Jedličková, Petra

Souboj médií ve zpravodajství ze ZOH v Nagano

Svět sportovního zpravodajství žije zimními olympijskými hrami v Nagano, fanoušci národních týmů chodí pozdě do práce, ti zapálenější si pro jistotu vzali dovolenou. Ačkoli neprožívám toto sportovní šílenství, zaujala mě prezentace OH v Nagano na Internetu jako informační zdroj.
Jedličková, Petra. Souboj médií ve zpravodajství ze ZOH v Nagano. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 3 [cit. 23.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/187>. urn:nbn:cz:ik‐000187. ISSN 1212-5075.

Reserve nebo Reservation?

Během mého pobytu ve Frederictonu, o kterém jsem psala v reportáži v minulém čísle, jsem měla také možnost navštívit místní indiánskou rezervaci s názvem St. Mary Reserve. Když jsem poprvé uslyšela tento název, vůbec bych neřekla, že patří indiánské rezervaci. Ptala jsem se, proč se říká „reserve“ a ne „reservation“, jak říkají Češi. Dostalo se mi vysvětlení, že reserve je hezčí označení, politicky korektní.

Jedličková, Petra. Reserve nebo Reservation?. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 1 [cit. 23.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/137>. urn:nbn:cz:ik‐000137. ISSN 1212-5075.

Informační schizofrenie v časopisech pro ženy II

Již je to nějaký ten pátek zpátky, kdy mi do mého mailboxu dorazil následující dopis. S uveřejněním dopisu a mé reakce na něj jeho autorka souhlasila.

Vážená paní (slečno). Ve všem s vámi souhlasím mimo zařazení časopisu Betynka ke všem ostatním, které jste jmenovala. Za dobu po kterou odebírám časopis Betynka jsem v tomto periodiku nenalezla ani jednu křížovku a ani jeden srdceryvný příběh ze života tipu "problémy s tchýní eventuelně manželem".

Jedličková, Petra. Informační schizofrenie v časopisech pro ženy II. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 1 [cit. 23.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/140>. urn:nbn:cz:ik‐000140. ISSN 1212-5075.

Hęejivä çeĘtina

Opět je tu příhoda z dopravního prostředku (90 procent mých postřehů je založeno na pozorování lidí v MHD). Tentokrát se ovšem moje poznámka netýká cestujících (i když české specifikum permanentně naštvaných obličejů - důvod, proč nenosím brýle, i když bez nich vidím všechno rozmazaně - by jistě stálo za podrobnější studii). Snad příště.
Jedličková, Petra. Hęejivä çeĘtina. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 1 [cit. 23.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/141>. urn:nbn:cz:ik‐000141. ISSN 1212-5075.

Z kampusu na čaj u guvernérky

Mezi 30. říjnem a 11. listopadem jsem spolu s dvěma profesorkami Karlovy Univerzity PhDr. Hanou Havelkovou a PhDr. Pavlou Slabou nalétala více než 20 000 kilometrů. Přes Atlantik jsme během naší mise po třech kanadských universitách, York University v Torontu, University of Toronto (UT) a University of New Brunswick (UNB), vytvořily pomyslnou čáru naznačující budoucí spolupráci.

Jedličková, Petra. Z kampusu na čaj u guvernérky. Ikaros [online]. 1997, roč. 1, č. 8 [cit. 23.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/123>. urn:nbn:cz:ik‐000123. ISSN 1212-5075.

Účastníci videokonference si vyměňovali názory i dokumenty

Během mého pobytu v Kanadě, o kterém podrobněji píši ve zvláštní reportáži, jsem také musela prezentovat některé ze svých prací (čast jsem publikovala v tomto časopise). Na University of New Brunswick (UNB) měli zájem o to, jak jsou ženy prezentovány v českých médiích a jaké stereotypy tato média vytvářejí. Toto téma bylo velice příhodné pro multimediální prezentaci, proto moje přítelkyně a vlastně také hlavní organizátorka celé mise, prof. Wendy J.

Jedličková, Petra. Účastníci videokonference si vyměňovali názory i dokumenty. Ikaros [online]. 1997, roč. 1, č. 8 [cit. 23.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/126>. urn:nbn:cz:ik‐000126. ISSN 1212-5075.

Informační schizofrenie v časopisech pro ženy

Nedávno se mi do rukou dostala celá sbírka časopisů určeným ženám, všechny ty Tiny, Katky, Betinky, Chvilky pro tebe, Překvapení a Potěšení nebo jak se všechna ta moderní červená knihovna jmenuje. Když už jsem v nich v době nuceného pobytu doma díky zákeřné angině luštila křížovky, kvůli kterým jsem vlastně onu sbírku dostala, provedla jsem také menší průzkum obsahu.

Jedličková, Petra. Informační schizofrenie v časopisech pro ženy. Ikaros [online]. 1997, roč. 1, č. 5 [cit. 23.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/67>. urn:nbn:cz:ik‐000067. ISSN 1212-5075.

Šikovné pokrytí na málo místech

„Kdo má mobil, je *****", zanotoval si náš kolega a začal ťukat jakési číslo začínající magickými ciframi 0601. Zdá se, že horečka mobilních telefonů začíná opadat, kdo si již mobil chtěl a mohl pořídit, tak učinil a ti rozumnější stále ještě váhají, zda se přidat. Mobilní telefon již pomalu přestává být tak vzácným úkazem a za dnešní téměř dumpingové ceny si jej může pořídit kdokoli.
Jedličková, Petra. Šikovné pokrytí na málo místech. Ikaros [online]. 1997, roč. 1, č. 5 [cit. 23.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/71>. urn:nbn:cz:ik‐000071. ISSN 1212-5075.

S rychlokurzem HTML zažijete perný týden o osmi dnech

LEMAY, Laura. Teach yourself : web publishing with HTML 3.0 in a week. Indianapolis: Sams.net publishing, 1996. xxii, 518 s.
Jedličková, Petra. S rychlokurzem HTML zažijete perný týden o osmi dnech. Ikaros [online]. 1997, roč. 1, č. 5 [cit. 23.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/73>. urn:nbn:cz:ik‐000073. ISSN 1212-5075.

Návrh nového systému webovské prezentace FF UK

V minulém čísle Ikara jsem se pokusila rozebrat základní nedostatky původní prezentace FF UK a částečně také analyzovat a vysvětlit některé jejich příčiny. V teoretických úvahách, které tuto analýzu shrnovaly, jsem se snažila naznačit, že naše společnost prochází transformací směřující k informační společnosti. Univerzity se tak budou muset v souvislosti s těmito trendy také transformovat. Již dnes někteří teoretici hovoří o virtuálních univerzitách, které budou součástí informační dálnice.

Jedličková, Petra. Návrh nového systému webovské prezentace FF UK. Ikaros [online]. 1997, roč. 1, č. 6 [cit. 23.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/81>. urn:nbn:cz:ik‐000081. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah