Kapsa, Václav

Oborová brána Musica (MUS) – vymezení, struktura a oborová specifika

English title: 
Musica Subject Gateway (MUS) – Definition, Structure and Subject-Specific Features
Abstract: 

The Musica Subject Gateway (MUS) provides integrated access to information resources in the field of music and musicology. The gateway is being created in the collaboration of the National Library of the Czech Republic and Charles University in Prague. Similar to other Czech subject gateways, it takes advantage of the MetaLib, SFX and Plone technologies. It enables parallel searching in specialized databases and library catalogues. The Quick Search menu is structured by the type of document (Sheet music, Sound recordings, Music literature, Web resources). It also includes a list of e-journals and a collection of web links which can also be searched using Conspectus categories. The SFX link server makes it easier to get a document or information related to it and/or its authors.

Oborová brána Musica (MUS) zaměřená na hudbu a hudební vědu vzniká v rámci projektu Koordinovaná tvorba oborových informačních bran ve spolupráci Národní knihovny České republiky a Univerzity Karlovy v Praze. Podobně jako sesterské brány KIV, ART a TECH navazuje MUS na Jednotnou informační bránu a využívá též stejných technologií (MetaLib, SFX, Plone).

Kapsa, Václav. Oborová brána Musica (MUS) – vymezení, struktura a oborová specifika. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 3 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4611>. urn:nbn:cz:ik‐004611. ISSN 1212-5075.

Elektronické informační zdroje v oblasti hudby (odborné bibliografické a pramenné databáze)

Cílem předkládaného příspěvku je představit významné informační zdroje v oblasti hudby. V souladu s tématem semináře se zaměříme v první řadě na elektronické zdroje, a to především na muzikologické bibliografické databáze. V úvodu hodláme představit mezinárodní soupisové aktivity - tzv. čtyři R - spolu s elektronickými výstupy těchto široce založených hudebně-dokumentačních projektů.

Kapsa, Václav; Kordík, Pavel; Petrášková, Zuzana. Elektronické informační zdroje v oblasti hudby (odborné bibliografické a pramenné databáze). Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 12 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1238>. urn:nbn:cz:ik‐001238. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah