Poláček, Jiří. Akademické psaní jako trojský kůň informačního vzdělávání. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 6 [cit. 28.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7953>. urn:nbn:cz:ik‐007953. ISSN 1212-5075.

Obsahy českých ekonomických časopisů na Ekonomicko-správní fakultě MU

English title: 
Tables of contents from Czech economic journals at the Faculty of Economics and Administration, MU
Abstract: 

The article focuses on ways the teachers of FEA MU could be regularly and efficiently informed about contents of Czech written professional economic journals.

V nadpisu užitý název projektu může znít v době, kdy se zdá, že člověk má celý svět na dosah ruky a kliknutí myši, poněkud podezřele. Hlavní proud dnes přece tvoří anglicky psané odborné statě publikované v impaktovaných časopisech; tón udávají zejména Web of Science a nověji též stále více rozšířený Scopus. Informace o tom, co se děje v rámci hlavního proudu, jsou obvykle dobře dosažitelné cestou nejvýznamnějších databází nebo zmíněných citačních rejstříků. To však nelze říci o světě českých ekonomických, resp.

Nekuda, Jaroslav; Poláček, Jiří. Obsahy českých ekonomických časopisů na Ekonomicko-správní fakultě MU. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 6 [cit. 28.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5548>. urn:nbn:cz:ik‐005548. ISSN 1212-5075.

Ohlášené knihy Ekonomicko-správní fakulty MU – malý trik na zefektivnění nákupu knih

English title: 
Announced Books at the Faculty of Economics and Administration MU – a little “trick” to make book acquisition more efficient
Abstract: 

The article focuses on ways how teachers of FEA MU could be regularly and efficiently informed about newly published scientific books. The project makes the book acquisition process more customer-oriented.

O peripetiích při nákupech nových knih na vysokých školách vědí mnozí jistě svoje. Pomineme-li větší či menší omezenost rozpočtů a různost skupin aktérů a jejich zájmů, kteří mají možnost „do toho“, co se koupí a co se nekoupí, mluvit, zdá se zde být ještě jeden problém. Je to nedostatečná informovanost potenciálních uživatelů, tedy zejména učitelů a odborných pracovníků o tom, co na knižním trhu je nebo které tituly na něj v dohledné době vstoupí.

Nekuda, Jaroslav; Poláček, Jiří. Ohlášené knihy Ekonomicko-správní fakulty MU – malý trik na zefektivnění nákupu knih. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 10 [cit. 28.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5019>. urn:nbn:cz:ik‐005019. ISSN 1212-5075.

Elektronická skripta na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně

English title: 
Electronic university textbooks at the Faculty of Economics and Administration Masaryk University Brno
Abstract: 

The article deals with the transition from traditional publishing of printed university textbooks to electronic ones at the Faculty of Economics and Administration, Masaryk University Brno. It is focused on the advantages and disadvantages of both possibilities and on the future of this process.

Návštěva fakultního skladu publikací nezavdává obvykle mnoho důvodů k radosti. Na první pohled jsou patrné rozdíly v objemu zásob. U jednoho titulu je k mání už jen několik málo kousků (nebo dokonce žádné), jiné tituly jsou zastoupeny hromadami neprodejných, protože rychle zastaralých titulů. V nich jsou pak umrtveny nemalé finanční prostředky a šance na jejich revitalizaci je obvykle jen iluzorní.

Nekuda, Jaroslav. Elektronická skripta na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 12 [cit. 28.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4448>. urn:nbn:cz:ik‐004448. ISSN 1212-5075.

Elektronické diplomky a bakalářky na ESF MU

Prolog

Psal se rok 2002 a jeden z autorů článku procházel ráno, ještě před otevřením knihovny (SVI) Ekonomicko–správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně, mezi regály s knihami, diplomovými a bakalářskými pracemi. Jeho pozornost zaujala převeliká, ještě neuklizená a nezařazená hromada závěrečných prací. Zablikalo červené světýlko: Bože, kdo má ty hromady rozkrámovaných věcí pořád dokola uklízet?

Nekuda, Jaroslav; Poláček, Jiří. Elektronické diplomky a bakalářky na ESF MU. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 2 [cit. 28.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/2110>. urn:nbn:cz:ik‐002110. ISSN 1212-5075.

Retrodigitalizace diplomových a bakalářských prací v SVI ESF MU aneb od papíru k elektronickým obrazům

V roce 2002 se na Ekonomicko-správní fakultě MU rozběhl projekt odevzdávání a zpřístupňování bakalářských a diplomových prací v elektronické podobě. Tento systém a jeho fungování již byly popsány v článku dříve zveřejněném v časopise Ikaros, zde bychom rádi ve zkratce přiblížili jeho druhou, logickou fázi. Jedná se o retrodigitalizaci závěrečných studentských prací, které vznikly před rokem 2002, což představuje zhruba 1 800 prací o rozsahu zhruba 115 000 stran formátu A4.

Nekuda, Jaroslav. Retrodigitalizace diplomových a bakalářských prací v SVI ESF MU aneb od papíru k elektronickým obrazům. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 10 [cit. 28.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1786>. urn:nbn:cz:ik‐001786. ISSN 1212-5075.

Bakalářské, diplomové a disertační práce v elektronické podobě na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně

Od letošního roku se na ESF MU rozbíhá realizace projektu, jehož cílem je uchovávat a zpřístupňovat v knihovně bakalářské, diplomové a disertační práce (dále souhrnně "závěrečné práce") i v elektronické podobě. Takový záměr je v souladu se světovými trendy, přitažlivá je i vidina jednoduché přístupnosti závěrečných prací buď v místní počítačové síti nebo - v budoucnosti - cestou sítě Internet. Nezanedbatelnými pozitivy jsou samozřejmě i budoucí úspory místa a zejména zvýšený uživatelský komfort.

Nekuda, Jaroslav. Bakalářské, diplomové a disertační práce v elektronické podobě na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 12 [cit. 28.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1237>. urn:nbn:cz:ik‐001237. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah