Ikaros, redakce

OpenGrey = nová OpenSIGLE (Petra Pejšová)

Na začátku prezentace Petra Pejšová z NTK připomněla vymezení šedé literatury jako dokumentů vydávaných nenakladatelskými institucemi, které nejsou běžně ke koupi. Potom pohovořila o historii databáze SIGLE, což byla Evropská databáze bibliografických záznamů o šedé literatuře, která fungovala v letech 1980-2005.

Ikaros, redakce. OpenGrey = nová OpenSIGLE (Petra Pejšová). Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 5/2 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7483>. urn:nbn:cz:ik‐007483. ISSN 1212-5075.

Verbis, Portaro - nová generace knihovních systémů (Tomáš Krejzek)

V této prezentaci představil Tomáš Krejzek silné stránky nových produktů společnosti KP-SYS. Nejprve popsal výhody aplikačního serveru KP-SYS, a poté vrstvy knihovního systému. Společnost ve svých produktech využívá vyhledávací stroj LUCENE vyvíjený pod patronací Apache. LUCENE byl navíc KP-SYSem rozšířen o vytváření facet.

Ikaros, redakce. Verbis, Portaro - nová generace knihovních systémů (Tomáš Krejzek). Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 5/2 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7482>. urn:nbn:cz:ik‐007482. ISSN 1212-5075.

Zastavil se vývoj ve vyhledávání? (Pavel Kocourek)

Pořád mluvíme o tom, kam se žene vyhledávání a jaké jsou nové trendy, ale současně se toho ve vyhledávání samotném moc nemění. Pavel Kocourek ze společnosti INCAD se proto rozhodl, že ve svém příspěvku začne trochou teorie o metodách vyhledávání.

Ikaros, redakce. Zastavil se vývoj ve vyhledávání? (Pavel Kocourek). Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 5/2 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7481>. urn:nbn:cz:ik‐007481. ISSN 1212-5075.

Vyhledávání nebo nalezení informací? (Vilém Sklenák)

Podle slov Viléma Sklenáka z Fakulty informatiky a statistiky na VŠE lze vyhledávání informací přirovnat k sbírání hub. Jako první je třeba stanovit si cíl - například "chci uvařit bramboračku". Nelze napsat dobrý článek bez informací, stejně jako nelze uvařit bramboračku bez hub. Máme dvě možnosti - koupit nebo najít. A z toho pak vychází otázka kam jít a jak postupovat.

Ikaros, redakce. Vyhledávání nebo nalezení informací? (Vilém Sklenák). Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 5/2 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7480>. urn:nbn:cz:ik‐007480. ISSN 1212-5075.

Vyhledávání se stává osobním a společenským (Karen Blakeman)

Na nové trendy ve vyhledávání se zaměřila také Karen Blakeman z Velké Británie. Upozornila, jak se v dnešní době na Internetu množí různá tlačítka Like, Sdílet, +1, palce nahoru a dolů a další prvky podporující interaktivitu a sdílení.

Ikaros, redakce. Vyhledávání se stává osobním a společenským (Karen Blakeman). Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 5/2 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7479>. urn:nbn:cz:ik‐007479. ISSN 1212-5075.

Díky své knihovně vyhledávejte z jednoho místa (Helle Lauridsen)

Na začátku příspěvku došlo k drobné změně programu a s prezentací na téma "Díky své knihovně vyhledávejte z jednoho místa" vystoupila místo ohlášeného Floriana Craciuna jeho kolegyně že společnosti SerialSolutions, Helle Lauridsen.

Ikaros, redakce. Díky své knihovně vyhledávejte z jednoho místa (Helle Lauridsen). Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 5/2 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7478>. urn:nbn:cz:ik‐007478. ISSN 1212-5075.

Jak otevřít přístup k Open Access? (Iva Burešová)

Iva Burešová z Knihovny Akademie věd popsala politiku a základní principy otevřeného přístupu na AV ČR. Ústavy, které jsou samostatné právnické osoby (v.v.i.), by měly podle vnitřního nařízení zpřístupňovat plné texty. Pro autory, zaměstnance AV ČR, kteří publikují v režimu open access, jsou určeny dotace (tzv. podpora "gold" open access). Ve fondu je na rok 1 mil. Kč.  Udělení dotace má však svá omezení (nesmí jít např. o články v hybridních časopisech).

Ikaros, redakce. Jak otevřít přístup k Open Access? (Iva Burešová). Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 5/2 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7477>. urn:nbn:cz:ik‐007477. ISSN 1212-5075.

Budoucnost vyhledávání: Mezi soukromím, technologií a legislativou (Michal Černý)

Michal Černý z Masarykovy univerzity v Brně hovořil o tom, že se dnes informace stávají zbožím a mají samozřejmě svoji cenu. Zatímco my spíše řešíme, jak se k nim nejlépe dostat, jak je zindexovat, nabídnout a pod., informace jsou z druhé strany ale primárním statkem, nahrazují polnosti a jiné nemovitosti.

Ikaros, redakce. Budoucnost vyhledávání: Mezi soukromím, technologií a legislativou (Michal Černý). Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 5/2 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7476>. urn:nbn:cz:ik‐007476. ISSN 1212-5075.

Kramerius4 a související opensource projekty (Pavel Kocourek)

Pavel Kocourek ze společnosti INCAD představil aktuální stav vývoje publikačního systému pro digitální knihovny Kramerius4 (K4). K4 je postavený na Google kódu a podporuje metadatový formát Národní digitální knihovny (NDK).

V roce 2012 se bude pracovat mj. na statistikách o úložišti a přístupech uživatelů, na podpoře multimédií v rámci úložišť a uživatelského prostředí systému K4, vylepšení uživatelského prostředí, a vývoji harvestru založeného na protokolu OAI pro Českou digitální knihovnu (ČDK).

Ikaros, redakce. Kramerius4 a související opensource projekty (Pavel Kocourek). Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 5/2 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7475>. urn:nbn:cz:ik‐007475. ISSN 1212-5075.

Discovery systémy a knihovny (Greg R. Notess)

S prvním příspěvkem druhého dne konference vystoupil řečník známý již z pondělního workshopu i včerejší key-note přednášky, profesor Greg R. Notess. Ve svém dnešním příspěvku pohovořil o pokročilých vyhledávacích systémech, které se objevily v posledních letech.

Ikaros, redakce. Discovery systémy a knihovny (Greg R. Notess). Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 5/2 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7474>. urn:nbn:cz:ik‐007474. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah