Matějková, Jana

Zpráva z exkurze do Národního archivu

Poznámka redakce: Jedná se o zprávu z exkurze do Národního archivu, kterou uspořádala pražská organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) ve spolupráci s Českou informační společností, o. s. Akce se uskutečnila 12. 1.
Matějková, Jana. Zpráva z exkurze do Národního archivu. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 3 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6019>. urn:nbn:cz:ik‐006019. ISSN 1212-5075.

Exkurze do Oddělení knihovnicko-informačních služeb Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i.

Poznámka redakce: Následující příspěvek je zprávou z exkurze do Oddělení knihovnicko-informačních služeb Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, kterou uspořádala pražská organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR 22. 9. 2009.

Matějková, Jana. Exkurze do Oddělení knihovnicko-informačních služeb Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i.. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 11 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5805>. urn:nbn:cz:ik‐005805. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah