Lukavec, Jan

Čtenáři a internauti

Trávníček, Jiří. Čtenáři a internauti : obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení (2010). Brno : Host, ve spolupráci s Národní knihovnou České republiky, 2011

Těm, kteří sledují česká média, jen stěží mohlo uniknout, že literární vědec Jiří Trávníček (1960) vydal knihu Čtenáři a internauti : obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení (2010), jež  přináší výsledky druhého reprezentativního výzkumu čtenářů a čtení v České republice (výsledky prvního výzkumu byly představeny v knize Čteme? Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize (2007)). S autorem už proběhlo několik rozhovorů a objevily se i recenze[1], tak jen stručně shrňme: podle Trávníčka statistiky nadále ukazují, že na rozdíl od jiných zemí není u nás tak velký rozdíl mezi městy a venkovem, tedy mezi vzdělanější a méně vzdělanou částí populace. Čtení u nás neklesá s věkem. Dobře fungují knihovny. Naše domácí knihovny obsahují v průměru více knih než jinde. Kulturní samozřejmostí velké části populace je knihy používat jako dárek. A 6,5 procent populace přečte za rok více než padesát knih.

Lukavec, Jan. Čtenáři a internauti. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 12 [cit. 26.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7281>. urn:nbn:cz:ik‐007281. ISSN 1212-5075.

Zápisky z Frankfurtu 2011 (Audi, mluvící islandské kameny a inspirativní temnota)

Island, trollové a krize 

Expozice hosta letošního Frankfurtského knižního veletrhu, Islandu, hned při vstupu překvapila návštěvníka tím, jak byla temná a tmavá. Zatím jistě nejtemnější z těch, které jsem na veletrhu navštívil. Více světla se nacházelo u baru, kde každý den vypukala „happy hour“, během níž hrála živá hudba a číšníci roznášeli tvrdý alkohol, víno i pivo (džus na vyžádání). Kontrast temnoty a intimního osvětlení vzbuzoval jakousi domáckou, vlídnou a uvolněnou atmosféru.

Lukavec, Jan. Zápisky z Frankfurtu 2011 (Audi, mluvící islandské kameny a inspirativní temnota). Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 11 [cit. 26.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7230>. urn:nbn:cz:ik‐007230. ISSN 1212-5075.

Dějiny světa aneb Od prvoka k člověku

Dimitri Verhulst : Úprdelný dny na úprdelný planetě. Přeložila Veronika ter Harmsel Havlíková. Praha : Mladá fronta, 2011
Zdeněk Šmíd : O pokroku od boku, aneb, Jak se zdokonalujeme. Praha : Olympia, 2011

Dají se napsat dějiny lidstva, a to od chvíle, kdy náš praprapředek poprvé vylezl z moře, a to tak, aby se vešly do jediné knihy? Nepochybně ano, i když výsledky jsou velmi rozdílné.

Jeden z nejúspěšnějších pokusů podnikl spisovatel H.G. Wells, jeho publikace The Outline of History z roku 1919 u nás vyšla několikrát a pod různými názvy. Oblíbená zde byla zřejmě i proto, že se v ní autor velmi pozitivně vyjadřoval o Československu jako „o nejnadějnějším ze všech nových států středoevropských pod svým presidentem, učencem Masarykem, a s ministrem zahraničí E. Benešem, jedním z nejschopnějších státníků v Evropě“.

Lukavec, Jan. Dějiny světa aneb Od prvoka k člověku. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 10 [cit. 26.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7156>. urn:nbn:cz:ik‐007156. ISSN 1212-5075.

Instantní tajemno z knih

„Záhady mají věčnou moc těšit a okouzlovat lidskou fantazii. Některé ve svých důsledcích převracejí celý svět naruby, jiné nabízejí drobná intelektuální cvičení v podobě poutavých hádanek, nad nimiž můžete celé hodiny či dny hloubat“. Tak zní první slova knihy Slavné záhady světových dějin : mýty, taje a bludy z celého světa od Alana Bakera, kterou letos vydalo nakladatelství Volvox Globator. Jde přitom o poslední přírůstek k dlouhé řadě knih s touto tematikou.

Lukavec, Jan. Instantní tajemno z knih . Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 6 [cit. 26.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6963>. urn:nbn:cz:ik‐006963. ISSN 1212-5075.

Saúdskoarabský Svět knihy 2011 aneb efemérní pražské minarety a hledání společného jmenovatele

 „Všechny ty věže nemají podobnost s ničím jiným a ještě nejspíš se podobají kopulím a minaretům, jež korunují mešity a jiné budovy východního města, a neznám evropského hlavního města, které bychom mohli po této stránce srovnat s tím krásným městem Čech“. Takto popsal roku 1857 jakýsi anonymní autor cestopisu Travers in Bohemia Prahu. K lítosti (nás) všech, kteří obdivujeme islámskou architekturu, ale musíme konstatovat, že ve skutečnosti v Praze zatím žádný skutečný minaret nestojí (na rozdíl od synagog postavených v maurském stylu), k mešitě na Černém Mostě totiž žádný přistavěn být nesměl. Alespoň na čtyři dny ovšem Praha letos svoje minarety získala, a sice na pražském výstavišti, kde byly vztyčeny v rámci expozice letošního čestného hosta – Saúdské Arábie.

Lukavec, Jan. Saúdskoarabský Svět knihy 2011 aneb efemérní pražské minarety a hledání společného jmenovatele. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 6 [cit. 26.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6950>. urn:nbn:cz:ik‐006950. ISSN 1212-5075.

Dvanáct knih, které změnily svět

Melvyn Bragg: Dvanáct knih, které změnily svět, přeložila Jana Jašová, Praha, Mladá fronta, 2011, 384 s.

Po starších knihách Martina Seymour-Smitha 100 knih, které otřásly světem. Historie myšlení od starověku po dnešek a Hany Primusové Sto nejvýznamnějších knih světové historie[1] letos vyšla další publikace, jež se snaží určit nejvlivnější knihy světa, Dvanáct knih, které změnily svět od Melvyna Bragga (1939), autora četných románů, scénářů, knih pro děti i non fiction.

Lukavec, Jan. Dvanáct knih, které změnily svět. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 5 [cit. 26.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6805>. urn:nbn:cz:ik‐006805. ISSN 1212-5075.

Zápisky z Lipska 2011 (o Dunaji a mostech)

Lipský knižní veletrh, který se konal ve dnech 17. až 20. března a který v těch dnech navštívilo 163 000 návštěvníků, se letos časově překrýval s bouřlivými událostmi v Libyi a v Japonsku, přičemž zvláště japonské zemětřesení se na něm nemohlo neprojevit: tamější  tragédii na veletrhu připomínaly peněžní sbírky na pomoc obětem, stánek ekologické organizace Greenpeace nabízel rádce, jak se chovat při jaderné havárii, jaká po neštěstí postihla japonskou elektrárnu Fukušima; udílení cen talentovaným tvůrcům tradičního japonského komiksového žánr Manga předcházela minuta ticha k uctění obětí; i lipský primátor při své zahajovací řeči citoval z románu Christy Wolfové Porucha : zprávy jednoho dne, který reagoval na výbuch elektrárny v Černobylu (na jeho oběti mohou v Lipsku dodnes lidé přispívat do pokladničky ruského pravoslavného kostela svatého Alexeje, který byl postaven na památku 22 000 ruských vojáků padlých v Bitvě národů).

Lukavec, Jan. Zápisky z Lipska 2011 (o Dunaji a mostech). Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 4 [cit. 26.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6760>. urn:nbn:cz:ik‐006760. ISSN 1212-5075.

Co (dnes) zmůže literatura anebo od Homéra ke gamebookům

To, že spisovatel nežije ve vzduchoprázdnu, ale ve společnosti a je závislý na svém publiku, není pro nikoho žádným překvapením. Ne tak samozřejmé a banální je ale to, jak spisovatelé a literatura ovlivňují společnost.

Lukavec, Jan. Co (dnes) zmůže literatura anebo od Homéra ke gamebookům. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 3 [cit. 26.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6679>. urn:nbn:cz:ik‐006679. ISSN 1212-5075.

Jak mluvit o knihách, které jsme nečetli

Pierre Bayard. Jak mluvit o knihách, které jsme nečetli. Brno: Host, 2010. 203 s. ISBN 978-80-7294-367-8.

„Nikdy nečtu knihu, na kterou mám psát recenzi; člověk je pak příliš zaujatý.“ To je výrok O. Wilda, který si jako motto své knihy Jak mluvit o knihách, které jsme nečetli zvolil profesor francouzské literatury a psychoanalytik Pierre Bayard.

Lukavec, Jan. Jak mluvit o knihách, které jsme nečetli. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 3 [cit. 26.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6678>. urn:nbn:cz:ik‐006678. ISSN 1212-5075.

Zápisky z Vídně 2010 (o Srbech, adventu a hermafroditech)

Češi se vydávají do Vídně z nejrůznějších důvodů, ale jen málokdo z nich asi tuší, že se kromě světoznámých galerií a vánočních trhů dá v tomto městě navštívit také knižní veletrh s názvem Buch Wien. Konal se letos teprve potřetí , a to na vídeňském výstavišti, kde musel konkurovat souběžně probíhajícímu veletrhu volnočasových aktivit pro důchodce.

Lukavec, Jan. Zápisky z Vídně 2010 (o Srbech, adventu a hermafroditech). Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 12 [cit. 26.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6529>. urn:nbn:cz:ik‐006529. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah