Marek, Jindřich

Čtvrtý díl Průvodce po rukopisných fondech v České republice

Průvodce po rukopisných fondech v České republice. Díl IV., Rukopisné fondy centrálních a církevních knihoven v České republice. Red. Marie Tošnerová. Praha : Archiv Akademie věd České republiky, Komise pro studium a soupis rukopisů, 2004. 720 s. (Studie o rukopisech. Monographia ; sv. 10)
ISBN 80-86404-16-1

Marek, Jindřich. Čtvrtý díl Průvodce po rukopisných fondech v České republice. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 9 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/2005>. urn:nbn:cz:ik‐002005. ISSN 1212-5075.

Archivy, muzea a knihovny v digitálním světě 2003

Dne 4. prosince 2003 se v nové budově Státního ústředního archivu v Praze na Chodovci uskutečnil čtvrtý ročník konference Archivy, muzea a knihovny v digitálním světě. Na jejím zahájení promluvil vedle Evy Drašarové, ředitelky Státního ústředního archivu, také ministr informatiky Vladimír Mlynář. Tématem jeho promluvy byly nový archivní zákon, o nějž se jeho resort střetl s ministerstvem vnitra, a snaha o připojení celé sítě knihoven k internetu.

Marek, Jindřich. Archivy, muzea a knihovny v digitálním světě 2003. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 1 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1552>. urn:nbn:cz:ik‐001552. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah