Miková, Jana

Databáze české literární bibliografie pohledem zpracovatele a uživatele

Když byl v září 1991 v bibliografickém oddělení Ústavu pro českou literaturu AV ČR (ÚČL) uložen první záznam do databáze v počítači, neměl asi nikdo z tehdejšího týmu bibliografů úplně přesnou představu, kam výměna tradičních nástrojů (lístkových kartoték nebo tištěných ročenek) za programové prostředí CDS/ISIS povede.

Mika, Jiří; Miková, Jana. Databáze české literární bibliografie pohledem zpracovatele a uživatele. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 10 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1778>. urn:nbn:cz:ik‐001778. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah