Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Využití kreativity v profesním i osobním životě

Čas nutný k přečtení
9 minut
Již přečteno

Využití kreativity v profesním i osobním životě

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 

"Jedna z nejcennějších věcí pro každou lidskou bytost je vlastní tvořivost."
Virginia Satir

Zajímá vás, jak:

Odpovědi na tyto otázky (a nejen na ně) najdete v publikaci Tvořivost = kreativita, jejíž autorkou je prof. PhDr. Marie Königová, CSc., která působí na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK a od r. 1994 zastává funkci proděkanky pro studijní záležitosti. Kromě svých hlavních předmětů (matematické a výzkumné metody, teorie informačních systémů) se specializuje na oblast kreativity. Pro Český rozhlas v rámci Rozhlasové akademie třetího věku připravila řadu přednášek a seminářů, které se setkaly s mimořádným ohlasem mezi posluchači. Kniha Tvořivost = kreativita vznikla shrnutím právě těchto přednášek a seminářů.

Autorka pojímá tvořivost (kreativitu - z latinského kreare, tj. tvořím) jako schopnost vytvářet nové hodnoty ve všech oborech lidské činnosti, schopnost nalézat nová řešení a postupy. Nejedná se tedy pouze o tvořivost uměleckou či vědeckou, naopak, kniha je zaměřena především na kreativitu v každodenním životě - v rodině, přátelských vztazích, životním stylu apod.

Svým širokým pojetím tvořivosti je publikace přínosem pro každého, kdo chce lépe poznat sám sebe a nechce žít ve stereotypu.

Publikace je členěna do pěti kapitol odpovídajích jednotlivým ročníkům Rozhlasové akademie třetího věku:

I. Učíme se kreativitě
(učení se kreativitě, myšlení a jazyk, bariéry tvořivosti, jak dobře mluvit, postoje a chování, mapy mysli, aktivizační techniky, asertivita)

II. Tvůrčí přístup k životu
(tvůrčí myšlení, kreativní psaní, životní pole, tvořivostí proti stresu, výtvarná kreativita, "ideální" člověk, kreativita v terénu, dospělý, rodič a dítě v nás, tvůrčí přístup k životu)

III. Směřování tvořivosti
(kreativní čtení, sdělování, získávání energie, vztahy, směřování kreativity, kreativní využití času, kreativní řeč těla, kreativně v rodině)

IV. Každodenní kreativita
(zvýšení sil mozku a podvědomí, kreativní osobnost, cíle kreativity, jak myslet a snít kreativně, kreativitou proti strachu, učíme se aktivitě, kreativní přátelsví, psychologie kreativity)

V. Psychologie kreativity
(psychické funkce, tvůrčí řešení problémů, tvůrčí tým, kreativní sebepoznání, kreativní životní styl, vztahy, kreativita etická)

Všechny kapitoly obsahují teoretickou a praktickou část. Přes velkou šíři témat působí publikace sympaticky svou stručností a praktickým zaměřením. Text je psán velmi srozumitelně, čtivě, bez zdlouhavých teoretických pasáží, obsahuje mnoho citátů a praktických návodů.

Vydání knihy věnované tématu tvořivost je obrovským přínosem,zvláště v současné době, kdy je vyžadována flexibilita, schopnost improvizace a samostatného řešení úkolů. (Rozvíjení tvořivého myšlení je součástí emocionální a sociální inteligence (EQ), která - jak se stále zřetelněji ukazuje - je pro život důležitější než IQ).

Co mě na knize velmi zaujalo:
- množství praktických rad,
- pojetí tzv. "každodenní" kreativity (uplatnění tvořivého přístupu ve všech oblastech života),
- pojetí tématu o překonávání bariér, strachu,
- pojednání o tvůrčím překonávání problémů,
- zařazení mnoha cvičení na sebepoznání,
- zpracování tématu o získávání energie (energetický kotel),
- zdůraznění sil podvědomí a významu konstruktivního myšlení.

Co mě napadlo při kreativním čtení publikace o kreativitě?

Publikace zachovává formu rozhlasových seminářů, z čehož vyplývá určitá roztříštěnost témat, kdy se o jednom tématu v knize pojednává na více místech. V dalším vydání knihy bychdoporučovala přetřídit témata do logických celků.

Přínosem by určitě bylo využití v publikaci popisovaných a doporučovaných map mysli přímo v textu. Každá kapitola by byla uvedena celkovou myšlenkovou mapou podávající vhled do problematiky.

V rámci zachování "jednoty obsahu a formy" by si atraktivní obsah knihy zasloužil výraznější obálku a grafickou úpravu (např. grafické zvýraznění citátů, odlišení cvičení od vlastního textu, vložení prostoru pro vpisování poznámek a řešení úkolů apod.)

Prostřednictvím elektronického studentského bulletinu by bylo zajímavé vyzkoušet si v knize uvedená cvičení na slovní, vyjadřovací a myšlenkovou tvořivost. Nebo zadat další témata otvořivém přístupu, ke kterým by se studenti-čtenáři formou "počítačového brainwritingu" vyjadřovali.
(Např. "Aha a haha - souvislost mezi kreativitou a humorem" nebo "Jak na trému před zkouškou".)

Kniha Tvořivost = kreativita je milým a laskavým čtením dodávajícím povzbuzení, chuť i odvahu vzít život do svých rukou. Je to praktická pomůcka pro studenty každého oboru a každého věku.

Ohlasy posluchačů Rozhlasové akademie třetího věku jsou pádným důkazem, že tvořivost je obohacením života a díky ní člověk zůstává mladým a svěžím, nikdy se nenudí a v jeho životě je více radosti. A především jsou důkazem toho, že nikdy není pozdě začít svou kreativitu rozvíjet.

A neskromné přání na závěr - aby se tvořivost dostala více do školní výuky a vyučování, vždyť učení opravdu nemusí být mučení...

Na závěr mi dovolte osobní vyznání - v době mého studia na Filozofické fakultě byly pro mě přednášky prof. Marie Königové o kreativitě jedny z nejzajímavějších, a to nejen svým obsahem, ale také formou vedení. Byly to semináře, ve kterých se nikdo z nás nebál vyjádřit svůj názor, sdělit své zkušenosti, řešení zadaných cvičení apod., což se bohužel o průběhu mnoha jiných přednášek a seminářů říci nedalo. Semináře o tvořivosti byly pro mě velkým zdrojem inspirace a nepřeháním, řeknu-li, že ovlivnily můj profesionální vývoj (kdo ví, zda mě podvědomě neinspirovaly i k názvu své poradenské a vzdělávací společnosti - INVENCE).

Na tvořivé cestě životem přeji všem čtenářům hezké zážitky, hodně radosti a dobrých nápadů.

"Jedna z nejcennějších věcí pro každou lidskou bytost je vlastní tvořivost."
Virginia Satir

Zajímá vás, jak:

Odpovědi na tyto otázky (a nejen na ně) najdete v publikaci Tvořivost = kreativita, jejíž autorkou je prof. PhDr. Marie Königová, CSc., která působí na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK a od r. 1994 zastává funkci proděkanky pro studijní záležitosti. Kromě svých hlavních předmětů (matematické a výzkumné metody, teorie informačních systémů) se specializuje na oblast kreativity. Pro Český rozhlas v rámci Rozhlasové akademie třetího věku připravila řadu přednášek a seminářů, které se setkaly s mimořádným ohlasem mezi posluchači. Kniha Tvořivost = kreativita vznikla shrnutím právě těchto přednášek a seminářů.

Autorka pojímá tvořivost (kreativitu - z latinského kreare, tj. tvořím) jako schopnost vytvářet nové hodnoty ve všech oborech lidské činnosti, schopnost nalézat nová řešení a postupy. Nejedná se tedy pouze o tvořivost uměleckou či vědeckou, naopak, kniha je zaměřena především na kreativitu v každodenním životě - v rodině, přátelských vztazích, životním stylu apod.

Svým širokým pojetím tvořivosti je publikace přínosem pro každého, kdo chce lépe poznat sám sebe a nechce žít ve stereotypu.

Publikace je členěna do pěti kapitol odpovídajích jednotlivým ročníkům Rozhlasové akademie třetího věku:

I. Učíme se kreativitě
(učení se kreativitě, myšlení a jazyk, bariéry tvořivosti, jak dobře mluvit, postoje a chování, mapy mysli, aktivizační techniky, asertivita)

II. Tvůrčí přístup k životu
(tvůrčí myšlení, kreativní psaní, životní pole, tvořivostí proti stresu, výtvarná kreativita, "ideální" člověk, kreativita v terénu, dospělý, rodič a dítě v nás, tvůrčí přístup k životu)

III. Směřování tvořivosti
(kreativní čtení, sdělování, získávání energie, vztahy, směřování kreativity, kreativní využití času, kreativní řeč těla, kreativně v rodině)

IV. Každodenní kreativita
(zvýšení sil mozku a podvědomí, kreativní osobnost, cíle kreativity, jak myslet a snít kreativně, kreativitou proti strachu, učíme se aktivitě, kreativní přátelsví, psychologie kreativity)

V. Psychologie kreativity
(psychické funkce, tvůrčí řešení problémů, tvůrčí tým, kreativní sebepoznání, kreativní životní styl, vztahy, kreativita etická)

Všechny kapitoly obsahují teoretickou a praktickou část. Přes velkou šíři témat působí publikace sympaticky svou stručností a praktickým zaměřením. Text je psán velmi srozumitelně, čtivě, bez zdlouhavých teoretických pasáží, obsahuje mnoho citátů a praktických návodů.

Vydání knihy věnované tématu tvořivost je obrovským přínosem,zvláště v současné době, kdy je vyžadována flexibilita, schopnost improvizace a samostatného řešení úkolů. (Rozvíjení tvořivého myšlení je součástí emocionální a sociální inteligence (EQ), která - jak se stále zřetelněji ukazuje - je pro život důležitější než IQ).

Co mě na knize velmi zaujalo:
- množství praktických rad,
- pojetí tzv. "každodenní" kreativity (uplatnění tvořivého přístupu ve všech oblastech života),
- pojetí tématu o překonávání bariér, strachu,
- pojednání o tvůrčím překonávání problémů,
- zařazení mnoha cvičení na sebepoznání,
- zpracování tématu o získávání energie (energetický kotel),
- zdůraznění sil podvědomí a významu konstruktivního myšlení.

Co mě napadlo při kreativním čtení publikace o kreativitě?

Publikace zachovává formu rozhlasových seminářů, z čehož vyplývá určitá roztříštěnost témat, kdy se o jednom tématu v knize pojednává na více místech. V dalším vydání knihy bychdoporučovala přetřídit témata do logických celků.

Přínosem by určitě bylo využití v publikaci popisovaných a doporučovaných map mysli přímo v textu. Každá kapitola by byla uvedena celkovou myšlenkovou mapou podávající vhled do problematiky.

V rámci zachování "jednoty obsahu a formy" by si atraktivní obsah knihy zasloužil výraznější obálku a grafickou úpravu (např. grafické zvýraznění citátů, odlišení cvičení od vlastního textu, vložení prostoru pro vpisování poznámek a řešení úkolů apod.)

Prostřednictvím elektronického studentského bulletinu by bylo zajímavé vyzkoušet si v knize uvedená cvičení na slovní, vyjadřovací a myšlenkovou tvořivost. Nebo zadat další témata otvořivém přístupu, ke kterým by se studenti-čtenáři formou "počítačového brainwritingu" vyjadřovali.
(Např. "Aha a haha - souvislost mezi kreativitou a humorem" nebo "Jak na trému před zkouškou".)

Kniha Tvořivost = kreativita je milým a laskavým čtením dodávajícím povzbuzení, chuť i odvahu vzít život do svých rukou. Je to praktická pomůcka pro studenty každého oboru a každého věku.

Ohlasy posluchačů Rozhlasové akademie třetího věku jsou pádným důkazem, že tvořivost je obohacením života a díky ní člověk zůstává mladým a svěžím, nikdy se nenudí a v jeho životě je více radosti. A především jsou důkazem toho, že nikdy není pozdě začít svou kreativitu rozvíjet.

A neskromné přání na závěr - aby se tvořivost dostala více do školní výuky a vyučování, vždyť učení opravdu nemusí být mučení...

Na závěr mi dovolte osobní vyznání - v době mého studia na Filozofické fakultě byly pro mě přednášky prof. Marie Königové o kreativitě jedny z nejzajímavějších, a to nejen svým obsahem, ale také formou vedení. Byly to semináře, ve kterých se nikdo z nás nebál vyjádřit svůj názor, sdělit své zkušenosti, řešení zadaných cvičení apod., což se bohužel o průběhu mnoha jiných přednášek a seminářů říci nedalo. Semináře o tvořivosti byly pro mě velkým zdrojem inspirace a nepřeháním, řeknu-li, že ovlivnily můj profesionální vývoj (kdo ví, zda mě podvědomě neinspirovaly i k názvu své poradenské a vzdělávací společnosti - INVENCE).

Na tvořivé cestě životem přeji všem čtenářům hezké zážitky, hodně radosti a dobrých nápadů.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CRKALOVÁ, Anna. Využití kreativity v profesním i osobním životě. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 3 [cit. 2024-06-16]. urn:nbn:cz:ik-10311. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10311

automaticky generované reklamy
registration login password