Kamrádková, Kateřina

KRE 13: Národní systém nákupu e-zdrojů – Budeme mít CzechELib?

English title: 
KRE13: The National System of Acquiring e-sources – Will We Have CzechElib?
Abstract: 

The 4th annual international conference brough together experts from several different fields who were debating in the framework of acquiring of the information sources. The sources for Czech sience and research are seemingly non-systematic and the central coordination authority appears to be desirable. A forthcoming revision of the Czech code influencing this area provides room for significant improvements. A system which is now referred to as “CzechELib” could be the perfect solution. This system proposal was extensively confronted in a closing debate during the 24hour conference by academicians as well as professionals.

Čtvrtá výroční konference Národní technické knihovny KRE (Knowledge, Research and Education) byla věnována tématu centrálního nákupu elektronických zdrojů. Dvoudenní konference proběhla 3.-4. října 2013 v Ballingově sále NTK. Cílem letošního ročníku (tentokrát s podtitulem "Národní systém nákupu e-zdrojů: Budeme mít CzechELib?") bylo poskytnout fórum pro diskusi národních a mezinárodních vůdčích stratégů o současném pojetí budoucího národního systému pro nákup elektronických zdrojů, o jeho potenciálních přínosech a obtížích, jimž budeme čelit při vytváření efektivního a zodpovědného národního systému.

Hvězdová, Lenka; Kamrádková, Kateřina; Patoková, Lenka. KRE 13: Národní systém nákupu e-zdrojů – Budeme mít CzechELib?. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 12 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8106>. urn:nbn:cz:ik‐008106. ISSN 1212-5075.

eBooks on Demand – digitalizace historického fondu NTK na objednávku

English title: 
eBooks on Demand – digitisation of NTK‘s historical collection on demand
Abstract: 

The National Technical Library in Prague (Czech abbrev. NTK) offers a new service called eBooks on Demand (EOD). Its aim is a digitisation on demand of NTK‘s historical collection of books. Through the EOD service customers can order public domain books for digitisation and an electronic copy of a book is then delivered to them. Later on, NTK stores this eBook copy in the Digital National Technical Library and thus offers it to other interested customers for free. This article introduces the EOD service and its implementation in the NTK.

Národní technická knihovna (NTK) v současnosti nabízí novou službu eBooks on Demand (EOD), jejíž náplní je digitalizace historického fondu NTK na objednávku. Tato služba umožňuje objednání digitalizace autorsky volných děl a dodání elektronické kopie knihy zákazníkovi. NTK následně uloží kopii e-knihy v digitální Národní technické knihovně a jejím prostřednictvím tak zpřístupní e knihu i dalším zájemcům.

Kamrádková, Kateřina. eBooks on Demand – digitalizace historického fondu NTK na objednávku. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 2 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5966>. urn:nbn:cz:ik‐005966. ISSN 1212-5075.

Novinky z oblasti Polytematického strukturovaného hesláře

Obr.

Obr. 1: Logo Polytematického strukturovaného hesláře

Kamrádková, Kateřina; Kožuchová, Kristýna; Mynarz, Jindřich. Novinky z oblasti Polytematického strukturovaného hesláře. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 7 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5591>. urn:nbn:cz:ik‐005591. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah