Ehrlichová, Klára

Wolfram Alpha

English title: 
Wolfram Alpha
Abstract: 

The article briefly introduces a new search engine called Wolfram Alpha. Unlike traditional search engines it works more like an engine which presents the user with an answer based on a large knowledge base.

Wolfram Alpha není klasický vyhledávací stroj, který by indexoval a následně podle dotazu prohledával webové stránky, které by předkládal uživateli. Wolfram Alpha je výpočetní stroj, který na základě dotazu předloží uživateli odpověď sestavenou z velké znalostní databáze (několik terabytů dat), kterou vytváří. Jejím zdrojem není jenom povrchový web, ale i různé další blíže nespecifikované zdroje. Na závěr každé odpovědi lze kliknout na informace o zdroji („source information“).

Ehrlichová, Klára. Wolfram Alpha. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 7 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5611>. urn:nbn:cz:ik‐005611. ISSN 1212-5075.

Sympozium „Přechod na MARC21“

Dne 2. června 2009 se v Německé národní knihovně ve Frankfurtu nad Mohanem (Deutsche Nationalbibliothek) konala konference s názvem Přechod na MARC 21 (Umstieg auf MARC 21). Na konferenci zaznělo celkem sedm příspěvků od odborníků nejen ze Spolkové republiky Německo, ale i ze Spojených států amerických nebo Kanady.

Ehrlichová, Klára. Sympozium „Přechod na MARC21“. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 7 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5598>. urn:nbn:cz:ik‐005598. ISSN 1212-5075.

Kde jsi, Google Latitude?

English title: 
Where are you, Google Latitude?
Abstract: 

The article briefly introduces Google Latitude, a new Google service that enables users to share their location with their friends. A particular example is used to illustrate the functionality of this new service in practice.

Dne 4. února 2009 představil Google svoji novou službu s názvem Google Latitude, která uživatelům umožňuje sdílet s přáteli svoji polohu (anglický výraz „latitude“ v češtině znamená „zeměpisná šířka“). V médiích byla tato služba popsána například jako nový Velký bratr, lze na ni však nahlížet jako na zajímavou možnost shledání s přáteli. Protože komu z nás se nikdy nestalo: „Ty jsi tam byl taky? Škoda, že jsme se nepotkali, já byla hned vedle“.

Ehrlichová, Klára. Kde jsi, Google Latitude?. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 4 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5379>. urn:nbn:cz:ik‐005379. ISSN 1212-5075.

Služba ticTOCs - obsahy časopisů na dlani

English title: 
ticTOCs – Journal Tables of Contents at Your Fingertips
Abstract: 

The article briefly introduces a new service created by JISC – ticTOCs. It enables users to easily get an overview of new developments in science via tables of contents of a thousands of journals.

Krátké představení

Britský Společný výbor pro informační systémy (Joint Information Systems Comitte , JISC), který se specializuje na zavádění informačních a komunikačních technologií v oblasti vědy a výzkumu a je známý například v souvislosti s programem eLib, představil nový výsledek své práce. V rámci programu Uživatelé a inovace (Users & Innovation) vyhlášeného na období od 1. dubna 2006 do 1. března 2009 vzniklo na dvacet projektů, z nichž jeden bude v tomto článku představen. Jmenuje se ticTOCs.

Ehrlichová, Klára. Služba ticTOCs - obsahy časopisů na dlani. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 2 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5256>. urn:nbn:cz:ik‐005256. ISSN 1212-5075.

Cuil aneb Vyhledávání jinak?

English title: 
Cuil or A Different Approach to Search?
Abstract: 

The article briefly introduces Cuil, a new Internet search engine, and compares its features to Google.

V polovině letošního roku se objevil nový vyhledavač – Cuil [čti ku:l] (http://www.cuil.com/). Další vyhledavač – může někdo nabídnout ještě něco nového?

Ehrlichová, Klára. Cuil aneb Vyhledávání jinak?. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 10 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5024>. urn:nbn:cz:ik‐005024. ISSN 1212-5075.

Nový pomocník pro sdílení vašich znalostí

English title: 
A new aid to share your knowledge
Abstract: 

Knol – A Unit of Knowledge is a new service provided by Google. Although it resembles Wikipedia in some ways, Knol is not edited by anonymous users and so it may prove to be more reliable. Now it contains approx. 350 articles.

Firma Google 13. prosince 2007 představila svoji novou službu s názvem Knol – A Unit of Knowledge a veřejnosti ji 23. července 2008 v beta verzi zpřístupnila na adrese http://knol.google.com/. Otcem Knolu je zaměstnanec Googlu Udi Manber, kterého potřeba podobné služby napadla v souvislosti s nedostatkem informací o kreslených obrázcích a jejich tvůrcích na webu obecně.

Ehrlichová, Klára. Nový pomocník pro sdílení vašich znalostí. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 9 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4963>. urn:nbn:cz:ik‐004963. ISSN 1212-5075.

Zpráva z konference INSOURCE 2008

Ve dnech 5. – 6. 2. 2008 se v pražském hotelu Diplomat uskutečnil první ročník konference INSOURCE, která je tematicky zaměřena na profesionální informační zdroje pro obchod, management, marketing a průzkum trhu. Jejím pořadatelem se stala společnost Albertina icome Praha s.r.o.

Následující příspěvek přináší shrnutí obsahu jednotlivých přednesených příspěvků, podrobné informace o akci (včetně sborníku prezentací a příspěvků) jsou pak k dispozici na adrese http://www.insource.cz/.

Ehrlichová, Klára; Skolková, Linda. Zpráva z konference INSOURCE 2008. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 3 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4596>. urn:nbn:cz:ik‐004596. ISSN 1212-5075.

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007

Ve dnech 5. až 6. prosince 2007 se v Národním archivu v Praze konal již osmý ročník konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě. Během dvou dnů zaznělo 28 příspěvků. Pořadateli konference byly Národní archiv, Národní knihovna ČR a Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, na jehož webových stránkách jsou zpřístupněny jednotlivé prezentace.

Ehrlichová, Klára. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 1 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4501>. urn:nbn:cz:ik‐004501. ISSN 1212-5075.

Na houpačce nejen s knihovnou


VOHLÍDALOVÁ, Věra. Na houpačce nejen s knihovnou. Liberec : Bor, 2007. 270 s. ISBN 978-80-86807-48-5.

Ehrlichová, Klára. Na houpačce nejen s knihovnou. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 1 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4493>. urn:nbn:cz:ik‐004493. ISSN 1212-5075.

Seminář Čtenářství, jeho význam a podpora

Na pondělí 19. listopadu 2007 SKIP a knihovna Goethe-Institutu v Praze připravily seminář Čtenářství, jeho význam a podpora s podnázvem Výzkum, teorie a praxe v Česku a Německu. Během několika hodin jsme tak měli možnost si poslechnout velmi zajímavé přednášky prof. Dr. Christine Garbe, prof. PhDr. Jiřího Trávníčka, M. A., a Mgr. Zlaty Houškové.

Ehrlichová, Klára. Seminář Čtenářství, jeho význam a podpora. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 12 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4436>. urn:nbn:cz:ik‐004436. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah