Brožek, Aleš

V českobudějovické vědecké knihovně

O záplavách se stále ještě hovoří v rozhlase a televizi, čteme o nich v novinách a časopisech. Nemůžete se tedy divit, když i zářijový sloupek bude patřit webu jedné z knihoven, které byly záplavami nejvíce postiženy. Na jejích stránkách ostatně najdeme podrobné vylíčení příchodu velké vody i následného odstraňování škod po záplavách.

Brožek, Aleš. V českobudějovické vědecké knihovně. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 9 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1053>. urn:nbn:cz:ik‐001053. ISSN 1212-5075.

Několik rad českým návštěvníkům knihovny v Iráklionu

Ti, kteří čtou pravidelně měsíčník Čtenář, si možná všimli článků o zahraničních knihovnách, podepsaných mým jménem. Zásluhu na nich má i má rodina. Již řadu let totiž neprotestuje proti nepsané dohodě, že dovolenou s nimi strávím u moře, jen pokud ji spojím s návštěvou jedné či více knihoven.

Brožek, Aleš. Několik rad českým návštěvníkům knihovny v Iráklionu. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 9 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1054>. urn:nbn:cz:ik‐001054. ISSN 1212-5075.

Navštěvujeme webové stránky našich knihoven

Musím se přiznat, že jsem se zájmem přečetl v Ikaru "Postřehy náhodného uživatele knihoven v Liberci a Brně" a ocenil trefný komentář Víta Černého. I při virtuální návštěvě knihovny však můžeme poznat vstřícnost knihovníka čtenáři, snahu poskytnout mu co možná nejkvalitnější služby nebo naopak pocítit, že jim příliš o čtenáře nejde. Nevěříte?

Brožek, Aleš. Navštěvujeme webové stránky našich knihoven. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 1 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/997>. urn:nbn:cz:ik‐000997. ISSN 1212-5075.

Akvizice tuzemských a zahraničních seriálů - zpráva z 12. akvizičního semináře

Dne 12. června 2002 přijelo do Kladna téměř 70 akvizičních pracovníků z veřejných i odborných knihoven České republiky, aby se zúčastnilo již 12. akvizičního semináře. Ten každoročně organizuje z pověření Sdružení knihoven České republiky kladenská a ústecká vědecká knihovna. Tématem letošního semináře byla akvizice tuzemských a zahraničních seriálů.

Brožek, Aleš. Akvizice tuzemských a zahraničních seriálů - zpráva z 12. akvizičního semináře. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 8 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/986>. urn:nbn:cz:ik‐000986. ISSN 1212-5075.

Tři dny v Brně

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky svolal 4. valnou hromadu tentokrát do Brna. Její konání však letos zpestřil uspořádáním konference Knihovny pro každého, jejíž součástí se stala i zmíněná valná hromada.

Brožek, Aleš. Tři dny v Brně. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 7 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/789>. urn:nbn:cz:ik‐000789. ISSN 1212-5075.

Když se knihovníkovi na zahraniční dovolené zasteskne po knihovně

V knihovně yorského konventu

Do britského Yorku jsem v červenci nejel kvůli knihovnám, ale abych se zúčastnil 19. mezinárodního vexilologického kongresu. Nemohu tvrdit, že by mne nelákalo znovu se po letech podívat, jak nyní fungují britské knihovny. Program kongresu však byl velmi bohatý a kromě množství přednášek o vlajkách zahrnoval návštěvu četných výstav vlajek, takže od rána do večera stále bylo co vidět a slyšet.

Brožek, Aleš. Když se knihovníkovi na zahraniční dovolené zasteskne po knihovně. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 10 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/836>. urn:nbn:cz:ik‐000836. ISSN 1212-5075.

Památky České republiky na CD-ROM

Určitě jste se již dostali do situace, kdy jste chtěli o víkendu navštívit s rodinou nějaký hrad či zámek. Nevěděli jste, zda bude otevřený a zda za vstupné nevydáte sumu, kterou jste naplánovali na kulturní vyžití za celý jeden měsíc. Mnozí z vás jste zřejmě vytočili číslo Pražské informační služby a požádali o radu.

Brožek, Aleš. Památky České republiky na CD-ROM. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 1 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/899>. urn:nbn:cz:ik‐000899. ISSN 1212-5075.

V neobvyklé pobočce helsinské knihovny

Asi se i vám to už někdy přihodilo. Jdete po ulici a náhle pocítíte nutkavou potřebu poslat elektronickou poštu. Mně se to stalo onehdy během služební cesty do Prahy. Stál jsem na Národní třídě a přemýšlel, kam honem zaběhnout. Hnát se do Národní knihovny se mi nechtělo. Přeci jen to není nejblíž. Knihovna Akademie věd byla ještě v rekonstrukci, a tak jsem rychlým krokem vyrazil do knihovny Britské rady.
Brožek, Aleš. V neobvyklé pobočce helsinské knihovny. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 2 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/526>. urn:nbn:cz:ik‐000526. ISSN 1212-5075.

Knihovny současnosti 2000 očima moderátora

Přiznávám se, že do Seče jezdím rád. Setkávám se tam jak s řadou knihovnických odborníků, tak s knihovnickými nadšenci. Líbí se mi, že do Železných hor přijíždí stále více mladých knihovníků, kteří nejen dychtí po nových poznatcích, ale mnozí z nich i rádi vystupují před veřejností.
Brožek, Aleš. Knihovny současnosti 2000 očima moderátora. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 8 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/641>. urn:nbn:cz:ik‐000641. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah