Dohnálková, Eva

Nový portál na podporu informační gramotnosti Infogram

English title: 
Infogram - information literacy portal
Abstract: 

New information literacy portal Infogram was created for purpose of developing information education at Czech universities. Portal was created by three universities (Czech University of Life Sciences Prague, Czech Technical University in Prague, University of West Bohemia) as an output of centralized development project coducted by Ministry of Education, Youth and Sports. The project is responding to the needs of people, who are concerned with information education (librarians, teachers) and students who are not able to attend the regular classes or cannot visit libraries or information institutions (disabled students, students of distant learning courses etc.).

Pokud sledujete dění v oblasti informační gramotnosti a informačního vzdělávání v České republice, nebude pro Vás tento článek žádnou novinkou. Pokud jste však o novém portálu Infogram ještě neslyšeli a téma informační gramotnosti vás zajímá, čtěte dále.

Dohnálková, Eva. Nový portál na podporu informační gramotnosti Infogram. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 3 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5299>. urn:nbn:cz:ik‐005299. ISSN 1212-5075.

OPOSSUM – Online poradenské služby studentům, virtuální služby studentům České zemědělské univerzity

Na začátku letošního roku jsme společně s kolegyněmi ze Studijního a informačního centra České zemědělské univerzity v Praze uvedly do chodu online poradenský portál OPOSSUM.

Úvodní stránka portálu

Úvodní stránka portálu

Dohnálková, Eva. OPOSSUM – Online poradenské služby studentům, virtuální služby studentům České zemědělské univerzity. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 3 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4597>. urn:nbn:cz:ik‐004597. ISSN 1212-5075.

Seminář IVIG 2006

Dne 21. 9. 2006 se ve Velké aule v pražském jinonickém univerzitním areálu uskutečnil již 4. ročník semináře IVIG (Informační vzdělávání a informační gramotnost v teorii a praxi vzdělávacích institucí). Seminář je pořádán Asociací knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ) ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví FF UK a občanským sdružením pro informační gramotnost SPRIG.

Dohnálková, Eva. Seminář IVIG 2006. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 10 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3635>. urn:nbn:cz:ik‐003635. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah