Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Způsoby hodnocení relevance u pokročilých vyhledávacích systémů (Pavel Kocourek)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Způsoby hodnocení relevance u pokročilých vyhledávacích systémů (Pavel Kocourek)

0 comments
Autoři: 

V krátkém příspěvku se Pavel Kocourek zabýval tzv. "relevance ranking", způsoby hodnocení relevance. Přesnost přitom musíme chápat s ohledem na nalezení "všech relevantních" a zároveň "pouze relevantních" záznamů. Způsoby hodnocení se mohou/měly by se lišit podle toho, jedná-li se o proces vyhledávání nebo řazení nalezených záznamů.

Zmíněny byly následující způsoby:

 • ve fázi vyhledávání:
  • úplnost (obsah slov z dotazu)
  • kontextová evidence (významově podobná slova v dokumentu)
  • sémantická vzdálenost (porovnání sémantické úrovně dotazu a dokumentu)
 • při řazení:
  • blízkost slov (uspořádání v dokumentu)
  • hustota nálezu (poměr nalezených slov k délce dokumentu)
 • a samozřejmě nezbytné algoritmické vyhodnocení jako součást knowhow každé společnosti.

Na závěr byly nastíněny současné možnosti nalezení relevance na základě statistiky podobnosti pro obraz, video a audio.

(jas)

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Způsoby hodnocení relevance u pokročilých vyhledávacích systémů (Pavel Kocourek). Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5/2 [cit. 2024-03-04]. urn:nbn:cz:ik-11602. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11602

automaticky generované reklamy
registration login password