Cikánková, Jarmila

Fakta a data – Portál životního prostředí České republiky

Podnázev: 
Jednotné rozhraní pro snadný přístup k informacím o životním prostředí

Úvod

Právo na včasné a úplné informace o životním prostředí je, podobně jako právo na příznivé životní prostředí, v českém právním řádu chápáno jako jedno ze základních lidských práv. Jako takové je zakotveno již v Listině základních práv a svobod. V souladu s tím Česká republika spolupodepsala a následně ratifikovala mezinárodní Úmluvu o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v otázkách životního prostředí, známou jako Aarhuská úmluva.

Cikánková, Jarmila. Fakta a data – Portál životního prostředí České republiky. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 8 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3547>. urn:nbn:cz:ik‐003547. ISSN 1212-5075.

Informace o životním prostředí – právo a možnosti získání

Český ekologický ústav (ČEÚ) je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí ČR a poskytování informací o životním prostředí je jednou z jeho základních činností. Dne 15. dubna 2004 se na půdě ČEÚ uskutečnil odborný seminář určený především pracovníkům a pracovnicím veřejných knihoven, regionálních informačních středisek a dalším informačním specialistům.

Cikánková, Jarmila. Informace o životním prostředí – právo a možnosti získání. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 5 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1627>. urn:nbn:cz:ik‐001627. ISSN 1212-5075.

Nechtěla bych mít za muže Bacha

Letošní léto bylo ke mě milosrdné, protože děti byli na prázdninách a po dlouhé době jsem tak měla čas i na procházku městem. Kromě jiného mne jako zaujaly nadlidské billboardy a možná ze zvyku - možná v důsledku jakéhosi druhu postižení se nad nimi také zamýšlím. Co mi v tomto směru nabídly letní pražské ulice?

Vcelku nic zajímavého, dá se říci.

Cikánková, Jarmila. Nechtěla bych mít za muže Bacha. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 8 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1168>. urn:nbn:cz:ik‐001168. ISSN 1212-5075.

Kdo je to nefeministka/ta?

Následující věty jistě potěší všechny, kdo při každé příležitosti dávají hlasitě najevo že nejsou feministky - i když je z toho nikdo neobviňuje. Protože však já mám celkem jasnou představu o tom, kdo je feministka, hledala jsem odpověď na otázku, kdo je nefeministka. A našla jsem! Následující řádky jsou údajně citací z učebnice domácího hospodaření a radí, jak se chovat při návratu manžela z práce. Já je cituji z knihy Louise L. Hayové: Empowering woman:

1. Mějte vždy navařeno.

Cikánková, Jarmila. Kdo je to nefeministka/ta?. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 12 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1077>. urn:nbn:cz:ik‐001077. ISSN 1212-5075.

A přece se točí!

Vánoce! My matky si tuto skutečnost uvědomíme vždycky o chvilku dříve než ostatní. Já osobně, protože odmítám prožívat prosincovou nákupní schizofrenii, se tím zabývám již nyní. Chtěla jsem vás vzít s sebou na imaginární vánoční nákup do obchodu s hračkami. Myslela jsem si, že to možná půjde i stylově jako @business, ale řeknu vám, žádná sláva. Ne, že bych se již nemohla dočkat chvíle, kdy se síť promění v nekonečný exkluzivní katalog zboží, ale čekala jsem víc. Z pochopitelných důvodů jsem se omezila na její českou část.
Cikánková, Jarmila. A přece se točí!. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 10 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/507>. urn:nbn:cz:ik‐000507. ISSN 1212-5075.

Na co je nám ženský rod?

Četla jsem si o prázdninách Odvážnou zpověď francouzské spisovatelky Benoite Groult. Kromě jiného jsem se dozvěděla, že před pár lety předsedala komisi, která se zabývala prosazením ženských tvarů názvů povolání. Nejednalo se přitom o problém gramatický. V první chvíli jsem se musela ujistit, zda skutečně čtu o počinech z konce 20. století. Pak jsem si ale vzpomněla, kterak jsem před časem četla rozhovor s naší bývalou velvyslankyní v Rakousku paní Vašáryovou.
Cikánková, Jarmila. Na co je nám ženský rod?. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 8 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/398>. urn:nbn:cz:ik‐000398. ISSN 1212-5075.

Silikon, bezhlavost a originalita

Dostávám se někdy do zajímavé situace. Diskutuji s mladým, moderním, vzdělaným mužem, který vůbec není "protižensky" naladěný, dokonce připustí, že ne všechno v této společnosti je v pořádku, pokud jde o postavení žen. Zdálo by se, že nenarazíme na nic, na čem bychom se neshodli. A přece: "Co proboha máte pořád proti těm reklamám? Nejste už trochu paranoidní? Když čtu vaše články, připadám si jako hlupák, jako dinosaurus, který nic nechápe, protože na tom nic závadného nenacházím.
Cikánková, Jarmila. Silikon, bezhlavost a originalita. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 9 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/420>. urn:nbn:cz:ik‐000420. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah