Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Akce v Týdnu vědy a techniky 2009 v Knihovně AV ČR, v.v.i.

Napsal uživatel Mgr. Linda Skolková dne 22. Říjen 2009 - 12:36.

Výstava

Dějiny Těšínského Slezska v knižních fondech a činnosti Těšínské historické knihovny


2. listopad – 31. prosinec 2009, 9.00-19.00 hod., vstup zdarma
studovna KNAV, Národní 3, Praha 1

Výstava přiblíží pramenné bohatství těšínských knižních sbírek, o které od r. 1994, kdy byla založena, pomáhá pečovat Książnica Cieszyńska (Těšínská historická knihovna), spravující několik jedinečných knihovních celků, významných pro bádání jak regionálního, tak mezinárodního dosahu, s nezastupitelnou hodnotou pro studium dějin českých zemí. Představen bude nejen výběr vzácných knižních klenotů, ale též projekty, kterými se knihovna stará o výzkumné zpřístupnění uchovávaných dokumentů i osvětově vzdělávací poznávání kulturně společenského života v minulosti města.

Cyklus knihovědných přednášek

A. Baďurová: Leopold Jan Szersznik (1747-1814) – tvůrce první veřejné knihovny na Těšínském Slezsku i jednoho ze dvou prvních muzeí v Polsku a dramatický osud jeho sbírek


Oválná studovna KNAV
3. listopadu 2009, 14.30 hod.

L. J. Szersznik (v odborné literatuře též Šeršník nebo Scherschnik), těšínský rodák, prošel studiemi v Olomouci, Brně, Březnici a v Praze, kde v jezuitské knihovně v Klementinu zpracoval katalog jejích rukopisů a publikoval vůbec první studii o jejích dějinách, aby se po krátkém pobytu v Hradci Králové vrátil do rodného města. Zde se kromě výuky na gymnáziu, vlastního psaní a shromaždování knižních a muzejních sbírek rovněž aktivně podílel i na městské správě. O jeho knihovnu nyní pečuje Książnica Cieszyńska, o muzejní sbírky Muzeum Śląska Cieszyńskiego v polském Těšíně.

I. Bydžovská: Co vyprávěly kramářské písně na Těšínsku v 19. století


4. listopadu 2009, 14.30 hod.

Kramářské tisky jsou odrazem dobové atmosféry, svého druhu lidové zpravodajství – šířily nejen zprávy o neobvyklých událostech, katastrofách, tragických i šťastných lidských příbězích a zázracích. Najdeme mezi nimi morality, rozjímání nad životem a smrtí, ale i pobavení. Nemalou část tvoří písně nábožné a poutní. Obsahový výběr z těchto drobných tisků, vydaných v Těšíně a okolí a dochovaných ve významné sbírce kramářských tisků Knihovny Národního muzea, upoutá přitažlivou rozmanitostí témat.

A. Vorlíčková, Duchovní literatura slezských autorů v tajném náboženském životě českých nekatolíků


5. listopadu 2009, 14.30 hod.
Výklad o způsobech, jakými se nekatoličtí věřící dostávali k četbě knih katolickou církví nedovolených – staré byly vzácné, nové se musely obstarat ze zahraničí, poněvadž doma tištěny být nemohly. Mezi nimi obliby a rozšíření dosáhly i opakovaně vydávané práce autorů spjatých s Těšínem. Přednáška z nich nabídne ukázky.

Digitalizační centrum KNAV v Jenštejně

Digitalizační centrum KNAV v Jenštejně Digitalizační centrum KNAV v Jenštejně pořádá pro zájemce dny otevřených dveří, a to v úterý 3. listopadu a ve čtvrtek 5. listopadu vždy od 10 do 14 hod. bude pro skupiny maximálně 10 osob připravena třicetiminutová prohlídka pracoviště, s výkladem a ukázkami digitalizace dokumentů a vytváření Digitální knihovny AV ČR.
(Spojení autobusem č. 367 ze stanice metra Černý most, výstupní zastávka Jenštejn)

Po dobu trvání Týdne vědy a techniky 2009 budou ve studovně KNAV, v jejích otevíracích hodinách, zpřístupněny: záznamy vědeckých pořadů České televize Planeta Věda, České Hlavy, Popularis, Prizma a zvukové záznamy programu Českého rozhlasu LEONARDO.

Zdroj: Tisková zpráva Knihovny AV ČR, v.v.i., z 22. 10. 2009

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
registration login password